Hjem > Aktuelt > Nyheder > Det er vigtigt også at være kritisk

Det er vigtigt også at være kritisk

10. november 2014
Tillidsrepræsentanterne i Etf er klædt godt på til at påtage sig et øget medansvar for den strategiske udvikling af deres arbejdspladser, siger Etf’s formand Gunner Gamborg.
Gunner Gamborg; formand for Etf, er overbevist om, at TR er godt forberedt på de forandringer, der sker i disse år. Foto: Heidi Lundsgaard

Af Jakob Kehlet

TR-rollen møder nye udfordringer i disse år. Ledelserne i de offentlige virksomheder vil i stigende grad gerne have TR til at tage medansvar for den strategiske udvikling af virksomhederne. Det sker i en tid, hvor der næppe bliver flere penge at gøre godt med, samtidig med at antallet af opgaver øges.

Sådan lød budskabet fra lektor Karsten Brask Fischer fra Roskilde Universitetscenter på Etf’s TR-konference i sidste uge.

Hvis TR i fremtiden skal kunne gå ind på de offentlige lederes ønsker om medansvar, bliver det en balancegang mellem de krav og forventninger, der stilles til TR fra tre sider: Ledelsens, fagforeningens og kollegernes. 

Men hvis det lykkes en TR at operere i disse tre rum, kan TR få en stærk platform at agere fra i fremtiden, sagde Karsten Brask Fischer.

Han mener, at TR må fjerne sig fra den traditionelle rolle som vogter for medarbejdernes regelbundne rettigheder til at være en mere pragmatiske og konstruktiv medspiller i udviklingen af virksomheden.

Men formand for Etf Gunner Gamborg er ikke så bekymret for, om TR kan leve op til den nye rolle. Han mener, at foreningens TR – og ergoterapeuter som helhed – er godt forberedt på de forandringer, der sker i disse år.

- Jeg synes faktisk, at det har været grundtonen igennem mange år, at vi gerne tager et medansvar, så derfor kan man ikke sige, at Karsten Brask Fischers budskab på konferencen væltede os ned af stolen, siger Gunner Gamborg.

Hvad er de største udfordringer for TR, ledelse og fagforening i forbindelse med de nye roller?

- Det er et plus for os, at vi bliver gjort medansvarlige for det produkt, vi leverer. Når man er medskaber, er man samtidig mere solidarisk. Hvor vi tidligere sagde ”det” om arbejdet, så skal vi fremover i stedet sige ”vi”. Den udvikling kan jeg godt lide.

Men lederne skal naturligvis være klar over, at vi ikke bliver tandløse medløbere. Det, som vi er med til at skabe, skal også kunne laves om, hvis det viser sig, at det ikke virker. Hvis vi går til ledelsen og ønsker forbedringer af en beslutning, som vi selv har været med til at træffe, så nytter det ikke, at ledelsen bruger argumentet: ”Jamen, I var jo selv med til at beslutte det.”

TR skal kunne være en kritisk modspiller, der ikke er låst fast af teksten, og som fagforening skal vi være med til at uddanne vores TR, så de står bedst muligt rustet til at tage de nye udfordringer op.

Hvad er de vigtigste konklusioner, du kan uddrage af konferencen?

- Når en konference som denne er overstået, vil kan altid gerne gøre status: Hvad lærte vi? Til det vil jeg sige, at jeg synes, at vores TR er ret cool i forhold til de udfordringer, der ligger foran. Vores TR er meget realistiske og progressive, og de har for længst forstået, at vejen frem ikke er at være ensidige og fokusere på kontrol og regler. Jeg synes faktisk, at det i mange år har været grundtonen blandt TR, at de har været forpligtet på det produkt, ergoterapeuterne skulle levere.

KL vil gerne stille krav til TR om, at de nu skal tage sig sammen og byde ind, men jeg mener faktisk, at man kan vende den problemstilling på hovedet og bede KL tage den samme medicin: Det skal også være muligt at kunne diskutere kvalitet i ledelseslaget.

Det er for eksempel også kendetegnende, at tillidsreformen præsenteres fra topledelsen med udsagn om, at nu skal ledelsen have tillid til medarbejderne.

Her spørger jeg mig selv: ”Har de ikke haft tillid til os tidligere”?

Hvis de ikke har det, synes jeg da det er på tide at de arbejder med at ændre det, samtidig med at det altid må stå klart, at vi er forskellige.

Hvad bliver næste skrift i Etf?

- Som sagt mener jeg, at TR langt hen ad vejen er klædt godt på, men vi vil gå videre med at udbrede tankerne om, hvordan vi kan bidrage til udviklingen. Vi vil se på, hvordan vi kan facilitere de nye tanker gennem uddannelse og på regionale møder.

Jeg synes, at Etf’s væsentligste udfordring bliver at holde tungen lige i munden. I en tid, hvor der er knaphed på resurser, bliver vi bedt om at stå sammen og vise samfundssind. Det er helt i orden, men vi må ikke samtidig afmontere alle legale interesser. Der er god grund til fortsat at være kritisk, siger Gunner Gamborg.