Hjem > Aktuelt > Nyheder > Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter

12. april 2017
Sundhedsstyrelsens har udgivet anbefalinger, der skal være med til at øge kvaliteten i udredning, behandling og forebyggelses- og rehabiliteringstilbud, samt i opfølgning på forløbet i forhold til mennesker med kroniske lænderygsmerter.

Sundhedsstyrelsen har udgivet ’Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter’.

Omkring 800.000 danskere oplever ifølge Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed hvert år rygsmerter.

Anbefalingerne oplister indsatser, som bør overvejes til mennesker med kroniske lænderygsmerter. De omfatter bl.a:

  • At borgere med kroniske lænderygsmerter opretholder vanlig aktivitet frem for aflastning, herunder sengeleje.
  • Borgeren bør informeres om de gavnlige effekter af at holde sig aktiv, og de mulige skadevirkninger ved aflastning og opfordres til gradvist at øge deres aktivitetsniveau. Formålet er at gøre borgeren i stand til at gennemføre betydningsfulde aktiviteter i hverdagen og dermed modvirke inaktivitet og yderligere tab af funktionsevne.
  • Borgerens funktionsevne vurderes ud fra standardiserede redskaber samt ud fra den enkeltes egen oplevelse.

Etf afgav høringssvar

Etf afgav høringssvar til anbefalingerne, hvor foreningen blandt andet påpegede det ulige konkurrencevilkår for ergoterapeuter, idet denne patientgruppe henvises til indsatser i praksissektoren. I januar 2017 skrev Etf i høringssvaret:

- Ergoterapeuter er desværre ikke en del af praksissektoren, og man kan få den tanke, at det spiller en rolle for de anbefalinger til henvisninger, som skal udgå fra praktiserende læge. Det er ærgerligt, at strukturelle organisatoriske forhold bliver hæmmende for at se bredt på de faglige indsatser.

Læs mere

Fakta

Udover de store omkostninger for den enkelte, er der store samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med lænderygsmerter. Det estimeres, at de samlede omkostninger til behandling af lænderygsmerter udgør 1,8 mia. kr. årligt, ligesom der er store udgifter forbundet med sygefravær.

Det estimeres det, at sygefravær på grund af rygsmerter udgør 20 pct. af det samlede sygefravær. Samtidig udgør produktionstab på grund af rygsmerter udgør 4.8 mia. kr.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, 2015.