Hjem > Aktuelt > Nyheder > Aftale om ny demenshandlingsplan på plads

Aftale om ny demenshandlingsplan på plads

15. december 2016
Regeringen og satspuljepartierne har netop forhandlet en ny national demenshandlingsplan til 470 mio. kr. på plads. Aftalen rummer flere spændende elementer for Etf.
Demens
Ergoterapeutforeningen ser med tilfredshed på den aftale, der er kommet ud af forhandlingerne. Aftalen rummer flere aspekter, som foreningen har lagt vægt på i udarbejdelsen af handlingsplanen. Her er det beboerne Anna og Oluf på Plejecentret Solvang i Vadum, Demensenheden Birkebo, der har en hyggelig stund sammen med ergoteraeut Lise Nevstrup og aktivitetsmedarbejder Jette Buke. på Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Partierne bag satspuljen er i dag nået til enighed om, hvordan 470 mio. til den nye demenshandlingsplan skal udmøntes frem mod 2019. Partierne er med aftalen blevet enige om et fælles værdigrundlag, samt en række konkrete initiativer, der skal styrke indsatsen for mennesker med demens samt deres pårørende.

- Vi kan i Ergoterapeutforeningen være glade for den aftale, der er kommet ud af forhandlingerne. Aftalen rummer flere aspekter, som vi i Etf har lagt vægt på i udarbejdelsen af handlingsplanen, siger formand Tina Nør Langager.

Der er i aftalen bl.a. afsat 32 mio. kr. til flere og bedre tilbud om fysiske træning og aktivitet og 145 mio. kr. til et praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner. Derudover afsættes der i alt 37,5 mio. kr. til rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens. I aftalen afsættes også 39 mio. kr. til at sikre flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens.

- Jeg har undervejs været i dialog med sundhedsordførerne på Christiansborg for at få dem til at afsætte penge til aktivitet og deltagelse, der efter vores vurdering har været underprioriteret. Derudover har vi via demensalliancen, som Etf er medlem af, også leveret input til, hvordan der skulle prioriteres på demensområdet. Det glæder mig, at det arbejde har båret frugt, og at politikerne har været lydhøre, siger formand Tina Nør Langager.

I aftalen er der også afsat penge til nationale anbefalinger til tværsektorielle og tværfaglige forløb, udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med patient- og pårørendekurser. Dertil skal der udarbejdes en ny national forskningsstrategi og etableres nye erhvervsph.d’ere på demensområdet.

- Det er glædeligt, at der er afsat penge til opkvalificering og forskning, så vi også i fremtiden kan give mennesker med demens og deres pårørende et værdigt og meningsfuldt liv, siger formand Tina Nør Langager.

Ergoterapeutforeningen samarbejder med Ældre Sagen, FOA, PenSam og Dansk Sygeplejeråd om at give mennesker med demens en værdig tilværelse igennem Demensalliancen.

Læs hele aftaleteksten her