Hjem > Aktuelt > Nyheder > Der er valg til formandsposten 2020

Der er valg til formandsposten 2020

27. januar 2020
Der er valg til formandsposten i Etf. Alle aktive medlemmer kan opstille, og fristen for at melde sit kandidatur er 1. marts 2020 kl. 12:00.

Funktionsperioden for formanden er tre år. Den løber fra 1. maj 2020 til 1. maj 2023.

Forventninger og kompetencer for at varetage posten som formand i Etf

Foreningens fem professionelle politikere, herunder formanden, varetager disse funktioner:

 • Formulering af overordnede politikker
 • Politikformulering på mere specialiserede områder
 • Repræsentere foreningen i diverse forhandlinger, debatter mm.
 • Lobbyisme, allianceopbygning, netværk, repræsentation
 • Dialog med medlemmerne, fingeren på pulsen
 • Dialog med politisk bagland – samlingskraft
 • Politisk ledelse og ansvar for foreningen
 • Afstemme foreningens aktiviteter og ressourcer

Som formand skal du derfor have det politiske håndværk på plads. Du bør også have en grundig indsigt i Ergoterapeutforeningens struktur, historie og kultur.

Du skal kunne håndtere springet fra formuleringen af langsigtede politiske strategier til drøftelser af detaljen i enkeltsager. Du skal håndtere rollen som politiker samtidig med, at du skal påtage dig et dagligt medansvar for foreningens drift og måder at anvende foreningens ressourcer på.

Funktionen som fuldtidspolitiker er kompleks, forudsætter politisk tæft og varetages derfor på fuld tid.

Du modtager som formand fuldtidshonorar for hvervet og har kontorfaciliteter til rådighed i sekretariatet i København. Men der er ikke noget krav om, at du skal være bosiddende i København, da Etf’s hovedbestyrelse har besluttet, at det er muligt for formanden at varetage posten fra andre placeringer end netop København. 

Som kandidat skal du 

 • Udfylde en opstillingsblanket
 • Indsamle mindst 10 stillere (En stiller er i dette tilfælde et medlem, der tilkendegiver sin opbakning til en opstillet kandidat. Det er kun muligt at være stiller for én kandidat til formandsposten)
 • Udforme et opstillingsgrundlag - og indsende det sammen med et CV (gerne med farvefoto) til Etf til etf@etf.dk, så det er fremme senest den 1. marts 2020 kl. 12.00
 • Du er også velkommen til at sende en video på 1. minuts varighed, som vil præsenteres på Etf's medier efter den 1. marts. Du kan maile videoen til redaktionens webredaktør Sebastian List Feirup til slf@etf.dk. Har du spørgsmål til, hvordan du sender videoen, kan du ligeledes sende en mail til slf@etf.dk eller ring på  53 58 42 86

Uddrag fra vedtægterne om formandens rolle

”Landsformanden, der skal være aktivt medlem af foreningen, vælges ved urafstemning for en 3-årig periode året efter afholdelsen af ordinært repræsentantskabsmøde. Funktionsperioden starter den 1. maj. Første gang i 2005.”

Yderligere info

Ønsker du yderligere information om, hvilke krav og forventninger, der knytter sig til posten som formand i Etf, kan du kontakte

Næstformand Lotte Lagoni
 ll@etf.dk eller 53 36 49 22 

Du kan også kontakte et medlem af hovedbestyrelsen. Dialogen sker naturligvis i fortrolighed. Du finder listen over hovedbestyrelsesmedlemmer med kontaktinfo her

Er der kampvalg til posten som formand, skal der være urafstemning blandt Etf’s medlemmer. Urafstemningen vil foregå i periode 13. marts kl. 12:00 til 31. marts kl. 12:00.