Hjem > Aktuelt > Nyheder > Brug for hjælp til mennesker med Corona-senfølger

Brug for hjælp til mennesker med Corona-senfølger

16. september 2020
Ergoterapeutforeningen foreslår sammen med fire andre fagforeningen på sundhedsområdet, at man laver en national handlingsplan for at hjælpe de mennesker, der kæmper med senfølger efter Corona. Forslaget møder opbakning på Christiansborg.

Vedvarende træthed, hovedpine, åndenød, kognitive forstyrrelser og føle- og sanseforstyrrelser. Listen er lang over de symptomber, som mennesker med senfølger efter Corona kæmper med. Men i dag er der ikke nogen systematisk national tilgang til, hvordan man hjælper disse mennesker tilbage på benene.

På den baggrund har Ergoterapeutforeningen sammen med Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, FOA og Overlægeforeningen foreslået, at politikerne udarbejder en national handlingsplan vedrørende senfølger efter Covid-19.

- Det skal være sådan, at alle borgere får et tilbud, hvor de får behandling for alle de senfølger, de har haft efter at have været syge med Corona. Det er vigtigt, at vi hjælper borgerne tilbage til deres hverdag og til arbejdslivet, udtaler Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

- Der er meget, vi endnu ikke ved om den her lumske virus. Men de symptomer, som mennesker med corona-senfølger har, minder meget om det, som mennesker oplever efter at have haft meningitis eller har fået en hjernerystelse. Derfor har vi allerede værktøjer til både at hjælpe de her mennesker med at håndtere deres senfølger, hvilket forhåbentlig også kan føre til, at de hurtige kan komme sig over dem. Nu mangler vi sådan set bare at komme i gang. Og så er det vigtigt, at vi også har øje for de mennesker, som ikke har været indlagt og derfor ikke har fået en genoptræningsplan. Dem skal vi også huske, udtaler Tina Nør Langager.

De fem organisationer har sendt et samlet brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og beskæftigelsesminister Peter Hummerlgaard, hvor organisationer peger på, at handlingsplanen bl.a. bør indeholde følgende komponenter:

  • Opfølgning og udredning: En systematisk opfølgning, som indeholder pakkeforløb med ens, nationale retningslinjer for, hvilke undersøgelser der bør indgå i en udredning for senfølger. Derudover bør etableres en indgang for de mennesker, der ikke har været diagnosticeret med Covid-19, men som også lider af senfølger og derfor har brug for hjælp.
  • Behandling og rehabilitering: Ensartede tilbud om behandling og rehabilitering på tværs af landet, som opdateres løbende, efterhånden som vi bliver klogere på Covid-19 og dens senfølger.

     

  • Læs hele brevet til Magnus Heunicke og Peter Hummelgaard her

Sundhedsordførere: Fuldstændig afgørende, at borgere ikke bliver efterladt, hvis de får senfølger

Forslaget møder opbakning på Christiansborg, hvor flere sundhedsordførere udtaler sig positivt.

- Det lyder rigtig fornuftigt. Når vi har en national handlingsplan, ligesom vi også har på andre områder, sikrer vi, at vi borgerne får lige tilbud på tværs af landet. Det skal ikke være sådan, at fordi du ligger syg med Covid-19 i en kommune fremfor en anden, får du en dårligere behandling, siger sundhedsordfører for Radikale Venstre, Stinus Lindgreen, til Danmarks Radio.  

Enhedslisten er enig, og de roser de fem organisationer for at gå sammen og pege på behovet for en handlingsplan.

- Det er utrolig stærkt, at de sundhedsfaglige organisationer er gået sammen om at rejse dette krav. Det gør selvfølgelig også, at kravet kan rejses med en vis vægt overfor ministeren, og derfor vil jeg selvfølgelig rejse det en gang til og forsøge at presse på for, at vi nu kan få en national handlingsplan, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, til Danmarks Radio.

Følgegruppe under Sundhedsstyrelsen med to ergoterapeuter

Sundhedsstyrelsen nedsatte i sidste måned en faglig følgegruppe, som skal indsamle viden om og rådgive styrelsen om, hvordan man kan udrede, behandling og genoptræne mennesker med Corona-senfølger.

Følgegruppen består af ni medlemmer, herunder én repræsentant fra Ergoterapifagligt selskab for Neurorehabilitering og én repræsentant fra Ergoterapeut Ergoterapifagligt selskab for Lungerehabilitering.

  • Læs mere om følgegruppen her