Hjem > Aktuelt > Nyheder > Der har været valg til Etf's Bevillingsudvalg

Der har været valg til Etf's Bevillingsudvalg

20. januar 2022
Bevillingsudvalgets formål er at fremme kvalitetsudvikling og forskning i ergoterapi og områder med relevans for professionens udvikling ved at bevilge midler fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, Forskningsfond, Rejsefond og Studierejsefond. Der uddeles midler to gange årligt.

Bevillingudvalget består af syv ergoterapeuter som samlet set repræsenterer følgende områder:

  • 3 medlemmer fra forskningsområdet
  • 2 medlemmer fra praksis
  • 1 medlem fra lederområdet
  • 1 medlem fra Etf’s Hovedbestyrelse repræsenteret ved Etf’s næstformand

Funktionsperioden er to år og starter ultimo februar. Pladserne opslås forskudt, således at fire pladser opslås i ulige år og tre pladser i lige år. Bemærk venligst at den ene af de syv pladser er reserveret til et medlem af Etf’s Hovedbestyrelse.

Der har været valg til den ene forskningsplads, den ene praksisplads samt lederpladsen. 

Anette Enemark Larsen, fra Københavns Professionshøjskole har genopstillet og er udpeget til forskningspladsen pr. 1.2.2022
Lykke Kjær, fra Ringsted kommune har genopstillet og er udpeget til praksispladsen pr. 1.2 2022
Helle Larsen, fra Københavns kommune har ansøgt og er udpeget til lederpladsen pr. 1.2. 2022

Der er der til Bevillingsudvalget knyttet en konsulent og en sekretær.
Eventuelle spørgsmål til Etf's puljer og fonde kan rettes til chefkonsulent Ulla Garbøl på mail ug@etf.dk eller på tlf. 5336 4925 eller til sekretær Trine Ipsen på mail ti@etf.dk eller på tlf. 5336 4926.

  • Mere om Bevillingsudsvalget her

Søg støtte

Næste ansøgningsrunde til Etf's Praksispulje, Forskningsfond, Rejsefond og Studierejsefond er: 15. februar 2022.

  • Find Etf’s elektroniske fondsansøgningsprogram efond her

Praksispuljen og Forskningsfonden har årligt mere end 1.2. mio. kr. til uddeling. Midlerne kommer fra de aktive, fuldt betalende medlemmer, som årligt indbetaler 184 kr. til puljerne, som en del af medlemskontingentet.