Hjem > Aktuelt > Nyheder > Befolkningen: Bedre økonomi skal bruges på velfærd

Befolkningen: Bedre økonomi skal bruges på velfærd

9. juni 2017
En ny befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion viser, at et markant flertal af danskerne mener, at politikerne på Christiansborg skal bruge det økonomiske råderum på styrket velfærd frem for skattelettelser.

Danmark er definitivt ude af krisen. Den danske økonomi er sund, viser den netop offentliggjorte rapport fra Det Økonomiske Råd. Og spørger man danskerne, hvad de mener, at den økonomiske fremgang skal bruges til, så svarer 62 procent, at det er vigtigst, at pengene går til mere velfærd, mens 18 procent svarer skattelettelser. Det viser en ny befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion for 36 organisationer, der repræsenterer ansatte i kommuner og regioner blandt andet ergoterapeuter, socialrådgivere, lærere, social- og sundhedsassistenter, jordemødre, fysioterapeuter, kantineansatte, lægesekretærer, socialpædagoger, pædagoger og sygeplejersker.

Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen mener, at signalet fra befolkningen til politikerne er klart.

- Et markant flertal i befolkningen mener, at det nu er på tide at investere i vores fælles velfærd, som i den grad trænger til et løft efter flere år med økonomisk krise.”

Kriseretorikken kan ikke bruges længere

Hun peger på, at der på Christiansborg er et flertal, som ved det seneste folketingsvalg lovede at styrke velfærden. Så nu skal løfterne til borgerne og de offentligt ansatte indfries.

- Politikerne kan ikke længere bruge krisen som undskyldning for ikke at investere i den nære borgervelfærd. Den netop udgivne Vismandsrapport om dansk økonomi viser, at økonomien er i solid fremdrift. Der kan derfor sagtens investeres i ældreplejen, socialområdet og sundheden uden at det går ud over den samlede økonomi,” siger Tina Nør Langager.

Befolkningsundersøgelsen fra Epinion viser også, at borgerne i dag sætter pris på den service, de får fra det offentlige, men at der er plads til forbedringer. 61 procent af de adspurgte svarer, at deres seneste kontakt med medarbejdere i det offentlig var positiv eller overvejende positiv, mens 36 procent har oplevet kontakten med det offentlige som neutral eller negativ.

- Vi ved fra gentagne undersøgelser, at offentligt ansatte er drevet af at gøre en forskel for borgerne. Og der er et kæmpe potentiale i at løfte medarbejderne, men det kræver, at der bliver afsat flere ressourcer og skabt rammer, så medarbejderne i højere grad kan lykkes med opgaven, siger formand Anders Bondo Christensen fra Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer 571.000 ansatte i kommuner og regioner.

Flere og flere køber private løsninger

Samtidig viser Epinions befolkningsundersøgelse, at 79 procent er helt eller overvejende enige i, at en velfungerende offentlig sektor er en afgørende forudsætning for et velfungerende privat erhvervsliv. 8 procent svarer, at de er overvejende eller helt uenige.

- Investeringer i velfærd og uddannelse er med til at skabe grundlaget for vækst og høj produktivitet i vores samfund. Hvis vi undlader at opprioritere og udvikle den offentlige sektor, saver vi den gren over, som vi sidder på. Stigende ulighed og utryghed er ikke opskriften på fortsat vækst. Stadig flere føler sig i dag nødsaget til at købe private løsninger inden for eksempelvis sundhed, skole og ældrepleje. Det skyldes i høj grad, at det offentlige tilbud er blevet forringet på grund af nedskæringer. God uddannelse og god velfærd er Danmarks stærkeste kort, hvis vi vil have et velfungerende samfund med fortsat vækst,” siger Anders Bondo Christensen.

I alt har 1.169 danskere deltaget i Epinions befolkningsundersøgelse.