Hjem > Aktuelt > Nyheder > Danske Regioner: Ergoterapeuter skal rustes til nye opgaver i psykiatrien

Danske Regioner: Ergoterapeuter skal rustes til nye opgaver i psykiatrien

6. maj 2019
Ergoterapeuter skal have et fagligt løft til arbejdet i psykiatrien. Og måske varetage opgaver, som sygeplejersker i dag står med, mener Danske Regioner.
- Vi forestiller os også, at en specialuddannelse kan give flere sundhedsfaglige kompetencer, der betyder, at ergoterapeuterne kan gå ind og varetage opgaver, som ellers ligger hos sygeplejerskerne, siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for regionernes psykiatri- og socialudvalg. Foto: Danske Regioner

Af Anders Klebak

En et-årig specialuddannelse for ergo- og fysioterapeuter i psykiatrien er på tegnebrættet hos Danske Regioner, der sidste måned lancerede ideen om et formaliseret uddannelsesforløb, der bliver fælles for de to faggrupper.  

De spiller nemlig en stor rolle i moderne psykiatrisk behandling, siger formand for regionernes psykiatri- og socialudvalg Sophie Hæstorp Andersen. 

- Vi arbejder hele tiden på at gøre behandlingen af patienterne i psykiatrien bedre, og her vil vi gerne bringe ergoterapeuterne endnu mere i spil, skriver hun i en mail til fagbladet Ergoterapeuten.

Nye opgaver

Indholdet af uddannelsen er ikke kendt endnu, men Sophie Hæstorp Andersen forklarer, at det blandt andet skal løfte ergoterapeuternes viden indenfor det psykiatriske felt.

- En specialuddannelse kan være med til at give ergoterapeuterne en dybere og mere specialiseret viden om psykiatrisk diagnostik og psykopatologi. Det kan også handle om nye særlige teknikker indenfor det ergoterapeutiske felt, siger udvalgsformanden. 

Samtidig peger hun på, at uddannelsen kan lede til nye opgaver for ergoterapeuter:

- Vi forestiller os også, at en specialuddannelse kan give flere sundhedsfaglige kompetencer, der betyder, at ergoterapeuterne kan gå ind og varetage opgaver, som ellers ligger hos sygeplejerskerne.

To års erfaring

Det er stadig uklart, hvordan uddannelsen skal skrues sammen. Men ifølge Danske Regioner bør den målrettes ergo- og fysioterapeuter med mindst to års erfaring i psykiatrien. Samtidig vil Danske Regioner lade sig inspirere af eksisterende uddannelser. 

- Vi skal i gang med at se på de nærmere rammer for uddannelsen. I den forbindelse vil det være naturligt at se på sygeplejerskernes specialuddannelser. Vi forestiller os, at uddannelsen skal finde sted under ansættelse, og at uddannelsen skal indeholde både teori og klinisk praksis, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Sygeplejerskernes specialuddannelser består af et-årige forløb, hvor der veksles mellem teori og opgaver på skolebænken og perioder på en arbejdsplads, der er godkendt som uddannelsessted med krav om formulerede læringsmål og tilknyttet vejleder.

Eksempelvis består specialuddannelsen i psykiatri for sygeplejersker af 20 ugers teori og 25 ugers klinisk uddannelse og giver 60 ETCS-point.

Danske Regioner melder ikke noget ud om tidshorisonten for, hvornår specialuddannelsen kan lanceres. Før forslaget kan blive en realitet skal det dog først igennem Sundhedsstyrelsen, som er den myndighed, der skal godkende en ny uddannelse.