Hjem > Aktuelt > Nyheder > Brug af værnemidler, når der ikke er påvist mistanke om COVID-19

Brug af værnemidler, når der ikke er påvist mistanke om COVID-19

28. september 2020
Sundhedsstyrelsen har den 28. september 2020 opdateret retningslinjen ”Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv. Der er skærpet fokus på situationer, hvor der ikke er konkret mistanke om COVID-19.

Sundhedsstyrelsen har i sin opdaterede retningslinje skærpet fokus på situationer, hvor der ikke er konkret mistanke om smitte med coronavirus, og anbefaler i den forbindelse, at der benyttes ansigtsværnemidler, når der ikke kan overholdes 1 meters afstand - og 2 meter, hvis man ved, at patient/borger er i øget risiko.

Den hidtidige anbefaling om, at personale bærer ansigtsværnemidler, når opgavevaretagelsen indebærer ansigt-til-ansigt kontakt a over 15 minutters varighed udgår. Den nye retningslinje indeholder eksempler på brug af ansigtsværnemidler i konkrete situationer på plejehjem, i hjemmeplejen og den kommunale genoptræning, i visse dele af socialområdet, i praksissektoren samt på sygehuse.

  • Du finder retningslinjen her