Hjem > Aktuelt > Nyheder > Ældre får bedre hverdag med de rette hjælpemidler

Ældre får bedre hverdag med de rette hjælpemidler

25. september 2014
De rigtige hjælpemidler kan lette tilværelsen for mange ældre, der har problemer med aktiviteter i hverdagen. I et pilotprojekt har 86 % af deltagerne fået afhjulpet deres vanskeligheder helt eller delvist.
Metoden "Tidlig rehabiliterende hjælpemiddelformidling" har vist sig at have en god effekt på aktiviteter i de ældres hverdag. Foto: Colourbox

Fredericia Kommune og Socialstyrelsen har undersøgt en metode, hvor ældre borgere, der ansøgte om enkle hjælpemidler, fik en grundig udredning af deres behov. I alt 185 borgere med en gennemsnitsalder på 80 år deltog i pilotprojektet.

Nu tyder en undersøgelse af projektet på, at metoden kan være med til at sikre, at borgeren får det helt rette hjælpemiddel og dermed en væsentlig bedre hverdag.

Grundig udredning

Metoden kaldes "Tidlig rehabiliterende hjælpemiddelformidling". Centralt for metoden er udredningen, der foregår i borgerens eget hjem og afdækker hans eller hendes problemer i hverdagen med f.eks. indkøb, badning og almindelige aktiviteter i hjemmet. Bagefter vurderer man borgerens behov for indsatser.

I pilotprojektet har den grundige udredning resulteret i flere henvisninger til tværfaglige indsatser end sædvanligt, f.eks. gruppebaseret fysioterapi. Flere har også fået henvisning til egen læge eller speciallæge, og 40 % har fået andre, flere eller færre hjælpemidler end dem, de oprindelig har ansøgt om. 

Læs hele nyheden og find PDF'en "Tidlig rehabiliterende hjælpemiddelformidling" på Socialstyrelsens hjemmeside