Hjem > Aktuelt > Nyheder > ÆLDREOMRÅDET: Ny udpegning fra Etf

ÆLDREOMRÅDET: Ny udpegning fra Etf

10. april 2018
Ergoterapifaglige Selskaber har udpeget ergoterapeut Carina Baagø Larsen, som er assisterende rehabiliteringsleder på plejecentre i Odense kommune, til arbejdsgruppe om styrket tilsyn på ældreområdet.

I aftalen om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021 er der afsat midler til, at Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på 4 år skal føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejenheder med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt og risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Kommunerne fører i dag tilsyn med hjælpen efter serviceloven på ældreområdet. Det vurderes, at der er et behov for at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og gøre tilsynet mere uafhængigt.

Satspuljepartierne er således enige om, at Styrelsen for Patientsikkerhed i forsøgsperioden skal føre et risikobaseret tilsyn med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt og risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Der fremsættes lovforslag med henblik på ikrafttrædelse 1. juli 2018.

Der skal som led i forsøget arbejdes med risikoparametre på det social- og plejefaglige område, som kan indikere, at der ikke leveres pleje og omsorg af tilstrækkelig kvalitet. Der skal endvidere opstilles relevante målepunkter for tilsynet, som giver mulighed for kontrol og læring.

På den baggrund afsættes der 60,0 mio. kr. i perioden 2018-2021 til, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan føre et styrket tilsyn på ældreområdet, inkl. 1 mio. kr. årligt i etableringsomkostninger.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i den sammenhæng bedt Ergoterapifaglige Selskaber i Ergoterapeutforeningen om udpegning af en ergoterapeut til en arbejdsgruppe, som har til formål at tilvejebringe et sæt målepunkter, som fra efteråret 2018 skal danne afsæt for en pilotafprøvning af tilsynet på det social- og plejefaglige område på ældreområdet i henhold til satspuljeaftalen.

Ergoterapifaglige Selskaber har udpeget ergoterapeut Carina Baagø Larsen, som er assisterende rehabiliteringsleder på plejecentre i Odense kommune til arbejdsgruppen om styrket tilsyn på ældreområdet.