Hjem > Aktuelt > Nyheder > Deltag digitalt i din regions generalforsamling

Deltag digitalt i din regions generalforsamling

27. august 2020
De planlagte regionale generalforsamlinger i foråret 2020 blev alle aflyst på grund af Corona. Corona er her stadig, så Ergoterapeutforeningen har besluttet at kombinere de fysiske møder med digitale møder.

De regionale generalforsamlingerne gennemføres fortsat fysisk, men nu i kombination med et digitalt møde. Det digitale møde gennemføres på Microsoft Teams.

Der har i et stykke tid været mulighed for at tilmelde sig generalforsamlingerne via Etf’s hjemmeside. Da der blev åbnet for tilmeldinger, var det ikke besluttet, at der også skulle være mulighed for at deltage digitalt.

Alle der allerede er tilmeldt en generalforsamling har modtaget en mail med tilbud om at ændre deres tilmelding til digital deltagelse, hvis man ønsker det. De medlemmer, der allerede er tilmeldt, skal altså ikke gøre noget.

Håbet om, at mange vil deltage

Regionsformændene ville naturligvis helst møde medlemmerne fysisk til generalforsamlingen.

- Det er desværre ikke muligt at gennemføre generalforsamlingerne sådan som vi kender dem. Så vi håber, at mange af medlemmerne vil benytte sig af muligheden for den digitale deltagelse, hvis de ikke kan møde frem. Og intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. For selvom Corona besværliggør mange ting for os alle sammen, så betyder det, at medlemmer, der har lang transport til generalforsamlingen, nu får mulighed for at være med digitalt, siger regionsformændene Maj Brit Middelhede Olsen (Midt-Nord), Rikke Uldum Abrahamsen, (Øst) og Anna-Marie Laustsen (Syd) enstemmigt.

Sådan tilmelder du dig

Du kan stadig nå at tilmelde dig generalforsamlingen i din region

 • Region Midt-Nord den 16. september: Tilmeldingsfrist den 1. september – tilmeld dig her
 • Region Øst den 23. september: Tilmeldingsfrist den 9. september – tilmeld dig her
 • Region Syd den 24. september: Tilmeldingsfrist den 17. september – tilmeld dig her

Du vil modtage et link til mødet, hvis du tilmelder dig den digitale generalforsamling.

Der er tilknyttet et IT-firma, der sikrer, at teknikken fungerer på møderne. Men det er også vigtigt, at du sikrer dig, at du deltager via en god internetforbindelse, og at du er bekendt med, hvordan man benytter Microsoft Teams. Du får adgang til det digitale møde via et link, der sendes til alle deltagerne.

Det kræver lidt ”disciplin” af os alle at gennemføre den digitale del. Man skal her særligt være opmærksom på:

 • At man slukker sin mikrofon, når man ikke taler. Det giver en bedre lydkvalitet samlet set.
 • At man beder om ordet ved at markere med den ”digitale” hånd
 • At man har tålmodighed med processen, for det går langsommere at komme til orde mv., når mange deltager digitalt

SÅDAN ER PROCESSEN

Generalforsamlingen kan ikke gennemføres på helt samme måde som på de velkendte fysiske møder. Derfor tilpasses følgende områder:

 1. Der foretages navneopråb ved mødets start, så vi ved, hvor mange der deltager i alt (fysisk og digitalt).
   
 2. Der vælges ikke regionsbestyrelse og medlemmer til Repræsentantskabet på selve mødet. Det er praktisk ikke til at styre. Derfor skal man på generalforsamlingen oplyse, om man kandiderer til en plads i regionsbestyrelsen eller i Repræsentantskabet eller til begge dele.
   
 3. Hvis du stiller op til regionsbestyrelse eller Repræsentantskab, skal du lave et skriftligt opstillingsgrundlag og gerne aflevere eller sende det til din regionsformand eller til etf@etf.dk i god tid inden generalforsamlingen. Er du til stede fysisk, kan du også aflevere opstillingsgrundlaget på mødet.
   
 4. Deltager du digitalt, sender du dit opstillingsgrundlag til din regionsformand eller til etf@etf.dk Vi skal have opstillingsgrundlaget senest dagen efter generalforsamlingen.
   
 5. Har du allerede sendt dit opstillingsgrundlag til din regionsformand eller til etf@etf.dk, behøver du ikke at foretage dig yderligere.
   
 6. Hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan du stille op ved at indsende et skriftligt opstillingsgrundlag. Opstillingsgrundlaget sendes til din regionsformand eller til etf@etf.dk
   
 7. I ugen efter generalforsamlingen afholdes elektronisk valg til regionsbestyrelsen og til Repræsentantskabet. Stemmeberettigede er de medlemmer, der enten deltog fysisk eller digitalt på generalforsamlingen, eller som var forhindrede i at deltage, men som kandiderer til en af de ledige poster.
   
 8. Valg af økonomiske kontrollanter foregår også elektronisk. Der afholdes elektronisk valg, hvis der er flere kandidater, end der er pladser.
   
 9. Der kan ikke gennemføres en almindelig afstemning om godkendelse af beretning, arbejdsprogram, regnskab m.v. Derfor ”vendes det om”, så man ved start hører, om der er nogen, der stemmer imod og dernæst, om der er nogen der ikke stemmer hverken for eller imod. Denne model vælges for bedst at kunne overskue valghandlingen.