Hjem > Aktuelt > Nyheder > Diplom i ledelse

Diplom i ledelse

6. oktober 2014
Er du leder, og har du ikke påbegyndt diplomuddannelse i ledelse? Så bliver du nu tilbudt et særligt tilrettelagt, meritgivende diplomforløb for ledere med ergo- og fysioterapeutisk baggrund.

I samarbejde med COK, Center for offentlig Kompetenceudvikling tilbydes to moduler af Den offentlige Lederuddannelse (DOL): ”Det personlige lederskab” (5 ETCS) og ”Kvalitet, resultater, effekt for brugere og borgere” (5 ETCS).

- Offentlig ledelse handler både om god personaleledelse og udvikling af innovative tilbud til borgerne. Det er vigtigt, at du som leder har mulighed for at reflektere over din ledelse. I samarbejdet med COK tilbydes du viden og nye redskaber til at udvikle dit ledelsesrum og dermed den velfærd, som vi ønsker at skabe for og med borgeren, siger Gunner Gamborg.

Nøgleord

  • Det personlige lederskab som fortælling og fortolkning
  • Roller, positioner og relationer 
  • Dit eget ledelsesrum i teori og praksis
  • Kvalitets-, resultat- og effektmål i en faglig og ledelsesmæssig sammenhæng
  • Den fagprofessionelle tilgang til opgaveløsningen
  • Styring og opfølgning
  • Hvilke muligheder og begrænsninger giver konkrete kvalitets-, resultat- og effektmålingsværktøjer

Lotte Lagoni, Leder af træning og patientrettet forebyggelse, Nyborg Kommune og tidligere deltager: 

- Forløbet for nyere ledere har givet mig et stærkt netværk indenfor det terapeutfaglige område. Jeg har styrket mit netværk udenfor Fyn. Det giver mig indsigt i andre organisations- og styringsformer. Indblik i forskellige måder at arbejde med kvalitet og forløb. Jeg bruger fortsat dele af dette netværk til at søge inspiration og sparring til min egen organisation.

Tid & Sted

10 fredage fra den 9. januar-27. marts 2015 (inkl. eksamen).

Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter i samarbejde med COK. Undervisning og eksamen foregår i Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Lysager 3E, 2730 Herlev.

Tilmelding til Diplom i ledelse - udviklingforløb for (nye) ledere

Spørgsmål kan rettes til lederkonsulent Tina Nør Langager
tnl@etf.dk
53 36 49 74