Hjem > Aktuelt > Nyheder > 32,6 millioner kroner til styrket rehabilitering

32,6 millioner kroner til styrket rehabilitering

30. januar 2017
Satspuljepartierne har i 2016 valgt at afsætte i alt 32,6 mio. kr. til en styrket rehabiliterings-indsats i årene 2017-2019. Pengene går til sclerosehospitalerne i Ry og Haslev, der tilbyder specialiseret rehabilitering til mennesker med sclerose.

Fagbladet Ergoterapeuten bringer i nr. 2 et fokus på de ergoterapeutiske indsatser til mennesker med sclerose. Her kan du bl.a. læse om Finn Pedersen, der også optræder i videoen ovenfor.

Tekst og video af Sandra Holmgaard

Rehabiliterende indsatser er centrale for at forbedre eller fastholde funktionsevnen hos mennesker med sclerose, og i oktober 2016 underskrev satspuljepartierne en aftale, der sikrer knap 33 mio. kr. til netop dette.

Satspuljemidlerne fordeles på to områder. Pengene skal først og fremmest sikre, at sklerosepatienter får bedre adgang til specialiseret rehabilitering på de to sclerosehospitaler i Ry og Haslev. Hospitalerne får et årligt tilskud på 9 mio. kr., som skal modvirke, at ventelisterne vokser sig stadig større. Hospitalerne forventer at indlægge i alt 400 patienter mere i perioden 2017-2019.

- Pengene fra satspuljen betyder, at vi kan tilbyde hurtigere indlæggelse til flere. De giver os også mulighed for at opruste nogle af de områder, der har rigtig stor betydning for vores patienter og deres pårørende, siger siger Inge Gjerrild Søgaard, ergoterapeut og rehabiliteringsleder på sclerosehospitalet i Ry, og uddyber:

- Vi skal blandt andet øge pårørendeuddannelsen, fordi sclerose er en familiesygdom, der i høj grad påvirker hverdagen. Når vi klæder de pårørende bedre på i forhold til at lære sygdommen og dens følger at kende, så hjælper vi også patienterne. Meget ofte er det de pårørende, der i en eller anden grad skal støtte og hjælpe med at fastholde det, de lærer her.

Hun ærgrer sig dog over, at pengene fra satspuljen er tidsbegrænsende.

- Specialiseret rehabilitering af mennesker med sklerose bør være en helt naturlig del af behandlingen, og derfor bør rehabilitering ikke finansieres med tidsbegrænsede midler, siger Inge Gjerrild Søgaard.

De resterende 6 mio. kr. fra satspuljeforliget skal bruges på et pilotprojekt mellem sclerosehospitalerne og kommunerne for at skabe større viden om, hvordan de to kan styrke samarbejdet om den enkelte patient. Det er ifølge rehabiliteringslederen en god ide.

- Der er brug for at udvide samarbejdet. Især omkring patienter med fremadskridende sklerose, men også i forhold til patienter, der ikke selv er i stand til at følge en handleplan eller fastholde de strategier, de har lært hos os, siger Inge Gjerrild Søgaard.

Nye tal fra det danske scleroseregister viser, at mere end 14.300 danskere har sygdommen sklerose. Det gør Danmark til et af de lande i verden, der har den højeste forekomst af sygdommen. Sklerose rammer oftest i alderen 25-45 år, og med sygdommen følger en lang række fysiske symptomer som træthed, dårlig balance, nedsat kraft i arme og ben og synsforstyrrelser. Mere end halvdelen af alle mennesker med sklerose oplever også kognitive udfordringer som nedsat koncentration og hukommelse. Symptomerne er meget forskellige fra person til person, og de optræder på forskellige tidspunkter i livet. Uforudsigeligheden i sygdomsforløbet er karakteristisk for sklerose. Det, og de tiltagende funktionsnedsættelser, gør sclerose til en stor belastning for den enkelte, og derfor oplever mange også en række psykiske reaktioner som stress, depression og søvnproblemer.