Hjem > Aktuelt > Nyheder > Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL

18. december 2015
Sundhedsstyrelsen udgiver nu anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL. Det er en opdatering af de hidtidige KOL-anbefalinger fra 2007.
KOL
Mange ergoterapeuter kommer i deres daglige arbejde i kontakt med mennesker med KOL, såvel i kommuner som på sygehuse, og det bliver et fagligt løft for patienterne, at deres hverdag også kommer i fokus i de samlede indsatser. Foto: Lisbeth Holten

Anbefalingerne skal medvirke til at øge kvaliteten af tidlig opsporing, behandling, rehabilitering, palliation og opfølgning i forhold til mennesker med KOL.

Anbefalingerne blev oprindeligt udarbejdet og implementeret på baggrund af de tidligere KOL-anbefalinger og en vejledning fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), ’KOL i Danmark’ og Forløbsprogrammerne blev implementeret med sundhedsaftalerne 2011-2014. Et af resultaterne var etableringen af en årskontrol for mennesker med KOL.

Til trods for, at begge udgivelser og dermed forløbsprogrammerne, omfattede den tidlige opsporing ved hjælp af spirometri og på opfølgning ved indførelse af årskontrol, vurderes det i dag, at mennesker med KOL fortsat diagnosticeres for sent, og at alle ikke får tilbuddene, der kan medvirke til at bremse sygdomsudviklingen.

Ergoterapeutforeningens formand Tina Nør Langager ser med tilfredshed på, at anbefalingerne også er rettet mod træning i dagligdagsaktiviteter. 

- Mange ergoterapeuter kommer i deres daglige arbejde i kontakt med mennesker med KOL, såvel i kommuner som på sygehuse, og det bliver et fagligt løft for patienterne, at deres hverdag også kommer i fokus i de samlede indsatser. At lære at prioritere sine kræfter så energien bruges på det meningsfulde i hverdagen, er det, der giver værdi for den enkelte, siger Tina Nør Langager.

Anbefalingerne er rettet mod at patientens funktionsevne vurderes ud fra standardiserede redskaber og observationer samt ud fra den enkeltes egen oplevelse. Endvidere, at der sammen med patienten fastsættes mål for interventionen. Ud fra mål skal patienten vejledes og instrueres i relevante energibesparende arbejdsmetoder. Disse består af prioritering af aktiviteter, planlægning af hverdagen, fokus på tempo, brug af vejrtrækningsteknik i udførelse af aktiviteter samt hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Der er ligeledes fokus på indretning af omgivelser og brug af hjælpemidler.

Fakta

Det estimeres, at cirka 165.000 dansker per 1. januar 2014 enten havde været i kontakt med sygehusvæsnets på grund af KOL eller var i behandling med KOL-specifik medicin. En tidligere opgørelse har vist, at mellem 100.000 og 120.000 danskere er i medicinsk behandling for KOL. Opgørelser baseret på medicinforbrug og sygehuskontakter medtager kun personer med kendt KOL (kilde: Sundhedsstyrelsen). Det skønnes, at mellem 300.000 - 400.000 mennesker lider af KOL.