Hjem > Aktuelt > Nyheder > CORONAVIRUS: Sådan skal du forholde dig som ergoterapeut

CORONAVIRUS: Sådan skal du forholde dig som ergoterapeut

13. marts 2020
Coronavirus har nu ramt DK i et omfang, der kalder på fleksibilitet og omtanke for hinanden. Der kommer hele tiden nye udmeldinger fra såvel myndigheder som arbejdsgiverorganisationer m.fl., og Ergoterapeutforeningen forsøger at kunne svare på så mange spørgsmål som muligt. Læs mere her

OPDATERET 14. MARTS KL. 11:57

Medarbejdere i blandt andet sundheds- og ældresektoren skal fortsat møde på arbejde, mens man mange andre steder har valgt at bede medarbejdere blive hjemme og evt. arbejde hjemmefra. Er du i tvivl, om du skal møde på arbejde, så kontakt din nærmeste leder.

Her kan du finde svar

Etf anbefaler, at du som medarbejder følger med i myndighedernes og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er oprettet særlige hjemmesider med spørgsmål og svar om Coronavirus, der opdateres løbende: coronasmitte.dk, som du finder her

På siden henvises også til en hotline i Sundhedsstyrelsen med nummeret 7020 0233, hvor man kan få yderligere generel vejledning blandt andet om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver sendt hjem for at arbejde hjemme, og hvis man ikke kan arbejde hjemme, herunder også om løn m.v.

Dig og din arbejdsplads

Hvis din arbejdsgiver beder dig om at arbejde hjemme eller prioriterer opgaveløsningen på en måde, der ikke udfylder din arbejdsdag, skal du modtage din løn alligevel, da det er arbejdsgiverens opgave og pligt at gøre brug af din arbejdskraft. Du skal således ikke bruge afspadsering eller ferie, fordi der ikke er tilstrækkeligt med opgaver til at udfylde arbejdsdagen, men selvfølgelig møde op og/eller stå til rådighed i din normale arbejdstid.

Mistanke om risiko for smitte med Coronavirus er ikke en gyldig grund til at forlade sin arbejdsplads eller blive væk fra sit arbejde - man risikerer at blive bortvist!

Mistænker du, at der er risiko for smitte med Coronavirus på din arbejdsplads, anbefaler vi, at du straks kontakter din leder (eller arbejdsmiljørepræsentant) for, at der kan optages dialog med ledelsen på din arbejdsplads om, hvordan I kan sikre jer bedst muligt.

Er man ramt af Coronavirus, har man selvfølgelig krav på løn under sygdom, som ved alle andre sygdomme. 

Hvis der sker ændringer i prioritering af arbejdsopgaver m.v., er det ledelsen du skal kontakte, da det ligger indenfor ledelsesretten netop at prioritere, og det er i sidste ende ledelsens ansvar, om arbejdspladsen kan fungere. Det betyder også, at du under instruks kan blive pålagt andre sundhedsfaglige opgaver.

Hvis du har børn, der ikke længere kan komme i institution eller skole, er udgangspunktet, at det ikke er arbejdsgivers udfordring at finde pasningsmuligheder. Vi opfordrer derfor til, at du straks kontakter din leder og drøfter mulige løsninger og her kan hjemmearbejde, afspadsering, ferie og lignende godt komme i spil.

Hvis du har en kronisk sygdom eller på anden måde er særligt udsat, skal du drøfte med din nærmeste leder, hvordan du kan forholde dig.

Er du gravid, bør du kontakte din læge og få afklaret, om der skal tages særlige forholdsregler, idet gravide også betragtes som værende i særlig risiko ud fra et forsigtighedsprincip. Skal der tages sådanne særlige forholdsregler, må du drøfte med din nærmeste leder, hvordan du og arbejdspladsen kan forholde jer til disse.

Har du allerede planlagt ferie, står ferien ved magt - uanset om du kan rejse til udlandet eller ej. Hvis du kan se, at der kan blive brug for din arbejdskraft i den planlagte ferieperiode opfordrer vi til, at du og din nærmeste leder drøfter muligheden for evt. at ændre ferietidspunktet.

Er du privat ansat, kan der være særlige regler, som du skal være opmærksom på.

Arbejdstid

Arbejdstidsaftalen på det regionale og kommunale område er i udgangspunktet formet for at dække/sikre tilstedeværelse af nødvendigt personale og balanceret i forhold til at sikre de ansattes behov for forudsigelighed og sammenhæng mellem arbejds- og privatliv.

Arbejdstidsaftalen beror på dialog mellem arbejdsgiver og medarbejdere, hvor vagtplan drøftes med den ansatte. Da situationen lige nu er en ganske særlig situation, så har arbejdsgiver med hjemmel i arbejdstidsaftalen mulighed for at ændre i den planlagte tjenestes placering.

Orientering om ændringer i den planlagte tjeneste skal foregå i arbejdstiden. På det kommunale område kan arbejdsgiver ændre med et varsel på 4 døgn uden honorering og på det regionale område med et varsel på 1 døgn uden honorering. Sker varslet senere følges bestemmelserne i arbejdstidsaftalerne.

Det er kun i særlige tilfælde, at tjenesten kan omlægges. Det kan for eksempel være sygdom blandt personalet eller andre forhold af akut karakter, som det ikke har været muligt at forudse ved vagtplanlægningen.

I sådanne tilfælde skal orienteringen i øvrigt foregå efter drøftelse med den ansatte og i arbejdstiden. Det vil sige på arbejdspladsen eller i hjemmet under rådighedsvagt fra bolig.

Når det skal ske efter drøftelse med den ansatte, betyder det også, at der skal tages rimelige hensyn til den ansattes forhold i det omfang, det er muligt.

  • Læs mere her

I situationer som denne særlige situation lægges op til at udvise øget fleksibilitet. Du vil derfor også kunne opleve at blive kontaktet af arbejdsgiver uden for arbejdstiden.

Vedr. selvtilrettelæggende ergoterapeuter:

I denne særlige situation som efterspørger en øget fleksibilitet kan du komme til at opleve at graden af din selvtilrettelæggelse mindske, da der kan være situationer og arbejdsopgaver, møder mm. der gør det nødvendigt, at alle terapeuter eller grupper af ansatte skal være til stede på samme tid, eller tider, der kan være fastlagt af andre.

Såfremt der lægges opgaver udenfor tidsrummet mandag til fredag i dagtimerne, så skal der lokalt aftales med arbejdsgiver en honorering herfor.

Ligeledes skal du være obs på, hvornår dine fridøgn placeres, hvis du arbejder i weekenden efter aftale med arbejdsgiver.

  • Se yderligere her

Etf opdaterer løbende etf.dk og forsøger at svare på så mange spørgsmål som muligt.

  • Alle nyheder og opdateringer om Coronavirus samles på etf.dk/corona, som du finder her
  • Følg også Etf på Facebook. Det kan du gøre her.