Hjem > Aktuelt > Nyheder > Danske Regioner ønsker en specialuddannelse i psykiatrien for ergoterapeuter

Danske Regioner ønsker en specialuddannelse i psykiatrien for ergoterapeuter

11. april 2019
En specialuddannelse i psykiatrien for ergoterapeuter er måske på vej. Det er et forslag i Danske Regioners nye psykiatriudspil.

Med et nyt udspil vil Danske Regioner gøre det mere attraktivt at arbejde i psykiatrien. Det skal en specialuddannelse i psykiatrien for ergo- og fysioterapeuter være med til. Forslaget vækker begejstring hos formanden i Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager

- Det er fantastisk. Vi har i Ergoterapeutforeningen i mange år arbejdet for, at alle de dygtige ergoterapeuter, der er i psykiatrien, kan få muligheden for at videreuddanne sig, og formelt få anerkendt deres kompetencer.

Formanden for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg Sophie Hæstorp forestiller sig, at de nye specialuddannelser skal tilbydes til medarbejdere med to års erfaring og bestå af både teoretisk undervisning og praktiske forløb ude på arbejdspladserne og vare omkring et år. Før de nye forløb kan blive til virkelighed, skal de blåstemples af Sundhedsstyrelsen.

Der er stadig mange uafklarede spørgsmål om, hvordan en specialuddannelse konkret skal skrues sammen, men i Ergoterapeutforeningen er man klar til at gå ind i arbejdet.

- Vi vil gå konstruktivt ind i arbejdet med at få konkretiseret forslaget. Det er vigtigt, at vi får sammensat en meningsfuld specialuddannelse, der tager højde for nutidens psykiatri med fokus på rehabilitering, recovery og sammenhængende løsninger, siger Tina Nør Langager.

Vigtigt at praktisere ergoterapi

Udspillet fra Danske Regioner rummer også en række andre tiltag, der skal sikre en rekruttering og fastholdelse af medarbejderne i psykiatrien. Ergoterapeutforeningens formand, Tina Nør Langager har to klare anbefalinger til regionerne:

- For at fastholde ergoterapeuter i psykiatrien, er det helt afgørende, at ergoterapeuterne får mulighed for at udøve deres faglighed. Vi oplever også at vores kompetencer er blevet langt synligere og den udvikling skal fortsætte. Og så er det vigtigt, at det er trygt at gå på arbejde.

Hun glæder sig også over, at projektet med introduktionsforløb fra Region Hovedstadens psykiatri er nævnt som et forslag til udbredelse.

- Det har vi oplevet som et positivt skridt i en strategisk tilgang til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, siger Tina Nør Langager.

  • Du kan læse udspillet ”Stærke kompetencer og attraktive arbejdspladser i fremtidens psykiatri” her

Tilbud til børn og unge

På Danske Regioners generalforsamling, som begyndte i dag, offentliggjorde regionerne også udspillet ”Sundhed for alle børn og unge” med fokus på, at forebyggelse er nøglen til en sundere fremtid.

I udspillet foreslår regionerne bl.a. et nyt behandlingstilbud til børn og unge, der har lettere psykiske lidelser eller symptomer på mistrivsel, som kan true deres udvikling. Indsatsen sker i et samarbejde mellem bl.a. psykolog, PPR, sundhedsplejerske, lærer og ergoterapeut.

  • Du kan læse udspillet ”Sundhed for alle børn og unge” her