Hjem > Aktuelt > Nyheder > Coronavirus: Hvad betyder det for dig som ergoterapeut?

Coronavirus: Hvad betyder det for dig som ergoterapeut?

3. marts 2020
Udbruddet af COVID-19 - Coronavirus - udvikler sig hurtigt, og vi kan forvente flere smittede i Danmark. Ergoterapeutforeningen klæder dig på i forhold til reglerne på arbejdet, hvis du kommer i karantæne, hvis du frygter at være smittet eller har andre spørgsmål i relation til din ansættelse.

OPDATERING: Privat udrejse til risikoområder efter 2. marts 2020 imod Udenrigsministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger kan medføre lønreduktion i en evt. karantæneperiode eller i værste fald bortvisning.

Du skal være opmærksom på , at arbejdsgiver kan kræve dokumentation for, at du har opholdt sig i et risikoområde, der medfører karantæne.

Udbruddet af COVID-19 udvikler sig hurtigt i en række lande, herunder også Italien, som er et populært feriemål for mange danskere. Det øger risikoen for, at vi får indført tilfælde af COVID-19 i Danmark, som vi allerede har set det siden, der blev konstateret det første tilfælde i Danmark.

Det er nu et krav fra Sundhedsstyrelsen, at personale på sundheds- og ældresektoren som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra et af de særlige risikoområder. 

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende deres hjemmeside med nyt om udviklingen. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret via styrelsens hjemmeside, som du finder her

Sådan er reglerne

Herunder kan du læse om reglerne på jobbet, hvis du bliver syg, mistanke om at være smittet eller bliver sendt hjem af din arbejdsgiver.

Hvis du har været i dialog med din arbejdsgiver og har brug for hjælp til at indgå en aftale i forbindelse med (frivillig) karantæne eller lignende. er du velkommen til at kontakte Etf.

Privat udrejse til risikoområder efter 2. marts 2020 imod Udenrigsministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger kan medføre lønreduktion i en evt. karantæneperiode eller i værste fald bortvisning.

Du skal være opmærksom på , at arbejdsgiver kan kræve dokumentation for, at du har opholdt sig i et risikoområde, der medfører karantæne.

Hvis du bliver syg

Hvis du er syg, skal du kontakte din læge, og følge de almindelige regler for sygemelding på din arbejdsplads. Du har ret til løn under sygdom fra din arbejdsgiver. 

Hvis der er mistanke om, at du er smittet

Kontakt din arbejdsgiver med det samme. Hvis sundhedsmyndighederne har pålagt dig karantæne, kan din arbejdsgiver pålægge dig at arbejde hjemme, og du har krav på din sædvanlige løn. For en del ergoterapeuter er det dog ikke en mulighed. Etf’s udgangspunkt er, at der bør udbetales sædvanlig løn, men retsstillingen er ikke afklaret. Flere arbejdsgiverorganisationer har dog oplyst, at der skal udbetales løn efter de almindelige sygdomsregler, herunder evt. krav om lægeerklæring. Der kan dog være særlige forhold, der gør sig gældende, hvis du er privatansat.

Hvis du har nær kontakt til en person, der er smittet/under mistanke for at være smittet så

Kontakt straks din arbejdsgiver. Hvis du har indgået en aftale med sundhedsmyndighederne om frivillig karantæne, gælder det samme, som hvis du er smittet – se reglerne ovenfor.

Hvis du bliver sendt hjem af din arbejdsgiver

Hvis arbejdsgiver selv - uden involvering af sundhedsmyndighederne - sender dig hjem i frivillig karantæne, skal der udbetales sædvanlig løn, og din arbejdsgiver må ikke pålægge dig at afvikle afspadsering eller lignende. Der kan være særlige forhold gældende, hvis du er privatansat.

Hvis dit barn er smittet

Hvis dit barn er smittet, gælder de almindelige regler om frihed ved barns sygdom.

  • Hold dig opdateret via Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som du finder her
  • Politiet har også oprettet en side, hvor du løbende kan holde dig opdateret. Den finder du her