Hjem > Aktuelt > Nyheder > Alt for lang ventetid på bevilling af hjælpemidler – hvad gør vi?

Alt for lang ventetid på bevilling af hjælpemidler – hvad gør vi?

24. maj 2023
Mere end hver tiende dansker bruger dagligt et hjælpemiddel, men vejen til at få et hjælpemiddel er ikke uden problemer. Bureaukrati, manglende tillid til systemet og forskelle i adgangen til hjælpemidler og sagsbehandling er nogle af de overskrifter, der definerer problemerne på hjælpemiddelområdet. De blev vendt på den politiske paneldebat på Health & Rehab-messen ’23 i dag, den 24. maj, hvor Tina Nør Langager var en del af panelet.

Af Anni M. Wiecka 

En undersøgelse fra VIVE viser, at borgere med handicap ikke føler sig inddraget i den kommunale sagsbehandling i forhold til den hjælp og de hjælpemidler, de har brug for. Det er formentlig samme årsag til, at to ud af fem ikke har tillid til kommunen.

Problemer på hjælpemiddelområdet er desværre ikke et nyt fænomen, påpeger ETFs formand, Tina Nør Langager, som i dag under en politisk paneldebat på Health & Rehab-messen satte fokus på problemet. Det helt centrale spørgsmål i debatten var: ”Hvordan sikrer vi de bedste rammer for brug og udbredelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi?”

Det gav formand for ETF, Tina Nør Langager, et par gode bud på i debatten. Et af dem var maksimal sagsbehandlingstid på hjælpemidler:

- Alt for mange oplever, at de må vente længe på at få deres nødvendige hjælpemidler, eller at deres postnummer bliver afgørende for, hvilket hjælpemiddel de kan få. I Ergoterapeutforeningen ser vi gerne, at der bliver indført en maksimal sagsbehandlingsfrist – vi er kommet med et friskt bud på fire uger – og at der samtidig bliver tilført de nødvendige personaleressourcer, så borgeren får det rette hjælpemiddel, siger Tina Nør Langager og tilføjer:

- Hjælpemiddelformidling kræver tæt samarbejde mellem borgeren og den fagprofessionelle og inkluderer individuel vurdering, tilpasning, træning i brug og ikke mindst opfølgning.

Hvordan man kan formindske ventetiden på hjælpemidler, havde hun også et par bud på:

- Afgrænsningscirkulæret skal afskaffes, så borgeren ikke bliver skubbet frem og tilbage i systemet mellem regionerne og kommunerne. Derudover bruger vi bruger for meget tid på at vurdere, om behovet for et hjælpemiddel er varigt eller midlertidigt. Servicelovens skelnen mellem varigt eller midlertidigt behov bør ophæves, i hvert fald for basishjælpemidler. Lovgivningen bør understøtte, at hjælpemidler også bruges rehabiliterende, ikke bare kompenserende, lød det fra Tina Nør Langager i dagens debat.

Panelet bestod af Susanne Olsen, landsformand i Dansk Handicap Forbund, Morten Rasmussen, direktør for Danish Care, og Tina Nør Langager.

Susanne Olsen repræsenterede landets borgere med handicap, som på egen krop oplever konsekvenserne af et bureaukratisk system.

- Virkeligheden er den, at vi har en borger, der har et behov og en ergoterapeut, der ved, hvilket hjælpemiddel det behov kræver, men som ikke kan få det bevilliget, lød det fra Susanne Olsen under debatten.

De mange pointer fra både det politiske panel og fra de mange ergoterapeuter blandt publikum bliver samlet til en ønskeliste til politikerne, som de får efter Health & Rehab-messen.