Hjem > Aktuelt > Nyheder > #ERGO15: I skal ikke tage jer af det!

#ERGO15: I skal ikke tage jer af det!

11. november 2015
Sådan sagde Lene Falgaard Eplov til salens 500 deltagere på ERGO15, da hun indledte sit oplæg: ”Hvad virker i rehabilitering- set fra et bruger- og pårørendeperspektiv."

Lene Falgaard Eplov er speciallæge i psykiatri og forskningsoverlæge på Psykiatri Center København. Men holdt sit oplæg på ERGO15 primært som privatperson, og fortalte om sin mand Lars' sygdomsforløb.

- Den personlige historie berører, når man fortæller den. Men jeg ved, hvad jeg gør, og derfor skal I ikke tage jer af, hvis stemmen vibrerer lidt undervejs, sagde Lene Falgaard Eplov.

Lene Falgaard Eplov. Foto: Heidi Lundsgaard

Til gengæld var hendes opfordring til deltagerne om at gøre noget et andet sted klar: Der er stort behov for bedre organisering af rehabiliteringen!

Lene Fallgaard Eplov opstillede seks regler for, hvordan man overlever som bruger og pårørende. Og reglerne fortæller en historie om et rehabiliteringssystem, der mangler organisering. Et system, hvor både brugere, pårørende og personale på flere områder kommer i afmagt, på grund af manglen på organisering.

-Som fagperson har jeg fokus i min forskning på brugerperspektiv og implementering. Og fælles indsats. Jeg opfordrer alle jer til, at vi arbejder strategisk og placerer kritikken de rigtige steder. Jeg opfordrer til så meget samarbejde som muligt på tværs af faggrænser. Vi skal forbedre tingene i fællesskab, og vi skal stå fast, sagde Lene Falgaard Eplov.