Hjem > Aktuelt > Nyheder > Bachelorpris: Den største barriere er mellem ørerne

Bachelorpris: Den største barriere er mellem ørerne

12. november 2015
Ergoterapeutforeningens Bachelorpris efterår 2015 gik torsdag den 12. november til de tre ergoterrapeuter Rikke Vad Madsen, Lone Mortensen og Rikke Iversen Krog.
ERGO 15
De glade prisvindere Rikke Iversen Krog, Rikke Vad Madsen og Lone Mortensen. Foto: Heidi Lundsgaard

Tre glade nyuddannede ergoterapeuter fra Ergoterapeutuddannelsen ved University College Syddanmark fik i dag Ergoterapeutforeningens bachelorpris på 15.000 kroner for deres bachelorprojekt: ”Èn af de største barrierer findes mellem vores ører” - et kvalitativt casestudie om evidensbaseret kognitiv udredning af apopleksipatienter.

Overrækkelsen af prisen fandt sted på den store faglige konference ERGO 15 – så godt 500 kolleger overværede prisoverrækkelsen på konferencens anden dag.

Det prisvindende bachelorprojekt dokumenterer, hvad der gør det svært at implementere evidensbaserede undersøgelses-redskaber til kognitiv udredning af apopleksipatienter i fase 1 på henholdsvis et universitetshospital og et akut hospital. Projektet er designet som et kvalitativt casestudie, hvori der indgår to singulære cases. Der er metodisk trianguleret ved anvendelse af interview og dokumenter i begge cases.

- Forfatterne demonstrerer i projektet en omfattende  ergoterapeutisk viden på området og bidrager med særdeles relevante og væsentlige svar og perspektiver på deres problemstilling til kvalitetsudviklingen af den cognitive udredning af apopleksipatienter i fase 1, sagde Lene Barslund, næstformand i Etf, da hun overrakte prisen.

- Vi valgte emnet, fordi vi alle tre undervejs i studiet har fået interesse for neurologien. Efter modul 12-praktikken begyndte vi at undre os over brugen af ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber og af evidens i praksis. Derfor valgte vi at kigge dybere ned i den undren via bachelorprojektet. Gennem et kvalitativt casestudie undersøgte vi, hvad der gør det svært for ergoterapeuter at implementere evidensbaserede undersøgelsesredskaber til kognitiv udredning af apopleksi patienter i fase 1, fortæller Rikke Vad Madsen, ergoterapeut.