Hjem > Aktuelt > Nyheder > Der er valg til næstformandsposten

Der er valg til næstformandsposten

29. januar 2018
Der er valg til næstformandsposten i Etf. Alle aktive medlemmer kan opstille, og fristen for at melde sit kandidatur er 1. marts 2018 kl. 12:00.
Valg i Etf 2018

Funktionsperioden for næstformanden er 3 år. Den løber fra 1. maj 2018 til 1. maj 2021.

Forventninger og kompetencer for at varetage posten som næstformand i Etf

Foreningens 5 professionelle politikere, herunder næstformanden, varetager disse funktioner:

 • Formulering af overordnede politikker
 • Politikformulering på mere specialiserede områder
 • Repræsentere foreningen i diverse forhandlinger, debatter mm.
 • Lobbyisme, allianceopbygning, netværk, repræsentation
 • Dialog med medlemmerne, fingeren på pulsen
 • Dialog med politisk bagland – samlingskraft
 • Politisk ledelse og ansvar for foreningen
 • Afstemme foreningens aktiviteter og ressourcer

Som næstformand skal du derfor have det politiske håndværk på plads. Du bør også have en grundig indsigt i Ergoterapeutforeningens struktur, historie og kultur.

Du skal kunne håndtere springet fra formuleringen af langsigtede politiske strategier til drøftelser af detaljen i enkeltsager. Du skal håndtere rollen som politiker samtidig med, at du skal påtage dig et dagligt medansvar for foreningens drift og måder at anvende foreningens ressourcer på.

Funktionen som fuldtidspolitiker er kompleks, forudsætter politisk tæft og varetages derfor på fuld tid.

Du modtager som næstformand fuldtidshonorar for hvervet og har kontorfaciliteter til rådighed i sekretariatet i København. Men der er ikke noget krav om, at du skal være bosiddende i København, da Etf’s hovedbestyrelse har besluttet, at det er muligt for næstformanden at varetage posten fra andre placeringer end netop København. 

Som kandidat skal du 

 • Udfylde en opstillingsblanket
 • Indsamle mindst 10 stillere (En stiller er i dette tilfælde et medlem, der tilkendegiver sin opbakning til en opstillet kandidat. Det er kun muligt at være stiller for én kandidat til næstformandsposten)
 • Udforme et valgoplæg - og indsende det sammen med et CV (gerne med farvefoto) til Etf på etf@etf.dk, så det er fremme senest den 1. marts 2018 kl. 12.00
 • Du er også velkommen til at sende en video på 1. minuts varighed, som foreningen vil præsentere på Facebook efter den 1. marts. Du kan maile videoen til redaktionen på redaktionen@etf.dk

Uddrag fra vedtægterne om næstformandens rolle

”Næstformanden, der skal være aktivt medlem af foreningen, vælges ved urafstemning for en 3-årig periode året efter ordinært valg af landsformand. Funktionsperioden starter den 1. maj. Første gang i 2006.”

Yderligere info

Ønsker du yderligere information om, hvilke krav og forventninger, der knytter sig til posten som næstformand i Etf, kan du kontakte formand Tina Nør Langager på tnl@etf.dk eller 53 36 49 74 eller et medlem af hovedbestyrelsen. Dialogen sker naturligvis i fortrolighed. Du finder listen over hovedbestyrelsesmedlemmer med kontaktinfo her

Er der kampvalg til posten som næstformand skal der være urafstemning blandt Etf’s medlemmer. Urafstemningen vil foregå i periode 12. marts til 31. marts kl. 23:59.

Nyheder