Hjem > Aktuelt > Nyheder > Armstøtte øger patienters selvstændighed ved måltidet

Armstøtte øger patienters selvstændighed ved måltidet

28. november 2019
Ved Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet er en armstøtte blevet testet og implementeret i perioden januar til juni 2019. Formålet var at undersøge, om løsningen kunne understøtte patienter med tetraplegi i selvstændig deltagelse i måltidet. Resultatet er positivt.
At prøve at blive madet er virkelig ydmygende! Jeg har ikke haft lyst til at spise. Men da jeg fik den der arm, fandt jeg glæden ved at spise. Jeg kan ikke beskrive, hvor stor en glæde man har ved selv at gøre det Patient på Klinik for rygmarvsskader

Før armstøtten blev introduceret, skulle personalet bistå patienterne i spisning gennem hele måltidet. I dag kan de i nogle tilfælde nøjes med at hjælpe med at skære maden ud og løfte glasset for patienten. Det har stor betydning. Det giver øget værdighed og tro på, at man kan genvinde nogle af de tabte funktioner. Desuden giver armstøtten bedre mulighed for, at patienterne kan indgå i dialog og sociale relationer omkring måltidet, når de i højere grad selv er herre det.

Tværfagligt samarbejde

Personalet deler patienternes oplevelse.

- Det er nemmere at fornemme patientens tempo, når vedkommende spiser selvstændigt. Nu kan jeg lettere støtte, når der er behov for det. Samtidig er det spændende og inspirerende at arbejde med den, fordi den er så synlig i spisestuen.Sosu-assistent på Klinik for Rygmarvsskader

Arbejdet med armstøtten er foregået i tværfaglige teams omkring den enkelte patient. Traditionelt har det været ergoterapeuter, der stod for armtræning, mens plejepersonale støttede patienter ved måltidet. Ved implementeringen af armstøtten er nye arbejdsgange indført og personalet oplever, at løsningen understøtter det tværfaglige samarbejde omkring den enkelte patient.

Til gengæld finder personalet, at armstøtten er vanskelig at indstille. Det kan udgøre en begrænsning for brugen af løsningen og det kan betyde, at man ikke får udnyttet det potentiale, der ligger i at betragte måltidet som en rehabiliterende situation.

Det er i projektet ikke blevet undersøgt, i hvilken grad løsningen understøtter dem fysiske rehabilitering af armens funktionsniveau. Denne undersøgelse kunne være meget relevant at foretage. Ikke mindst fordi personalet har oplevet, at patienter har mistet genvundne funktioner, efter de er stoppet med at anvende løsningen.

Flere patienter har efterfølgende fået armstøtten bevilliget som hjælpemiddel af deres hjemkommune.

Fakta

Armstøtten Dowing er købt ved Carewarekompagniet. Det er en mekanisk armstøtte, der kan bære armens vægt mod tyngdekraften. Patienterne har på skift haft armstøtten i 3 uger, hvor den enten har været monteret på deres kørestol eller på et stativ.

Projektet er støttet af Ergoterapeutforeningens Praksispuljemidler. Desuden har Jesper Vollmer doneret midler til indkøb af en ekstra armstøtte i løbet af projektet.

  • Læs rapporten om armstøtten her