Hjem > Aktuelt > Nyheder > Akademikerne lancerer ny forskningspolitik

Akademikerne lancerer ny forskningspolitik

17. marts 2023
Vores hovedorganisation Akademikerne lancerer nu en forskningspolitik med en række bud på, hvad en ambitiøs og langsigtet forsknings- og innovationspolitik for Danmark bør indeholde. ETF har været involveret i arbejdet og ser forskningspolitikken som en trædesten i revitaliseringen af foreningens egen politik på området.

 

Der mangler i høj grad forskning i kommunale indsatser indenfor genoptræning og rehabilitering, så vi kan vide, hvilke indsatser der virker, og hvordan de bedst tilrettelægges med størst mulig effekt for borgerne. Det er problematisk, da det er i kommunerne, at borgerne/patienterne har deres hverdag og lever deres liv.

Denne vinkel har ETF fået implementeret som foreningens aftryk i Akademikernes nye forskningspolitik.

- Jeg ved godt, at kommunerne er pressede på økonomi, men forskning og kommunal drift er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod er det en forudsætning for, at kommunerne tilbyder de rette indsatser, at de ved, hvilke indsatser der virker,  siger ETF’s formand Tina Nør Langager og fortsætter:

- Udviklingen i forskning i ergoterapi har været eksplosiv igennem de seneste 20 år, og sygehusene er gået foran. Nu er det tid til, at også kommunernes ansvar i såvel forskning som implementering af forskningsresultater i de ergoterapeutiske indsatser styrkes endnu mere. Det har stor betydning forskningsmæssigt, at vi kan følge borgerne hele vejen i deres forløb og følge deres sundhedstilstand på tværs af sektorer.

I Akademikernes forskningspolitik er et af de centrale budskaber, at universiteterne skal have flere basismidler, og professionshøjskoler og erhvervsakademier skal have flere forsknings- og udviklingsmidler. Grundbevillingerne skal sikre forskning af høj kvalitet på en bred vifte af fagområder, hvor samfundet har brug for viden.

ETF’s Hovedbestyrelse nedsatte i januar 2023 et nyt Videnskabeligt Råd, som i slutningen af året vil komme med forslag til ETF’s egen forskningspolitik.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er meget begejstret for, at Akademikernes initiativ om at udarbejde en ny forskningspolitik netop falder sammen med, at ETF’s nye Videnskabelige Råd er gået i gang med at revitalisere forskningsområdet for ETF, siger Tina Nør Langager og afslutter:

- Jeg mener, at det giver nogle bedre muligheder for, at vi kan sætte yderligere skub under rehabiliteringsdagsordenen i kommunerne, når vi er flere spillere på banen. 

Du kan finde Akademikernes forskningspolitik her.