Kurser og arrangementer

Filtrer
1. juni 2022
Bliv Stimulastik® Instruktør hjemmefra. Online kursus nr. 25 for alle uddannede ergoterapeuter. Stimulastik® er gymnastik og stimulation til spædbørn 0 - 12 mdr.
1. - 2. juni 2022
Når Ergo22 afholdes i dagene 1.-2. juni 2022, er det årets største faglige begivenhed for ergoterapeuter. Der er ny viden at hente, inspiration at finde og høj faglighed på programmet.
1. - 2. juni 2022
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
9. juni 2022
Mange mennesker lever deres liv med kroniske smerter - og mange af dem møder ergoterapeuter i deres daglige praksis
13. juni 2022
Oplægsholdere er Louise Rosholm, kandidat i ergoterapi, bestyrelsesmedlem i EFS Kræft og palliation samt ansat på Hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital og Lotte Elming, Klinisk underviser i ergoterapi, bestyrelsesmedlem i EFS Dysfagi og ansat på Neurologisk afdeling på Nordsjællands Hospital. Hvilken rolle har palliation, energiforvaltning og dysfagi i den ergoterapeutiske praksis og hvilke udviklingstendenser og behov ser vi?
14. - 15. juni 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
15. - 16. juni 2022
For FTR og TR: Som tillidsrepræsentant forhandler du mere eller mindre hele tiden. Uanset om du har stor forhandlingserfaring, eller om du er relativt ny i forhandlerrollen, vil du på Etf's 2-dages forhandlingskursus blive meget mere bevidst i din forhandlingstilgang. Du vil få nogle let-omsættelige redskaber til at tackle vanskeligheder og til at komme godt igennem alle faser i en forhandling lige fra forberedelsen, over forhandlingsmødet og til det endelige resultat. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
15. juni 2022
Kurset er et afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
15. juni 2022
Fortolkning af AMPS rapport: Forstå klientens udfordringer på færdighedsniveau og ADL evne niveau
15. juni 2022
Så puster vi liv i traditionen med medlemsmøde forud for Folkemødet. I år deltager landsformand Tina Nør Langager og regionsformand Rikke Uldum Abrahamsen.
16. juni 2022
"Occupational therapy for persons with chronic conditions, effectiveness and process evaluation of the ABLE programme"
18. juni 2022
Slå et slag for ergoterapi på Folkemødet 2022. Lørdag den 18. juni 22 inviterer Ergoterapeutforeningen på éndagstur fra København til Allinge.
28. - 31. august 2022
Kort beskrivelse.
29. - 31. august 2022
We are so thrilled to announce a 3 day course including hands-on workshops with Kim Barthel for Occupational Therapists and related health professionals. Kim Barthel is globally recognized as a profoundly skilled and broadly knowledgable Occupational Therapist who is specialized in Sensory Processing, Trauma Sensitive Practice and in Autism amongst many other domains within neurology. This 3 day course will invite professionals to draw from a wide range of evidence-informed literature and neurobiology to expand curiosity and detective skills in creating individualized treatment for their clients in order to improve and strengthen their function in different domains. Function in our clients will be seen through a regulation lens, a movement lens and a sensory lens during 3 days of unforgettable learning experience.
3. - 4. september 2022
Hulbækgård inviterer til en weekend med fokus på teori, praksis og ny viden om dyreassisterede interventioner.
6. - 8. september 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
6. september 2022
I fremtiden står hospitalsergoterapien over for at skulle tage nye initiativer og bruge nye muligheder for at øge antallet af ergoterapeuter i nye rehabiliteringsstillinger på hospitalerne. Med mangel på sygeplejersker er der opstået øget behov og ønske om at benytte ergoterapeuter og fysioterapeuter i vakante stillinger. Hvad betyder det for patienterne, for ergoterapifaget og for samarbejdsrelationerne?
8. september - 6. oktober 2022
Basiskursus i tilpasning af kørestole og valg af siddepude. Formålet med kurset er at gøre dig fortrolig med de grundlæggende muligheder for at vælge og tilpasse standardkørestole - manuelle- og komfortkørestole - til en given borger samt valg af den rette siddepude. Kurset er både teoretisk og praktisk og afholdes af 2 ergoterapeuter der har stor erfaring med kørestole.
14. - 15. september 2022
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2 + 1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
14. september 2022
Tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
15. september 2022
Hør ledere og udviklingsterapeuter fra Rigshospitalet fortælle, hvordan de arbejder med faglig ledelse og kompetenceudvikling, relateret til klinisk praksis.
20. september 2022
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
20. - 21. september 2022
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
21. september 2022
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
21. september 2022
Med afsæt i 30 års erfaring i psykiatrien og en nutidig rolle i banebrydende tværsektorielt samarbejde og fagpolisk engagement vil Jytte Rotbøl og Helle Obbekær rejse spørgsmålet: Hvordan kan ergoterapeuter bidrage til, at mennesker med mentale helbredsproblemer tager hul på deres jagt på det meningsfulde liv? Hvordan finder borgeren og deres pårørende vej til fællesskaber, aktiviteter og livsmønstre, der skaber det gode liv? Hvordan kan tværfagligheden, flerfagligheden og monofagligheden forenes og spille sammen? Hvilken betydning får kreativiteten, naturen, bæredygtigheden og de digitale universer på fremtidens psykiatri og ergoterapi?
22. september 2022
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
23. - 24. september 2022
Tilmeld dig et netværksdøgn der skaber vækst og drivkraft i din virksomheds virke uanset om du overvejer, er studerende, garvet eller nystartet PrivatPraktiserende Ergoterapeut. På Netværksdøgn 2022 tager vi det næste bedste skridt i udvikling af salg for vores virksomheder.
27. - 28. september 2022
Kort beskrivelse.
27. september 2022
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
28. september 2022
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
4. - 5. oktober 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
11. - 12. oktober 2022
For TRIO'en (TR, AMR og Leder) Konflikter kan ikke undgås - derfor gælder det om at kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter og bliv inspireret til hvordan I kan arbejde hen mod en kultur, der kan rumme og håndtere konflikter. Et to-dages kursus for TR, AMR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. oktober 2022
Kom og vær med til at fejre Ergoterapiens dag. Vi markerer dagen med et fagligt oplæg. Anette Enemark vil præsentere sine spændende, men også kontroversielle forskningsresultater om brugen af COPM. Med fokus på den forskningsbaserede praktiske anvendelse - "COPM's do's and don'ts". Arrangementet lægger op til refleksion over og udvikling af egen praksis.
1. november 2022
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2+1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
1. - 3. november 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
3. - 4. november 2022
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer.  Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Få skærpet din forståelse for de bagvedliggende forudsætninger for de enkelte institutioners budgetter, økonomistyring og budgetplanlægning med fokus på de økonomiske rammer for TR's arbejde.
3. november 2022
På mødet vil vi ligge op til drøftelse ud fra materialet til REP 22. Bestyrelsen vil komme med forslag til hvilket punkter der kan være relevante at drøfte.
14. - 15. november 2022
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for dig, der gerne vil lære at navigere i et landskab med frygt, fascination og buzzwords, og blive inspireret til, hvordan du fremadrettet kan bruge dit hverv som TR til at få indflydelse på den digitale dagsorden på din arbejdsplads.
16. - 17. november 2022
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.
22. - 23. november 2022
For AMR, TR og FTR: Hvordan kan den tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne, i stedet for at blive tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.