Hjem > Aktuelt > Nyheder > Diplom i ledelse: Jeg er blevet sikker i min sag

Diplom i ledelse: Jeg er blevet sikker i min sag

8. maj 2017
Det kan som TR være vanskeligt at matche ledelsen og afkode dens strategier. Det oplevede Jytte Tolstrup, der er lektor på Metropol, og hun tilmeldte sig derfor FTF’s diplomuddannelse i ledelse. Det valg er hun glad for.
Kompetenceudvikling
- Jeg har fået en bedre teoretisk platform for at forstå ledelse. Det har gjort mig mere sikker i min sag, siger Jytte Tolstrup bl.a. efter at have taget FTF's diplomuddannelse i ledelse. Foto: Privat

Af Lasse Ægidius Qvist

Jytte Tolstrup er ergoterapeut og lektor på Institut for Fysio- og Ergoterapi på Metropol. Hun er TR, og for seks år siden blev hun medlem af Hovedsamarbejdsudvalget, hvorfor hun ofte sidder i forhandlinger med ledelsen. Hun følte imidlertid, at hun af og til manglede nogle værktøjer til at kunne matche ledelsen i forhandlingerne. Hun tilmeldte sig derfor FTF’s diplomuddannelse i ledelse, som hun færdiggør til sommer.

- Det var faktisk mest arbejdet i Hovedsamarbejdsudvalget, der motiverede mig til at tage uddannelsen. Jeg følte lidt, jeg manglede nogle af de nødvendige redskaber og ledelsesteorier til at kunne indgå i diskussioner med ledelsen og stille ordentlige, nuancerede spørgsmål, siger Jytte Tolstrup.

Diplomuddannelsen består af to dele: En grunduddannelse med tre obligatoriske dobbeltmoduler, og en overbygning, der består af tre moduler. Modulerne afsluttes med en skriftlig eller kombineret skriftlig og mundtlig eksamen. Og det er altså ifølge Jytte Tolstrup en effektiv uddannelse.

- Jeg har fået en bedre teoretisk platform for at forstå ledelse. Det har gjort mig mere sikker i min sag, og jeg synes på den måde, at jeg er en værdig medspiller i dialogerne og forhandlingerne, siger Jytte Tolstrup.

Giver indsigt i egen indsats

Og det er ikke kun i samspillet med ledelsen, at Jytte Tolstrup tager noget med fra diplomuddannelsen. Hun føler nemlig, at det har været med til at give hende en indsigt i egen indsats. Og så skal man ifølge Jytte Tolstrup ikke underkende det sociale aspekt.

- På kurserne kommer man jo igennem sit opgaveflow, hvor man skal kigge ind i egen praksis. Det giver virkelig en mulighed for at reflektere over egen indsats. Derudover kan TR-rollen jo godt være en anelse ensom, så at sige. Så det er en kærkommen lejlighed til at møde TR-kollegaer få et fællesskab, hvor der er rig mulighed for at erfaringsudveksle, siger Jytte Tolstrup.

Hvis du er TR eller FTR og kan genkende nogle af Jytte Tolstrups udfordringer, er der frist for ansøgning til næste diplomuddannelse den 6. juni kl. 16. Du kan læse mere her