Hjem > Aktuelt > Nyheder > Åbent for ansøgninger til Udviklings og Forskningspuljen i Danske Regioner

Åbent for ansøgninger til Udviklings og Forskningspuljen i Danske Regioner

4. april 2019
Den 1. april har Danske Regioner / RTNL åbnet for en pulje, hvor blandt andet ergoterapeuter kan ansøge om midler til projekter.

Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK 18 nedsat en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt. Udviklings- og Forskningspuljen støtter projekter inden for temaerne:

  • Forskning og vidensudvikling i forhold til personer med multisygdom og sygdommens kliniske udtryk, behandlings- og rehabiliteringsmuligheder, og hvordan man foretager en effektiv organisering af indsatsen
  • Betydningen af relationer og relationsopbygning mellem patienter/borgere og sundhedsprofessionelle

Puljemidlerne er fra OK18 og der vil denne gang være mere end 17. mio. kr. i puljen, så hermed en STOR opfordring til at ansøge denne gang.

Puljen kan søges af medarbejdere inden for Sundhedskartellets overenskomstområde  og ledere på alle regionale arbejdspladser. Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer ansøgningerne, og de tilgodeser ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:

  • Udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
  • Forbedring af kvaliteten i ydelserne
  •  Styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
  • Styrkelse af videndeling

Danske Regioner og Sundhedskartellet har et ønske om, at udviklings- og forsknings-projekterne skal have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skal have et vist omfang. Projekter med et budget på minimum 300.000 bliver derfor prioriteret.

Ansøgningsperioden er fra 1. april til 1. september 2019.

Man ansøger via Danske Regioner som også bruger efond. Du finder linket til efonden her