Hjem > Aktuelt > Nyheder > 800.000 ansatte inviteres til at forny den offentlige sektor

800.000 ansatte inviteres til at forny den offentlige sektor

7. marts 2014
Fredag den 7. marts afholdes konference om tillidsreformen med fokus på samarbejde og modernisering af den offentlige sektor.
Foto: Simon Klein Knudsen

Fredag den 7. marts afholder FTF, OAO og Akademikerne en konference om tillidsreformen. Konferencen vil give bud på, hvordan medlemsorganisationer, MED- og samarbejdsudvalg konkret kan arbejde videre med tillidsreformen.

Fra Ergoterapeutforeningen deltager bl.a. Lene Barslund, næstformand. Hun siger:

- Tillidsreformen er en kulturforandringsproces, der stiller store krav til ledere og medarbejdere om at søge dialog i hverdagen om, hvordan vi bedst løser vores opgaver inden for de givne rammer. Det er en stor mulighed for, at vi kan synliggøre vores professions potentiale og få konkret indflydelse på, hvordan opgaverne i hverdagen skal prioriteres og løses. Tillid skabes i dialog og bygger på gensidig anerkendelse.

En kulturforandring sker ikke fra den ene dag til den anden, og viljen til at sætte fælles retning er grundlæggende. Lene Barslund siger:

- Der vil være bump på vejen, men retningen er den rigtige. Vedholdenhed, vilje og lyst til at prøve sig frem i hverdagens arbejdsfællesskab er vejen. Der er ingen regler eller aftaler, der kan løse det for os, vi må tro på det og insistere på at være i dialog om vores opgaver. Mulighederne i tillidsreformen er langt større end risikoen. Vi skal prøve det, vi skal blive klogere på det og af det, så vi langsomt men sikkert kommer fra regler og retningslinjer til rammer, tillid og anerkendelse. Det bliver en spændende udfordring for os at få gjort MED-systemet til bærer af denne kulturforandring.

Inspirationsarrangementer

FTF inviterer i samarbejde med regeringen, KL, Danske Regioner, OAO og Akademikerne til en række inspirationsarrangementer i løbet af foråret 2014, hvor politikere, offentlige ledere og medarbejdere kan debattere og få inspiration til fornyelse af den offentlige sektor.

TR og FTR Katharina Freud-Magnus, Guldborgsund kommune og Anne Theilgaard Jacobsen FTR, Københavns kommune, der begge deltager i konferencen, opfordrer til, at man deltager i forårets inspirationsarrangementer: 

- Tag din leder og kolleger under armen og tag MED på fyraftensmøderne og deltag i dialogen. Få aftalt hvordan I skal sætte gang i dialogen på arbejdspladerserne, på personalemøderne og i MED-udvalgene. 

Som TR og leder kan du finde datoer for inspirationsarrangementer her

Tillidsreformens 7 principper

I sommers indgik FTF en mini-trepartsaftale om samarbejde og modernisering af den offentlige sektor sammen med regeringen og de øvrige arbejdsmarkedsparter i den offentlige sektor: KL, Danske Regioner, OAO og Akademikerne.

Parterne fastlagde sammen syv principper for en tillidsreform, der skal føre til udvikling af nye arbejdsgange og styreformer i den offentlige sektor. Den røde tråd i principperne er tillid og samarbejde og øget rum til faglighed, engagement og innovation.

Læs de 7 principper

Klar, parat, startpakke

Alle kommuner, regioner og ministerier har netop modtaget en ”startpakke”, der inviterer ledere og medarbejdere til at forny den offentlige sektor indefra.

DOWNLOAD STARTPAKKE 

Læs også mere på modernisering.nu