Hjem > Aktuelt > Nyheder > 15 anbefalinger til styring af psykiatrien

15 anbefalinger til styring af psykiatrien

10. marts 2018
En arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet 15 anbefalinger til styring af psykiatrien. Sundheds- og Ældreministeren kvitterer for anbefalingerne og siger, at de vil indgå i arbejdet med at lave én samlet plan for psykiatrien.

Arbejdsgruppen er kommet med deres bud på 15 anbefalinger, der kan sikre bedre styring i psykiatrien. De har primært fokuseret på behandlingspsykiatrien, men kommer også med enkelte anbefalinger, der berører behovet for sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Nu er det op til politikerne at beslutte, hvilke anbefalinger de vil virkeliggøre.

Formand for Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager håber, at Sundheds- og Ældreministeren i den samlede plan for psykiatrien får flere perspektiver i spil:

- Der er helt klart potentialer for bedre sammenhæng mellem den kommunale og den regionale indsats på psykiatriområdet. Og derfor håber jeg også, at man i Sundheds- og Ældreministeriet samarbejder med Børne- og Socialministeriet om at lave den lovede samlede plan for psykiatrien.

I rapporten, hvor anbefalingerne udfoldes, står der, at arbejdsgruppens anbefalinger holder sig inden for den eksisterende økonomiske ramme, men hvis politikerne for alvor har ambitioner for udviklingen af psykiatrien, så skal der flere midler til.

- Vi ved, at psykiatrien behandler flere mennesker med psykiske lidelser, men midlerne til at løfte opgaven er ikke fulgt med. For at kunne imødekomme det pres, så skal der tilføres flere ressourcer til både regioner og kommuner, siger Tina Nør Langager formand for Ergoterapeutforeningen.

De 15 anbefalinger er grupperet i tre temaer:

1) Anbefalinger vedr. faglig styring, der bl.a. dækker over anbefalinger ift. udarbejdelse af kvalitetsindikatorer, udvikling af kvalitetsdatabaser og et øget fokus på mistrivsel blandt børn og unge.

2) Anbefalinger vedr. organisatorisk styring, der bl.a. dækker over anbefalinger om at udbrede integrerede samarbejdsmodeller mellem regioner og kommuner og et større fokus på psykisk sygdom i almen praksis.

3) Anbefalinger vedr. data, der bl.a. dækker over anbefalinger om at få en samlet opgørelse over personale i den regionale psykiatri og om at styrke anvendelsen af data på tværs af sektorer.

Læs alle anbefalingerne her

I løbet af foråret forventes det, at der kommer anbefalinger ift. den økonomiske styring af psykiatrien.