Hjem > Aktuelt > Nyheder > Der er valg til tre poster i Hovedbestyrelsen

Der er valg til tre poster i Hovedbestyrelsen

29. januar 2018
Alle aktive og studerende medlemmer kan opstille. Fristen for at melde sit kandidatur er 1. marts 2018 kl. 12:00. Valget foregår ved urafstemning blandt medlemmerne i hver af de tre Etf regioner. Der skal vælges et HB-medlem i hver regioner.
Valg i Etf 2018

Funktionsperioden for et urafstemningsvalgt HB-medlem er 3 år. Den løber fra 1. maj 2018 til 1. maj 2021.

Som kandidat skal du 
 

  • Udfylde en opstillingsblanket
  • Indsamle mindst 10 stillere. En stiller er i dette tilfælde et medlem, der tilkendegiver sin opbakning til en opstillet kandidat. Man kan maksimalt være stiller for kandidater svarende til antallet af ledige poster i det pågældende valg. Det er kun muligt at være stiller ved at udfylde en digital stillerblanket
  • Udforme et valgoplæg - og indsende det sammen med et CV (gerne med farvefoto) til Etf på etf@etf.dk, så det er fremme senest d. 1. marts 2017 kl. 12.00
  • Du er også velkommen til at sende en video på 1. minuts varighed, som foreningen vil præsentere på Facebook efter den 1. marts. Du kan maile videoen til redaktionen på redaktionen@etf.dk

 Før du stiller op til HB, er det en fordel at vide, hvilke opgaver der er knyttet til det at være bestyrelsesmedlem.

Overordnet er der tre hovedopgaver for HB
 

1. Den første opgave HB har er strategiopgaven. Ved repræsentantskabet i 2016 blev der vedtaget nyt fokusområdet for de kommende 3 år. HB skal sikre, at der bliver udmøntet en strategi og implementeringsplan for de kommende år. Den mere praktiske operationalisering af fokusområderne står sekretariatet for. Men de endelige beslutninger træffes i HB. Bestyrelsen har bl.a. til opgave løbende at sikre, at direktionen følger strategien, og omsætter den til praksis.

2. Dernæst har HB en tilsynsopgave i at sikre, at direktionen driver foreningen i henhold til de vedtægter og værdier som er besluttet af repræsentantskabet, samt at foreningens administration til enhver tid overholder gældende lovgivning.

3. Ledelsesopgaven, hvor HB er ansvarlig for foreningens økonomi og overordnede rammer og prioriteringer.

HB-medlemmerne modtager et månedligt honorar på kr. 1.176, 57. Rejse- og møde udgifter i forbindelse med hvervet dækkes af foreningen.

Når du har besluttet dig for at stille op til HB, er det vigtigt, at du er bevidst om:
 

  • Hvilken motivation og interesse har du for bestyrelsesarbejde?
  • Hvilken rolle og ansvar får du givet af de medlemmer der stemmer på dig?
  • Hvilke kompetencer og relationer bidrager du med?
  • Har du gjort dig klar, at du kan deltage i møderne?

Når du er valgt til HB

Når du er blevet valgt vil du sammen med resten af HB blive inviteret på seminar fra den 4. - 5. juni. Her er der fokus på, at skabe et fælles afsæt for det kommende samarbejde i bestyrelsen. Det betyder, at vi laver en grundig introduktion så du overordnet er klædt på til det kommende arbejde. Dernæst vil vi løbende de kommende måneder have dialog med dig og sikre, at du også oplever dig klædt på til opgaven.

Yderligere info

Ønsker du yderligere information om, hvilke krav og forventninger, der knytter sig til posten som HB-medlem i Etf, kan du kontakte formand Tina Nør Langager på tnl@etf.dk eller 53 36 49 74, næstformand Lotte Lagoni på ll@etf.dk eller 53 36 49 22 eller et medlem af hovedbestyrelsen. Dialogen sker naturligvis i fortrolighed. Du finder listen over hovedbestyrelsesmedlemmer med kontaktinfo her

 

 

 

Nyheder