Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ergo22: Åben for Call for papers

Ergo22: Åben for Call for papers

17. maj 2021
Nu har du mulighed for at indsende papers til fagkonferencen "Ergo22: Styrket Forskning – Styrket Praksis". Her kan du læse mere om kriterier for - og krav til - præsentationer på Ergo22.
Du har nu mulighed for at indsende abstract til fagkonferencen "Ergo22: Styrket Forskning – Styrket Praksis" som afholdes 1.- 2. juni 2022.

Arbejder du med forsknings- og udviklingsprojekter har du mulighed for at indsende et paper til Etf til en præsentation på Ergo22.

Dit abstract kan være oplæg til

  • Væghængt posterpræsentation
  • Væghængt posterpræsentation med kort mundtlig præsentation
  • Kortere mundtlig præsentation i parallelsession
  • Keynote præsentation

Sådan gør du

Du skal indsende et eller flere abstracts til ug@etf.dk. Skriv Abstract til Ergo22 i emnefeltet.
Abstract skal indeholde baggrund, formål, anvendte metoder, konklusioner samt 3-4 nøgleord.
Du skal huske at markere, hvilken præsentationsform du ønsker. 

Teksten må maksimalt fylde 300 ord. Når du indsender abstract giver du samtidig tilladelse til, at Etf må offentliggøre abstract og dit navn i forbindelse med afholdelse af konferencen, fx i programmet, på etf.dk mv.

Krav til beskrivelsen i abstract

  • Formålet er klart og relevant for ergoterapeutisk praksis
  • Abstrakt skal skrives i et klart og forståeligt sprog i et word dokument
  • Titlen beskriver indholdet i abstrakt
  • De anvendte metoder er klart beskrevet og passer til formålet
  • Konklusionen er klar og præcis

Bedømmelse

Efter tilmeldingsfristen vil abstracts blive bedømt i et samarbejde med de relevante Ergoterapifaglige Selskaber mhp. at få kvalificeret præsentationerne ud fra faglig relevans. Du vil høre nærmere i forhold til formkrav.

Tidsfrist

Der er frist for indsendelse abstracts den 1. september 2021.

Eventuelle spørgsmål til chefkonsulent Ulla Garbøl på 5336 4925 eller ug@etf.dk.
Følg også med på etf.dk/ergo22, der løbende opdateres med nyt om konferencen.