Hjem > Aktuelt > Nyheder > Dr. Ingrids Forskerpris 2016

Dr. Ingrids Forskerpris 2016

29. november 2015
Gigtforeningen indkalder nu motiverede indstillinger til mulige modtagere af Dronning Ingrids Forskerpris på 100.000 kr.

Formål: Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris med henblik på 

  • at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere reumatologien som et interessant forskningsfelt
  • at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle nye ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet

Uddeling: Prisen uddeles i forbindelse med den internationale gigtdag den 12. oktober 2016.

Hvem kan modtage: En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning med perspektiver for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller resultater, der muliggør mærkbare forbedringer i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, eller mere generelt skaber bedre muligheder i hverdagen for mennesker med gigt. Prisen kan i særlige tilfælde deles af flere forskere. 
Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages én gang.

Krav: Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren er, at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i pressen og i Gigtforeningens blad LedSager med fokus på, hvilke konkrete muligheder forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt. 

Nominering: Prisen kan ikke søges. Alle kan nominere kandidater.

Indstillingen af kandidater skal indeholde:

  • En kort begrundelse for at indstille kandidaten
  • Beskrivelse af relevant forskning
  • Kandidatens CV

Prisens størrelse: 100.000 kr.

Indstillingen sendes til
Indstillingen med bilag sendes til Gigtforeningens forskningsadministration på forskning@gigtforeningen.dk

Indstillingen skal indsendes senest fredag den 26. februar 2016.