Hjem > Aktuelt > Nyheder > ​Det er socialt at tænke beskæftigelse

​Det er socialt at tænke beskæftigelse

10. maj 2017
Nyt udspil fra KL sætter inklusion på arbejdsmarkedet på dagsordenen i den socialpolitiske indsats.

Kommunernes Landsforening lancerede i dag det socialpolitiske udspil ”Fælles om fremtidens socialpolitik”, hvor de peger på, at inklusion på arbejdsmarkedet bør være det styrende mål for indsatser på tværs af social-, sundheds-, og beskæftigelsesområdet. Det er Ergoterapeutforeningen meget enig i.

- At være i beskæftigelse er for langt de fleste mennesker en meget meningsfuld aktivitet. Derfor skal vi gøre en stor indsats for at skabe beskæftigelsesmuligheder også for de udsatte borgere. KL’s tanker om at kombinere en tværgående og rehabiliterende indsats med en aktiv virksomhedsvendt indsats er således helt rigtig, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Går den rigtige vej

Ifølge en undersøgelse fra KL’s magasin Momentum er det heldigvis begyndt at gå den rigtige vej. Andelen af borgere med psykisk sygdom, som enten er i ordinær beskæftigelse, fleksjob eller under uddannelse, er steget med 12 procent fra 2010 til 2015, mens stigningen for resten af befolkningen blot er tre procent i samme periode. Men der er stadig et godt stykke igen.

- Det er nødvendigt med socialt ansvarlige virksomheder, der åbner op for, at mennesker med funktionsnedsættelser kan få en plads på arbejdsmarkedet, og der er behov for en forøget tværfaglig indsats i kommunerne,  siger Tina Nør Langager.

Hun bakker derfor KL op i, at relevante tværfaglige kompetencer, hjælpemidler og støtteordninger bringes i spil i kommunerne, hvis det kan understøtte en borger i at fastholde eller komme i arbejde.

Ergoterapeuter kan i den forbindelse spille en stor og aktiv rolle i arbejdsrehabiliteringen.

- I kraft af vores uddannelse har vi en række kompetencer i forhold til at analysere og beskrive den langtidssyges eller udsatte borgers funktionsevne og aktivitetsformåen set i forhold til den samlede livssituation, siger Tina Nør Langager.