Hjem > Aktuelt > Nyheder > Christel Damgaard har meldt sit kandidatur til HB

Christel Damgaard har meldt sit kandidatur til HB

1. marts 2017
Når Christel Damgaard, ergoterapeut og privatansat chefkonsulent, melder sig ind i kampen om pladserne i Etf’s Hovedbestyrelse sker det med et ønske om at arbejde for gode vilkår for alle ergoterapeuter i traditionelle såvel som utraditionelle stillinger og en forventning om at tilvejebringe nye vinkler ind i det politiske arbejde.
Politisk valg
Fra en eventuel post i Etf's Hovedbestyrelse vil Christel Damgaard bl.a. arbejde for gode vilkår for alle ergoterapeuter i traditionelle såvel som utraditionelle stillinger.

Christel Damgaard har i sit valgoplæg fokus på det tværfaglige samarbejde, når det handler om at gøre en forskel for borgerne og øge borgernes livskvalitet.

- Jeg har igennem min ansættelse i de sidste fire år som chefkonsulent i en privat virksomhed Type2dialog, fået et stort indblik i mange kommuners politiske arbejde, blandt andet når der skal implementeres nye arbejdsgange, hvor rehabilitering, tidlig opsporing eller den recovery orienterede tilgang er i fokus. Her har jeg set vigtigheden af ergoterapeuternes rolle, hvor vores faglige bidrag er med til at udfolde det tværfaglige samarbejde og tilbyde nye vinkler, der gør en forskel for borgerne eller patienterne, siger Christel Damgaard.

HB-kandidaten har også rettet opmærksomheden på fagets indflydelse og position, hvor hun ser opgaven med at brande både de traditionelle og utraditionelle stillinger som en mulig løsning. Hun siger:

- Vores uddannelse er bred og spænder vidt, hvilket gør, at vi kan yde et meget vigtigt bidrag til det tværfaglige samarbejde. Efter min mening har Etf også brug for ergoterapeuter i de mere utraditionelle stillinger, som f.eks. dem der arbejder for private firmaer eller er selvstændige, samt de ergoterapeuter der er konsulenter eller er i ledende stillinger. Mange af disse medlemmer melder sig i dag ud og finder andre fagforeninger. Jeg tror på, at vi i Ergoterapeutforeningen kunne stå endnu stærkere monofagligt og tværfagligt ved at stå sammen, og netop vise vores bredde i ergoterapifaget, og på denne måde sikre vores fags indflydelse.

Og netop sammenholdet og fællesskabet er grundlæggende værdier, som Christel Damgaard gerne trækker i det politiske arbejdstøj for at fremme yderligere.

- Jeg vil gerne arbejde for gode vilkår for alle ergoterapeuter i traditionelle såvel som utraditionelle stillinger. Jeg har i en årrække selv haft en del erfaring med de mere utraditionelle stillinger, både som konsulent i et privat firma og som virksomhedsejer og har oplevet, at det har været svært for Ergoterapeutforeningen at støtte op om mine vilkår. Dette ønsker jeg at ændre. Jeg vil bakke op om at skabe kvalitet og trivsel for alle ergoterapeuter, uanset hvilken arbejdsplads vi befinder os på. Jeg tror på, at vi er en meget vigtig brik, når borgernes og patienternes livskvalitet er i fokus, siger Christel Damgaard

Beder man Christel Damgaard om at nævne tre områder, hun vil arbejde med som eventuelt nyt hovedbestyrelsesmedlem, svarer hun hurtigt:

- Jeg vil arbejde med Større tydelighed og branding af ergoterapiens bidrag i det tværfaglige samarbejde, øge samarbejdet på tværs af sektorer og faggrænser og så vil jeg naturligvis bidrage til at sikre bedre arbejdsvilkår, løn og trivsel for ergoterapeuter i alle former for stillinger, også ledere, konsulenter og selvstændige.