Hjem > Aktuelt > Nyheder > Afbureaukratiseringsplan fremlagt

Afbureaukratiseringsplan fremlagt

4. september 2018
Innovationsminister Sophie Løhde præsenterede i dag regeringens bud på en afbureaukratiseringsreform, som lægger op til at fjerne unødige regler og administrative byrder i den offentlige sektor for fire milliarder kroner over de næste fire år, reducere antallet af statslige ansøgningspuljer og give offentlige institutioner mere frihed. Målet er en forbedret service over for borgere og medarbejdere, der kan koncentrere sig om deres kerneopgaver.

Udspillet lægger også op til, at sundhedspersonalet i ældreplejen skal have mere tid sammen med de ældre ved at forenkle regler og reducere antallet af registreringer. Det vil kunne frigøre mellem 1.700 og 2.650 årsværk i ældreplejen, hvor kun halvdelen af tiden i dag går til ansigt-til-ansigt tid, dvs. tid til at hjælpe og støtte de ældre.

- Det er fornuftigt at forenkle regler og reducere antallet af unødige registreringer, så der kun er den nødvendige og nyttige dokumentation tilbage. Men jeg er noget skeptisk over for, hvorvidt det skulle kunne udløse op mod 2.650 årsværk, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun peger på, at problemerne med manglende tid til de ældre i ældreplejen ikke har så meget at gøre med papirarbejdet.

- Det hænger sammen med, at færre ansatte skal løse flere opgaver. Det løses ikke ved lidt mindre papirarbejde. Flere analyser har vist, at meget af dokumentationen på ældreområdet er velbegrundet, siger Tina Nør Langager.

Tid til kerneopgaverne

Som opfølgning på reformen vil regeringen tage initiativ til at indgå et nationalt partnerskab med KL og relevante faglige organisationer med henblik på at frigøre mere tid til kerneopgaverne i ældreplejen.

- I mine øjne er det helt centralt, at Sophie Løhde inddrager de ansatte i den offentlige sektor. Jeg er derfor tilfreds med, at hun lægger op til partnerskaber både nationalt og lokalt for at sikre mere tid til kerneopgaverne i eksempelvis ældreplejen. For at processen lykkes kræver det dog, at også samarbejdsudvalgene får en nøglerolle, siger Tina Nør Langager.

En række af reformer

Sophie Løhdes sammenhængsreform er et slags paraply-projekt, som favner seks mindre reformer. De skal efter planen præsenteres én ad gangen i perioden fra september til november.

De seks reformer er:

  1. Færre regler og mindre bureaukrati i den offentlige sektor:  Der skal luges ud i overflødige regler og registreringskrav.
  2. Digital service i verdensklasse: Mere sammenhæng i de digitale løsninger, og borgerne skal have tillid til håndteringen af deres data.
  3. Bedre hjælp til borgere og familier med komplekse problemer: Mange borgere med komplekse problemer oplever et tungt system med mange sagsbehandlere og kontaktpersoner. De skal have bedre hjælp på tværs.
  4. Bedre ledelse- og rette komp​etencer: Regeringen følger op på Ledelseskommissionens anbefalinger. 
  5. Et mere sammenhængende sundhedsvæsen:  Der skal være mere sammenhæng for patienterne på tværs af sygehuse, kommunale sundhedstilbud og praktiserende læger.
  6. Bedre sammenhæng i vejen til uddannelse og job: Flere unge skal vælge den rigtige uddannelse fra starten, og færre skal droppe ud af ungdomsuddannelserne. Regeringen vil også ændre styringen af ungdomsuddannelserne.