Hjem > Aktuelt > Nyheder > Anne Theilgaard Jacobsen genopstiller til HB

Anne Theilgaard Jacobsen genopstiller til HB

24. februar 2017
Anne Theilgaard Jacobsen meddeler, at hun genopstiller til Hovedbestyrelsen, når der er valg i marts. Hun har siddet som urafstemningsvalgt siden 2008.
Politisk valg
Anne Theilgaard Jacobsen genopstiller til HB. Det gør hun bl.a. for fortsat at bidrage til arbejdet med at sikre ergoterapeuters arbejdsmiljø.

Af Lasse Ægidius Qvist

Medlem af Hovedbestyrelsen Anne Theilgaard Jacobsen genopstiller til posten ved valget til marts. Hun vil fortsat gerne være med til at præge det politiske arbejde, samt deltage i arbejdet med at sikre bedre vilkår for landets ergoterapeuter.

- Fokus på løn- og arbejdsvilkår er centralt for mig, så vi kan arbejde for de bedste betingelser i ergoterapeuters arbejdsliv. På arbejdspladserne skal der være fokus på TRIO-samarbejdet mellem ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og TR, og jeg vil gerne arbejde for, at ETF øger indsatsen her, så vi sammen kan skabe og udvikle ny velfærd, siger Anne Theilgaard Jacobsen.

- De projekter, indsatser og aktiviteter, der skal iværksættes som følge af fokusområdet Kvalitet og Trivsel i Hverdagen, er af overordentlig stor betydning for ergoterapeuters arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne.

Anne Theilgaard Jacobsen understreger samtidig vigtigheden af, at foreningen arbejder med at sikre fagets synlighed udadtil.

- Det er vigtigt, at vi også fokuserer på den eksterne politik i forhold til regioner, kommuner samt andre organisationer, så ergoterapeutfaget bliver mere synligt nationalt, siger hun.

Derudover vil Anne Theilgaard Jacobsen arbejde aktivt med at udvikle serviceniveauet overfor medlemmerne.

- Jeg vil gerne bidrage til de initiativer, som skal sættes i gang som følge af medlemsundersøgelsen. Vi skal sammen med medlemmerne udvikle Ergoterapeutforeningen, så den fortsat er en attraktiv forening for vores medlemmer.