Hjem > Aktuelt > Nyheder > De kompetente praktikere skal i spil

De kompetente praktikere skal i spil

27. august 2019
Ergoterapeutforeningen har etableret en ny todelt specialistordning. Tanken med den nye ordning er, at man skal favne både den kompetente praktiker og den kompetente akademiker.

Af Anni M. Wiecka                         

Er du certificeret kliniker eller specialist?

Uanset hvilken af de to, du kvalificerer dig som, kan du komme i betragtning til Etf’s nye specialistordning.

- Vi har haft en opmærksomhed på, at en specialistordning både skal tilgodese dem, der tager en akademisk overbygning og kvalitetsstemple de mange kompetente praktikere i vores fag, fortæller formand for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager.

Den nye specialistordning er en reaktion på, at der i de 17 år specialistordningen har eksisteret, kun er blevet 55 ergoterapeuter godkendt som specialister. Et antal, der ikke afspejler virkeligheden i forhold til, hvor meget ergoterapeuter, der i øvrigt efteruddanner og specialiserer sig. Specialistrådet foreslog derfor Hovedbestyrelsen at udvikle en todelt model, som kunne favne en bredere målgruppe.  

”Certificeret kliniker” 

Danske Fysioterapeuter havde gjort sig lignende overvejelser om at oprette en todelt model. Derfor kørte de to fagforeninger parløb, og Etf adopterede titlen ”certificeret kliniker”.

- Vi besluttede, at det ville være nemmest tilgængeligt for omverdenen, at betegnelserne var ens. Både fordi kravene er ens – med undtagelsen af én tilføjelse i Etf’s version – men også fordi vi er to faggrupper, der arbejder tæt sammen i praksis, siger Tina Nør Langager.  

Det nye niveau, ”certificeret kliniker”, i Etf’s specialistordning tager ergoterapeuter i betragtning, der:

  • har 4 års erfaring med en målgruppe inden for et af de syv specialeområder (psykiatri, gerontologi, håndterapi, neurorehabilitering, børn, arbejdsliv og hjælpemiddelformidling)
  • mundtligt har formidlet min. 15 timer inden for specialeområdet
  • har kursuser og efteruddannelse svarende til min. 40 ETCS
  • har modtaget supervision/vejledning af min. 20 timer
  • og har udarbejdet 2 formaliserede case-beskrivelser til sin ansøgning, hvor man viser, at man kan tilrettelægge en intervention

Specialistniveau forbliver uændret i den nye specialistordning, men repræsenterer nu niveau 2 i den nye specialistordning.

Akademisk udvikling

Kravene for at søge specialistordningen er med årene blevet højere. Senest i april 2016 blev ordningen revideret med et nyt krav om akademisk videreuddannelse for alle ansøgere.   

- Specialistordningen har fulgt den udvikling, der ses på sundhedsområdet, hvor det faglige niveau generelt øges. Det har etableringen af kandidatuddannelsen i ergoterapi samt oprettelsen af det første professorat i ergoterapi også været et billede på, siger Tina Nør Langager og tilføjer:

- Den nye specialistordning følger derfor både med på den akademiske udvikling samtidig med den anerkender de kompetente praktikere.

Specialistordningen er udarbejdet som en ”trappe”, da man kan gå fra niveau 1 til niveau 2 med en master- eller kandidatuddannelse.

Proaktiv promovering

Men hvorfor skal man lade sig specialistgodkende?

Tina Nør Langager peger på flere fordele.

- De krav, som er beskrevet i specialistordningen, er en rettesnor til, hvad specialistnævnet mener, er fagligt definerende for, at man er en dygtig praktiker inden for sit felt. Det er derfor et hjælperedskab til at synliggøre ergoterapeuters kliniske kompetencer i sundhedsvæsenet over for patienter og andre faggrupper, siger formanden.

Hun tilføjer, at specialistordningen ligeledes giver en indirekte mulighed for revideret lønforhandling.

- I det formelle lønforhandlingssystem er specialistordningen ikke en indikator for højere løn, men i en individuel lønforhandling med sin arbejdsgiver, vidner de kompetencer, som specialistordningen dækker over, om særlige kompetencer inden for ergoterapifaget.

Intentionen bag specialistordningen er også, at den bruges proaktivt til at promovere ergoterapi og fagets specialer eksternt over for arbejdsgivere, patienter/borgere og samfundet.

Flere medlemmer har givet udtryk for, at de ikke har haft mulighed for at efterleve de formelle krav, fordi de ikke har intentioner om at videreuddanne sig på akademisk niveau.

- Vi håber derfor, at de dygtige praktikere tager godt imod den nye specialistordning, så vi kan få et mere retvisende billede af, hvor mange kompetente praktikere og specialister vores fag har, siger Tina Nør Langager.

Fakta

Ansøgningsfristen er den 15. oktober hvert år og er gratis for medlemmer af Etf.