Hjem > Aktuelt > Nyheder > Aftale skal give flere ansatte i psykiatrien

Aftale skal give flere ansatte i psykiatrien

15. maj 2020
Regeringen og Danske Regioner har den 15. maj indgået en aftale om, hvordan man skal udmønte de 600 mio. kr. til et løft af psykiatrien, som regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet blev enige om i aftalen om finansloven for 2020.
Foto: Colourbox

Aftalen betyder, at der årligt skal gå 510 mio. kr. til flere og bedre pladser i psykiatrien gennem bl.a. ansættelse af mere personale fra en række relevante faggrupper. Samtidig skal 90 mio. kr. årligt løfte retspsykiatrien med flere sengepladser og styrket kvalitet.

Det klare fokus på flere ansatte og tværfaglighed vækker glæde hos Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen:

- Der er ingen tvivl om, at der er brug for mere personale og flere og bedre terapeutiske tiltag i psykiatrien. Mennesker med psykiske lidelser kan have behov for at få stimuleret både krop og kognitive funktioner for at få det bedre og mestre hverdagen. Derfor falder pengene på et tørt sted.

For at sikre tilstrækkeligt med personale lægger aftalen op til, at de 510 mio. kr. blandt andet kan gå til at kompetenceudvikle bredt inden for en række relevante faggrupper, herunder også ergoterapeuter. Og det giver grund til optimisme, mener Tina Nør Langager:

- Jeg håber, at det kan give rygvind til den specialuddannelse i psykiatri for ergoterapeuter, som vi arbejder for, og som Danske Regioner også gav opbakning til sidste år. Intet er sikkert endnu, men det giver os bestemt bedre kort på hånden i den fortsatte kamp.

Regeringen og Danske Regioner understreger i aftalen, at de 600 mio. kr. skal ses i sammenhæng med den 10-årsplan for psykiatrien, som regeringen har varslet. Parterne fremhæver, at arbejdet med 10-årsplanen skal gå i gang snarest, når de aktuelle omstændigheder tillader det.

  • Du kan læse aftaleteksten og Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse her