Hjem > Aktuelt > Nyheder > CORNOAVIRUS: Denne retningslinje SKAL du orientere dig i

CORNOAVIRUS: Denne retningslinje SKAL du orientere dig i

17. marts 2020
Der er kommet en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen. Den gælder samtlige sundhedsfunktioner i Danmark, fra sygehuse og kommunale genoptræningscentre over privatpraktiserende til sundhedsindsatser i botilbud. Altså ALLE ergoterapeuter.

Sundhedsstyrelsen har pr. 16. marts 2020 udsendt et notat, der er Sundhedsstyrelsens overordnede rammesætning af, hvad der kan betragtes som kritiske funktioner, hvilke særlige forholdsregler, der bør tages af alle involverede parter, herunder ansatte i sundheds- og ældreplejen, borgere og patienter. Notatet beskriver desuden, at nogle kritiske funktioner ikke vil kunne opretholdes under COVID-19-epidemien dels af ressourcemæssige årsager og dels af hensyn til smitterisiko.

Den nye retningslinje hedder Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19. Den gælder fra nu og forventet til juni 2020.

Notatet er retningsgivende for ALLE ergoterapeutiske funktioner i kommunerne, regioner og privatsektoren. Ergoterapeutforeningen henstiller til, at ALLE ergoterapeuter læser notatet.

Hvad er en kritisk funktion?

En kritisk funktion er en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Det kan bl.a. være aktiviteter forbundet med undersøgelse, genoptræning, samt forebyggelse og sundhedsfremme.

Læs også mere om kritiske funktioner i Sundhedsstyrelsens notat her:

Om målgruppen

Notatet beskriver rammerne for samtlige sundhedsindsatser i Danmark under COVID-19-epidemien.

Ved samtlige sundhedsindsatser forstås både offentlige og private tilbud.

Ved indsatser forstås aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnostik, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme hos alle aktører, både offentlige og private.

Læs mere om, hvem der er omfattet og om kritiske funktioner i Sundhedsstyrelsens notat her: