Hjem > Aktuelt > Nyheder > ARBEJDSMILJØ: Den sunde hjemmearbejdsplads

ARBEJDSMILJØ: Den sunde hjemmearbejdsplads

20. august 2020
I kølvandet på Corona er der fokus på hjemmearbejdspladser, da mange virksomheder og medarbejdere vil holde fast i hjemmearbejde i fremtiden. Nu har flere parter foreslået at ændre arbejdsmiljøloven, og et politisk flertal er åbent for forslaget. Ergoterapeutforeningen advarer mod ændringer og foreslår i stedet at styrke fokus på forebyggelse.

Flere parter mener, at arbejdsmiljølovens krav til indretningen af hjemmekontoret står i vejen for at føre ønsket om mere hjemmearbejde ud i livet. Derfor opfordrer de til at lempe på lovens krav, hvilket et flertal i Folketinget også er åbent for.

Nu advarer Ergoterapeutforeningen mod, at man får for travlt med at ændre loven, idet man bør værne om arbejdsmiljølovens beskyttelse af det fysiske arbejdsmiljø i forhold til hjemmearbejde. Lovgivningen står ikke i vejen for at arbejde hjemme. Blot skal hjemmearbejdspladsen være indrettet hensigtsmæssigt til den enkelte, så arbejdet kan udføres uden der opstår skader på kort eller lang sigt

- Reglerne er ikke til at for at irritere nogen, men for at passe på vores fysiske og psykiske helbred, har Etf’s formand Tina Nør Langager udtalt til Berlingske

Hun bakkes op af næstformand Margrethe Boel, der som politisk ansvarlig for arbejdsmiljøområdet i Etf siger:

- Under Corona i foråret var det en særlig situation, hvor der blev fundet midlertidige og forhåbentlig gode eller som minimum rimelige løsninger, men løsningerne er ikke nødvendigvis gode nok til at fungere på den lange bane. Det handler om at finde løsninger, hvor den fysiske arbejdsplads er indrettet til den enkelte, så arbejdet kan udføres uden der opstår skader i bevægeapparatet uanset om arbejdet foregår på arbejdspladsen eller derhjemme.

Derfor mener foreningen, at det ikke nytter at slække på kravene fremfor at forebygge muskel-skelet-besvær og skader i relation til skærmarbejde.

Ergoterapeuter har som fagpersoner fokus på ergonomi og forebyggelse af skader. Den viden skal sættes i spil i forbindelse med hjemmearbejde, så det sikres, at der ikke opstår arbejdsskader i bevægeapparatet på den lange bane.

- De ergoterapeutiske kompetencer i forhold til ergonomi og arbejdstilrettelæggelse er vigtige i forhold til at være med til at skabe løsninger, hvor medarbejdernes og arbejdsgivernes ønske om mere hjemmearbejde kan komme til at gå hånd i hånd med et sikkert og sundt arbejdsmiljø både nu og på den lange bane, siger Margrethe Boel.

Det psykiske hjemmearbejdsmiljø

Når så den fysiske hjemmearbejdsplads er indrettet ergonomisk hensigtsmæssigt, er der andre vinkler i hjemmearbejdet, der også kalder på opmærksomhed og som stiller krav til arbejdspladsen. Det psykiske arbejdsmiljø er fortsat en væsentlig del af medarbejdernes arbejdsliv, selvom de arbejder hjemmefra.

- Man skal ikke underkende, at der er ansatte, hvis trivsel påvirkes af, at man ikke kan møde op og være en del af et fællesskab, ligesom man sikkert også kan finde eksempler på det modsatte.
Der kan også være ansatte, der har svært ved at finde arbejdsro på hjemmearbejdspladsen, siger Margrethe Boel og fortsætter

- Det kræver både fokus og ledelsesmæssig forståelse for at de kollegiale relationer skal vedligeholdes. Det daglige kollegiale ’kick’ er både kulturbærende og af betydning for arbejdsglæden for mange. Den virtuelle ’kaffepause’ på hjemmearbejdspladsen skal prioriteres. Et fokus på det gode psykiske arbejdsmiljø er ofte den korteste vej til arbejdsglæde og trivsel. Og derfor også til den gode løsning af kerneopgaven.

GODE (NØDVENDIGE) OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED HJEMMEARBEJDE

  • Inddrag arbejdsmiljøgruppen og TR, når I drøfter hjemmearbejde på din arbejdsplads
  • Søg en løsning, så hjemmearbejdspladsen indrettes ergonomisk korrekt, så der ikke opstår i skader i bevægeapparatet
  • Samarbejd om at finde løsninger omkring hjemmearbejde, så der også er plads til at styrke arbejdsfællesskabet og den gode løsning af kerneopgaven
  • Find tid og rum til den virtuelle kaffepause
  • Relationer er vigtige – også for fastholdelsen af medarbejdere: Hvordan tager I imod nye medarbejdere hjemmefra – gå i dialog om en strategi eller plan for, hvordan du får en ny kollega til at blive en del af det sociale fællesskab på arbejdspladsen.
  • Giv så vidt muligt rum til individuelle løsninger – med baggrund i de ansattes muligheder og behov