Kurser og arrangementer

Filtrer
2. oktober 2023
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året, får du en invitation fra ETF til et TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem 3 datoer og byer i efteråret 2023 Læs mere om forårets program, tilmelding mv.
2. oktober 2023
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Syd, til et virtuelt intromøde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte i kommuner og regioner. Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen.
3. - 4. oktober 2023
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
4. oktober 2023
På arbejdsmiljøkonferencen 2023 vil du blive inspireret af Dorthe Birkmose til, hvordan din arbejdsplads kan håndtere kollegaer, som mister lysten til at vise omsorg for deres patienter og borgere.
4. - 5. oktober 2023
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i Staten, til FTR samt TR med en plads på øverste MED/SU-niveau. Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.
5. oktober 2023
Kan man lave Yoga med mennesker med udviklingshandicap?? Det mener Dorte Eifer, der har mange års erfaring med dette. Hør hendes vinkel på det. Dorte vil komme ind på: Introduktion til yoga og de gavnlige effekter for mennesker med handicap Fokus på siddende yogaøvelser Introduktion til accessible yoga (tilgængelig yoga) Introduktion til Center for Oligofrenipsykiatris yogakort Fokus på vejrtrækning - hvorfor lave åndedrætsøvelser? Kort afsluttende afspænding
5. oktober 2023
Har du lyst til at mødes med andre fysio- og ergoterapeuter, som arbejder med den ældre borger/patient, er dette tværfaglig og tværsektorielle netværk lige noget for dig!
6. - 7. oktober 2023
Bestyrelsen inviterer til endnu et netværksdøgn med fokus på at udvikle dit arbejdsliv og din virksomhed. Netværksdøgnet har de sidste år vist sit værd. Uanset om du er garvet, nystartet eller overvejer får du ny energi, viden og samarbejder, som du kan tage med dig hjem. Samtidig bliver der afholdt Generalforsamling . Citater fra sidste års netværksdøgn: "Fantastisk facilitator og generalforsamling. Fik så meget med mig hjem". "Pernille var en fantastisk facilitator. Jeg er blown away over hendes evne til at formidle vigtige redskaber, jeg kan bruge med det samme!" "Det var simpelthen SÅ godt arrangeret, med en rigtig god rød tråd, en fantastisk facilitator, en dejlig stemning og brugbare input, lige til at gå hjem at arbejde videre med. Af hjertet TAK!"
10. oktober 2023
Ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi. Tema "Beskyttelse af luftveje - teori og praksis.
10. oktober 2023
ETF inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Øst, til et virtuelt intromøde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte i kommuner og regioner. Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen.
11. oktober 2023
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd. To gange om året, får du en invitation fra ETF til et TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem 2 datoer og byer i efteråret 2023 Læs mere om forårets program, tilmelding mv.
11. - 12. oktober 2023
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i Staten, til FTR samt TR med en plads på øverste MED/SU-niveau.
11. oktober 2023
Kort beskrivelse.
23. - 24. oktober 2023
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i Staten, til FTR samt TR med en plads på øverste MED/SU-niveau.
24. oktober 2023
Arrangør: Ergoterapifagligt Selskab for Forskning (EFSF) + regionerne Øst, Midt & Syd. Vil du udvikle dine kompetencer indenfor evidensbaseret praksis? Så deltag med dine kolleger i dette kursus, der styrker dine færdigheder i at søge og vurdere forskningsartikler, du kan bruge i egen praksis. Kurset giver hands-on erfaring med litteratursøgningsprocesser baseret på egne kliniske erfaringer og spørgsmål.
25. oktober 2023
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst. To gange om året, får du en invitation fra ETF til et TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem 3 datoer og byer i efteråret 2023 Læs mere om forårets program, tilmelding mv.
26. - 27. oktober 2023
Sensory Profile er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. oktober og november 2023
26. oktober 2023
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Midt-Nord, til et virtuelt intromøde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte i kommuner og regioner. Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen.
27. oktober 2023
Mange ergoterapeuter bliver i stigende grad ansat på nye måder og arbejder meget tværfagligt. På arrangementet får du forskellige oplæg fra hhv. kommune og region som inspiration til, hvordan stærk ergoterapifaglighed fastholdes og udvikles. Du vil høre om det der lykkes, men også om det, der er svært, og hvordan der kan arbejdes med det. Oplægsholderne vil holde et kort oplæg fra egen praksis og efterfølgende vil der være tid til spørgsmål og debat. Kom og hør de spændende fortællinger og hent inspiration til din hverdag samt til at se potentielle udviklingsmuligheder. Vi planlægger altid arrangementer med fokus på overføringsværdi, så du kan blive inspireret, selv om du arbejder på andre områder.
27. oktober 2023
Kom og fejr Ergoterapiens dag med din fagfæller. Vi starter med et fagligt oplæg ved Berit Therkelsen om træthed og energiforvaltning og slutter dagen af med en fælles middag.
29. - 31. oktober 2023
Kursusudbyder: Forskningsgruppen for Aktivitetscentreret Ergoterapi, Parker Instituttet, Københavns Universitetshospital Bispebjerg og Frederiksberg
30. - 31. oktober 2023
Arrangører: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS) og De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
30. oktober 2023
Arrangør: Ergoterapifagligt Selskab for Forskning (EFSF) + regionerne Øst, Midt & Syd. Vil du udvikle dine kompetencer indenfor evidensbaseret praksis? Så deltag med dine kolleger i dette kursus, der styrker dine færdigheder i at søge og vurdere forskningsartikler, du kan bruge i egen praksis. Kurset giver hands-on erfaring med litteratursøgningsprocesser baseret på egne kliniske erfaringer og spørgsmål.
30. oktober 2023
EFS Udviklingshandicap i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi til Voksne med Udviklingshandicap. Mennesker med udviklingshandicap lever længere, hvilket medfører en stigning i forekomst af demens. Det stiller nye krav til personalet i forhold til at understøtte en meningsfuld og aktiv hverdag, hvor der er fokus på den enkeltes livsudfoldelse og levet liv. Lektor Gry Segoli har arbejdet med flere udviklingsprojekter på området og vil dele ud af den nyeste viden og erfaring.
30. oktober 2023
Børneterapeutmøde samt oplæg om lydfølsomhed ved Karen Louise Kvist Hald, Kristine Bjerrum Scharling og Lisbeth Kristensen fra Institut for Syn og Hørelse, Region Nord.
31. oktober - 1. november 2023
For TRIO'en (TR, AMR og Leder) Konflikter kan ikke undgås - derfor gælder det om at kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter og bliv inspireret til, hvordan I kan arbejde hen mod en kultur, der kan rumme og håndtere konflikter. Et to-dages kursus for TR, AMR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
31. oktober 2023
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2+1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Når du tilmelder dig første del af kurset, er du automatisk tilmeldt anden del af kurset.
31. oktober - 1. november 2023
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i Staten, til FTR samt TR med en plads på øverste MED/SU-niveau. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
31. oktober 2023
Har du lyst til at mødes med andre fysio- og ergoterapeuter, der arbejder med beskæftigelsesområdet, så er dette netværksmøde lige noget for dig!
2. november 2023
EFS Lungerehabilitering inviterer til Temadag og generalforsamling Kom til en spændende dag, hvor vi har fornøjelsen af Speciallæge i Lungemedicin Malene Søby Christophersen, der fortæller om sygdomsbilledet i relation til aktivitet og det levede liv med KOL og Specialansvarlig fysioterapeut Linette Marie Madsen, der fortæller om KOL, respiration og brug af ilt i aktivitet. Kom også og hør om bestyrelsens arbejde og giv din stemme med.
6. november 2023
De tre regioner i ETF holder sammen to ens fyraftensmøder den 27. september 2023 og den 6. november 2023 om sundhedsfremme og forebyggelse ved Jeanette Reffstrup Christensen.
9. - 10. november 2023
DSF Håndterapi afholder Efterårstemadage den 9. og 10. november 2023 med Sarah Mee: 'About the PIPJ' og Paul de Buck: 'Rehabilitation of Peripherael Nerve Compression Syndromes'. Sprog: Engelsk
9. november 2023
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Øst, til et virtuelt intromøde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte i kommuner og regioner. Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen.
9. november 2023
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Midt-Nord, til et virtuelt intromøde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte i kommuner og regioner. Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen.
9. november 2023
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Syd, til et virtuelt intromøde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte i kommuner og regioner. Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen.
13. november 2023
Vi inviterer til en spændende inspirationsdag i København om ergoterapi indenfor kræft og palliation. EFS Kræft og Palliation inviterer til en spændende temadag, hvor der blandet andet kommer oplæg om interventioner
14. - 16. november 2023
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
15. november 2023
Kurset er et afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker. Kurset forløber over 2 dage, den 15. juni 2023 og den 15. november 2023.
21. - 23. november 2023
For AMR, TR og FTR: Hvordan kan den tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne, i stedet for at blive tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Et tre-dags kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
21. november 2023
Tilmeld dig netværksmødet for fællestillidsrepræsentant (FTR) med Regionsmanden i din region. Mødet er jeres mulighed for drøfte udfordringer og give hinanden sparring i forhold til jeres position som FTR.
21. november 2023
Det kræver sit menneske at arbejde med mennesker? Arbejdet med at hjælpe andre mennesker er både berigende og meningsfuldt. Der vil ofte være tale om et vigtigt øjeblik eller en vigtig periode i det andet menneskes liv, som man som professionel vil kunne bidrage til på en fagligt god og omsorgsfuld måde. For at forblive både professionel og omsorgsfuld er det imidlertid vigtigt, at man har blik for den mentale påvirkning og for egne reaktioner, så man ikke selv får mental slagside i form af f.eks. stress, udbrændthed eller omsorgstræthed. Man skal som fagperson igen og igen kunne skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til det andet menneske, og samtidig holde balancen og ikke blive overinvolveret, med risiko for at blive tyndhudet eller modsat underinvolveret med risiko for at blive tykhudet. Balancen er ikke altid let at finde.
22. november 2023
Tilmeld dig netværksmødet for fællestillidsrepræsentant (FTR) med Regionsmanden i din region. Mødet er jeres mulighed for drøfte udfordringer og give hinanden sparring i forhold til jeres position som FTR.
22. november 2023
Regionsbestyrelsen i Region Syd arrangere 2 ens fyraftensarrangementer i hhv. Odense den 22. november 2023 og Kolding den 18. januar 2024. Her får du muligheden for at deltage i et spændende oplæg med baggrund i craft-psykologi. Du vil bl.a. høre om de sundhedsfremmende effekter ved håndarbejde og håndværk, og du vil selv prøve forskellige øvelser, som illustrerer oplæggets pointer.
23. november 2023
Tilmeld dig netværksmødet for fællestillidsrepræsentant (FTR) med Regionsmanden i din region. Mødet er jeres mulighed for drøfte udfordringer og give hinanden sparring i forhold til jeres position som FTR.
23. november 2023
Glæd dig til en hyggelig eftermiddag, hvor vi arbejder med personlig kommunikation. Formålet er at give dig værktøjer, der kan være med til at øge din personlige gennemslagskraft.
30. november 2023
Temadag med fokus på kvalitet og kompleksitet i forhold til Hjælpemidler, Velfærdsteknologi og Tilgængelighed.
16. - 18. januar 2024
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
18. - 19. januar 2024
Et basiskursus til dig, som gerne vil lære det praktiske omkring tilpasning af kørestole og valg af siddepude og samtidig få teorien bag. Da det er et hands on kursus, er der to undervisere og kun tolv kursister.
18. januar 2024
Regionsbestyrelsen i Region Syd arrangere 2 ens fyraftensarrangementer i hhv. Odense den 22. november 2023 og Kolding den 18. januar 2024. Her får du muligheden for at deltage i et spændende oplæg med baggrund i craft-psykologi. Du vil bl.a. høre om de sundhedsfremmende effekter ved håndarbejde og håndværk, og du vil selv prøve forskellige øvelser, som illustrerer oplæggets pointer.
30. - 31. januar 2024
Sensory Profile er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. januar og februar 2024
6. - 7. februar 2024
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
1. marts 2024
Integration af neurodynamik i neurorehabilitering ? INN® Neurodynamik - teoretisk og praktisk kursus for ergoterapeuter, der arbejder med børn med handicap
5. - 7. marts 2024
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
14. - 15. marts 2024
Sensory Profile er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. marts og april 2024
9. - 11. april 2024
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
22. - 23. april 2024
Sensory Profile er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 4 dages kursus april 2024
6. juni 2024
Introduktionen har fokus på transition fra TR til FTR, FTRs opgaver og hvordan man kan stå i spidsen for et stærkt TR-fællesskab. Dertil vil der også være et indspark om veje til beslutningsfora på overordnet niveau, samspil mellem FTR & det øvrige ETF samt kompetenceudvikling til FTR. Forud for kurset er der forberedelse i form af en hjemmeopgave, hvor du skal præsentere dit valggrundlag og MED-organisationen på din arbejdsplads.
3. - 5. september 2024
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
25. september 2024
Introduktionen har fokus på transition fra TR til FTR, FTRs opgaver og hvordan man kan stå i spidsen for et stærkt TR-fællesskab. Dertil vil der også være et indspark om veje til beslutningsfora på overordnet niveau, samspil mellem FTR & det øvrige ETF samt kompetenceudvikling til FTR. Forud for kurset er der forberedelse i form af en hjemmeopgave, hvor du skal præsentere dit valggrundlag og MED-organisationen på din arbejdsplads.
7. - 8. oktober 2024
Sensory Profile er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 4 dages kursus oktober 2024
15. - 19. oktober 2024
Fremtidssikring af ergoterapi