For ergoterapeuter ansat i kommunerne er der netop indgået et toårigt overenskomstforlig med en samlet økonomisk ramme på 8,8 %. Forlig med alle de offentlige arbejdsgivere er dermed på plads.

Forliget sikrer en betydelig reallønsforbedring de kommende to år. Der er generelle lønstigninger på i alt godt 6,50 %. Derudover forbedres pensionsindbetalingerne med 2,22 procentpoint, og der er aftalt markante stigninger i de arbejdstidsbestemte tillæg. Det største lønhop kommer allerede til april 2024, hvor der er aftalt generelle lønstigninger på 4 %. 

I forlængelse af de aftalte tiltag fra trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår er der med forliget aftalt en model for honorering af vagtarbejde for at forøge vagtdeltagelsen. Modellen vedrører også ergoterapeuter ansat i kommuner, som nu får en markant forhøjelse af de særydelser, der følger af at arbejde om aftenen, om natten og om lørdagen. Herudover rykkes tidspunktet for, hvornår der ydes særydelse to timer lørdag morgen, så de allerede ydes fra kl. 06.00.

Samtidig gives der også som følge af trepartsaftalen et årligt løntillæg på 5.785 kr. til ledere på løntrin L6-L10 pr. 1. april 2024. Derudover udbetales der pr. 1.6.2024 et engangstillæg på 1.161 kr. til samme gruppe.

Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen udtaler:

- Vi gik til forhandlingerne med ergoterapeuternes højest prioriterede krav til OK24, som var løn. Jeg er derfor glad for, at vi har landet et forlig, der sikrer en reallønsfremgang og generelle, procentuelle lønstigninger til alle allerede pr. 1. april 2024.

Ud over løn er der forbedringer i forhold til bl.a. fleksibilitet, barsel og tillidsrepræsentanter. En nyskabelse i overenskomstforliget er desuden oprettelsen af en såkaldt opsparingskonto, der betyder, at ergoterapeuter fremover får mulighed at finansiere pauser eller sporskifte i et langt arbejdsliv. Aftalen betyder, at ergoterapeuter som noget nyt frit kan vælge om den del af pensionsindbetalingerne, der overstiger 15 %. skal veksles fra pension til løn eller opsparing.

Samtidigt er der aftalt et markant løft af pensionsprocenten på 2,22 procentpoint, så den fremover for ikke-ledende ergoterapeuter udgør 19,92 % og for ledende ergoterapeuter udgør 20,62 %. For kandidater vil pensionsprocenten udgøre 21 %. 

- Vi har aftalt en opsparingskonto, der bygger bro til fremtiden. Ergoterapeuterne har i flere år efterspurgt forøgelse af fritvalgsmuligheden, og det har vi nu fået. Opsparingskontoen er en arbejdslivs- eller livsfasekonto, som giver den enkelte mulighed for at skabe et økonomisk grundlag for at kunne tage pauser eller foretage skift i arbejdslivet. Ergoterapeuterne efterspørger fleksibilitet. Jeg synes, kontoen giver mange perspektiver i forhold til at få mere fleksibilitet og bedre muligheder for at kunne tage pauser i et langt arbejdsliv, siger Tina Nør Langager.

På baggrund af en række henvendelser om, hvornår der er tale om en stilling som klinisk underviser, er vi sammen med KL blevet enige om at præcisere definitionen for kliniske undervisere. Det er forventes, at det vil være en hjælp til de lokale parter.

Endelig er den kommunale kompetencefond, som ergoterapeuterne blev en del af ved sidste overenskomstfornyelse, blevet videreført og styrket.

Den 11. marts bliver det muligt for alle medlemmer og TR at deltage i virtuelle præsentationer af de indgåede forlig. Der bliver sendt information ud om dette snarest.

 
 
 

OK24
 

Forligsaftalen

  • LINK: Læs hele forliget her