For ergoterapeuter ansat i regionerne er der netop indgået et ny toårigt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 %.

Forliget sikrer en betydelig reallønsforbedring de kommende to år. Der er generelle lønstigninger på i alt godt 6,50 %. Derudover forbedres pensionsindbetalingerne med ca. 2 procentpoint, og der er aftalt markante stigninger i de arbejdstidsbestemte tillæg. Det største lønhop kommer allerede til april 2024, hvor der er aftalt generelle lønstigninger på 4 %. 
 
I forlængelse af de aftalte tiltag fra trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår er der med forliget aftalt en model for bedre fordeling af vagtarbejdet og honorering af vagtarbejde, Modellen vedrører også ergoterapeuter ansat i regionerne, som nu får en markant forhøjelse på 5 % af de særydelser, der følger af at arbejde om aftenen, om natten og i weekenderne. 
 
Det nye forlig indeholder også et målrettet løft af børne- og ungdomspsykiatrien. En presset rekrutteringssituation rammer området hårdt, og derfor er det aftalt, at der i børne- og ungdomspsykiatrien fremover gives et særligt pensionsgivende tillæg til psykologer, afdelings- og overlæger samt ergo- og fysioterapeuter. 
 
Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen udtaler:
 
- Vi gik til forhandlingerne med ergoterapeuternes højest prioriterede krav til OK24, som var løn. Jeg er derfor glad for, at vi har landet et forlig, der sikrer en reallønsfremgang og generelle, procentuelle lønstigninger til alle allerede pr. 1. april 2024. 
 
Ud over løn er der forbedringer i forhold til bl.a. fleksibilitet, barsel og tillidsrepræsentanter. En nyskabelse i overenskomstforliget er desuden oprettelsen af en såkaldt opsparingskonto, der betyder, at ergoterapeuter fremover får mulighed at finansiere pauser eller sporskifte i et langt arbejdsliv. Aftalen betyder, at ergoterapeuter som noget nyt frit kan vælge om den del af pensionsindbetalingerne, der overstiger 15 %. skal veksles fra pension til løn eller opsparing. Samtidigt er der aftalt et markant løft af pensionsprocenten på op til 1,99 procentpoint, så den nu for ikke-ledende ergoterapeuter udgør hele 18,75 % og for ledende ergoterapeuter udgør 19,39 %. 
 
- Vi har aftalt en opsparingskonto, der bygger bro til fremtiden. Ergoterapeuterne har i flere år efterspurgt fritvalg, og det har vi nu fået. Opsparingskontoen er en arbejdslivs- eller livsfasekonto, som giver den enkelte mulighed for at skabe et økonomisk grundlag for at kunne tage pauser eller foretage skift i arbejdslivet. Ergoterapeuterne efterspørger fleksibilitet. Jeg synes, kontoen giver mange perspektiver i forhold til at få mere fleksibilitet og bedre muligheder for at kunne tage pauser i et langt arbejdsliv, siger Tina Nør Langager. 
 
For at imødekomme de store udfordringer med arbejdskraftsmangel på de regionale arbejdspladser i disse år, er der aftalt et nyt partssamarbejde under overskriften ”Sammen om udvikling af de regionale arbejdspladser”. Arbejdskraftsudfordringerne kommer til at præge det regionale arbejdsmarked i mange år fremover. Som ergoterapeuter er vi klar til at tage ansvar og løfte vores del af opgaven i forhold til at sikre arbejdspladser, der passer til fremtidens behov. 
 
- Vi ser frem til, at der sættes fokus på håndteringen af de forskellige udfordringer i den regionale sektor, så vi i fællesskab kan sikre attraktive regionale arbejdspladser til gavn for borgere, patienter og de regionale medarbejdere, siger Tina Nør Langager. 
 

Forligsaftale