Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ændring af SKS-koder giver usikkerhed på sygehuse

Ændring af SKS-koder giver usikkerhed på sygehuse

4. marts 2019
Sundhedsdatastyrelsen har uden varsel afskaffet en række af de koder, fysioterapeuter har brugt til at indberette behandling på sygehusene. Det giver usikkerhed og merarbejde lokalt.
Ændring af SKS-koder giver usikkerhed på sygehuse
SKS-koder bruges når de ansatte på landets sygehuse skal indberette til Landspatientregistret, hvilken behandling etc. patienterne har modtaget. Illustration: Colorbox

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har fået en del henvendelser fra medlemmer ansat på sygehuse, der er frustrerede over, at der uden varsel er sket væsentlige ændringer i hvilke SKS-koder, der kan indberettes.

SKS-koder bruges når de ansatte på landets sygehuse skal indberette til Landspatientregistret, hvilken behandling etc. patienterne har modtaget.

Det har betydet, at man nogle steder lokalt har måttet udarbejde nødtørftige lokale retningslinjer og kodekataloger. Samtidig rejser det spørgsmål om, hvordan der fremover skal afregnes for og monitoreres på genoptræningsområdet, når registreringen er ændret.

Vil have svar

Derfor har Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen skrevet til Sundhedsdatastyrelsen og bedt om en forklaring på, hvilke konsekvenser ændringerne kommer til at få for afregning og monitorering af genoptræningsområdet.

Samtidig ønsker vi svar på, hvorfor ændringen ikke er meldt ud sammen med information om, hvordan man som terapeut skal registrere fremover.

Normalt rådgiver Danske Fysioterapeuter om registreringspraksis, men indtil vi har fået den nødvendige information fra Sundhedsdatastyrelsen, må spørgsmål rettes dertil.

Se kontaktoplysning i Sundhedsdatastyrelsen

FAKTA