Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ergo 18-Call for papers: Indsend dit abstract

Ergo 18-Call for papers: Indsend dit abstract

31. juli 2018
Her kan du læse kriterier og guide til, hvordan du indsender abstract til Etf med henblik på præsentation på Ergo 18

Arbejder du med et forsknings-, udviklings- eller praksisprojekt har du mulighed for at indsende et abstract til Etf til en præsentation på Ergo18. Dit abstract kan være oplæg til enten posterpræsentation med en kort mundtlig præsentation i en parallelsession eller som vægpræsentation.  

Sådan gør du

Du skal indsende et eller flere abstracts til Etf, som skal indeholde baggrund, formål med projektet, anvendte metoder, resultater, konklusioner samt 3-4 nøgleord. Teksten må maksimalt fylde 300 ord eksklusiv titel og referencer.

Indhold

Resultater på baggrund af forsknings, udviklings- og praksisprojekter accepteres. 

Hvad kan forskningsprojekter omhandle?

 • Resultater fra egne videnskabelige projekter. Alle anerkendte forskningstilgange og metoder er velkomne.

Hvad kan udviklings- og praksisprojekter omhandle?

 • Resultater fra udviklings- eller praksisprojekter: Dokumentation af kvalitet af ergoterapi eller udvikling af nye områder
 • Eksempler på hvordan nye tiltag er implementeret: Hvordan er forskning eller nye behandlingstiltag implementeret i praksis
 • Eksempler på hvilken betydning organisationsændringer har for ergoterapi
 • Undervisningsprojekter fra grund- eller videreuddannelse og innovationsprojekter
 • Undervisningsprojekter fra grund- eller videreuddannelse og innovationsprojekter
 • Case fortællinger

Det må gerne være projekter, som har modtaget støtte fra en af Ergoterapeutforeningens puljer eller fonde, men det er ingen betingelse.

Det er nødvendigt, at en eller flere af projektets ejere er til stede på ERGO 18 og kan præsentere projektet.

Bedømmelseskriterier

Posterpræsentationen kommer til at foregå på begge konferencedage, hvor der begge dage er afsat er en time hertil. De væghængte posters vil være ophængt på begge konferencedage.

Der er plads til 40 væghægte posters men det vil også være muligt at få antaget et abstrakt uden en væghængt poster. Efter tilmeldingsfristen udvælger et nedsat posterpanel præsentationerne ud fra følgende kriterier:

 • Abstract er skrevet i et klart og forståeligt sprog
 • Titlen beskriver indholdet i abstract
 • Formålet er klart og relevant i forhold til ergoterapi
 • Den/de anvendte metode(r) er klart beskrevet og passer til formålet
 • Konklusionen er klar og relevant

Formkrav til posters

Højde max 196 cm og bredde max 96 cm. Vær opmærksom på, at posterformatet er ’stående’ (horisontalt) og at der ikke bliver plads til liggende format

Præsentation i parallelsessioner

Parallelsessioner kommer til at foregå på begge konferencedage og udvalgte parallelsessioner kommer til at indeholde en række mundtlige præsentationer, som udvælges på baggrund af indsendte abstracts.

Sådan indsender du

Alt hvad du skal gøre, er, at sende dit abstract til Ulla Garbøl, chefkonsulent i Etf, på ug@etf.dk

Indsendelsesfrist

15. august 2018

Tilbagemelding

Ca.1. september 2018

Eventuelle spørgsmål hertil til Ulla Garbøl, chefkonsulent i Etf på ug@etf.dk