Hjem > Aktuelt > Nyheder > 577 studerende optaget på ergoterapeutuddannelsen i 2021

577 studerende optaget på ergoterapeutuddannelsen i 2021

28. juli 2021
Ergoterapeutuddannelserne oplever et fald i årets optag på 6 pct., hvilket også afspejler en tendens vi har set de seneste par år. Tendensen står ergoterapeutuddannelsen ikke alene med. Optaget på de fire store velfærdsuddannelser er også samlet set faldet, og det er et samfundsproblem, at interessen for at blive ergoterapeut, pædagog, og sygeplejerske er faldende.

Tina Nør Langager understreger, at der over de kommende år vil komme til at mangle sundhedspersonale. Det gælder ikke mindst for ergoterapeuter, da der mere end nogensinde er brug for ergoterapeuters kompetencer til at hjælpe mennesker med at få en meningsfuld hverdag. Vi må fastholde, at den rehabiliterende tilgang er nødvendig. Ergoterapi investerer i borgerens ressourcer, og det er godt både for den enkelte og for samfundet.

Optag på Ergoterapeutuddannelserne

577 studerende har fået en plads på Ergoterapeutuddannelsen på én af landets syv studiesteder. I alt har knap 67.500 ansøgere i år fået tilbudt en plads på en videregående uddannelse. Det er det næsthøjeste antal nogensinde. Helt forventeligt er tallet dog lavere end 2020-optaget, som var præget af COVID-19-søgning samt ekstra studiepladser som følge af en bred folketingsbeslutning.

Antallet af studiepladser på knap 650 er stadig det samme, grunden til at færre er optaget skyldes, der er størst søgning i de tre store uddannelsesbyer: København, Aarhus og Odense og ledige studiepladser i Esbjerg og Holstebro. Formand Tina Nør Langager hæfter sig ved, at der nu kommer et efteroptag, som de studerende, der endnu ikke er optaget på en uddannelse, forhåbentlig vil benytte sig af.

- Jeg havde gerne set, at endnu flere valgte at søge ind på ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg og Holstebro. Vi har nogle virkelig gode uddannelser i syv byer i Danmark og det er helt afgørende for at dække hele landet. Jeg kan kun opfordre de studerende til at søge en ledig studieplads her på efteroptag, hvis de har fået afslag fra en af de øvrige studiesteder, siger Tina Nør Langager.

Kilde: https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/kot-hovedtal