Kurser og arrangementer

Filtrer
22. oktober 2019
Netværksmøde for fysio- og ergoterapeuter i hverdagsrehabilitering. Arbejder du med hverdagsrehabilitering på det kommunale ældreområde? Er du interesseret i at dele dine erfaringer og få sparring fra? Så kom til vores første netværksmøde for fysio- og ergoterapeuter i Region Sjælland.
23. - 24. oktober 2019
For AMiR- og TR-grupper: Løsning af kerneopgaven er i fokus. De offentlige arbejdspladser gennemgår grundlæggende forandringer, hvor ledelsens strategier hele tiden udvikler sig. Hvordan kan den tillidsvalgte undgå at blive tilskuer til processen, og i stedet medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
24. oktober 2019
Med udgangspunkt i den nyeste forskning og lovgivning på området, sætter vi på kurset fokus på vurdering af arbejdsrelaterede belastninger under siddende og stående kontorarbejde. Herunder hvilke praktiske virkemidler, der kan gøres brug af for at reducere på disse belastninger.
27. oktober 2019
Vi fejrer Ergoterapiens dag med brunch og faglige vitaminer. Grib chancen og tag din kollega med.
28. oktober - 1. december 2019
Modulet økonomisk ledelse giver en overordnet økonomisk forståelse og et grundlag for at sætte dig ind i jeres organisations økonomi som tillidsvalgt.
28. oktober 2019
Temadagen vil indeholde emner som håndtering og mestring af angst, viden om KOL og dysfagi samt en gennemgang af Klassifikationen af KOL (GOLD). Der vil derudover blive afholdt generalforsamling i EFS Lungerehabilitering. Vi håber på at se dig!
28. oktober 2019
Gør din indflydelse gældende i Etf! Kom og drøft de ting, der skal behandles på Etf's Repræsentantskab i november 2019 med de valgte repræsentanter. På den måde er du med til at klæde repræsentanterne på og kvalificere dem til de beslutninger, som de skal være med til at træffe.
29. oktober 2019
På regionale møder for AMiR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
29. - 30. oktober 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
30. oktober 2019
På regionale møder for AMiR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
30. oktober 2019
MOHO (Model of Human Occupation) OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model) Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder. Bemærk at temadagen er en gentagelse af arrangement i Odense 20. februar 2019.
31. oktober 2019
Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.
31. oktober 2019
Sanseintegration.
4. november 2019
MOHO (Model og Human Occupation) OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model) Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder. Bemærk at der har været holdt tilsvarende temadage i Odense i februar og oktober 2019. Dette arrangement gentages senere i Vojens.
4. november 2019
På dette møde vil deltagerne i REP19 sammen gennemgå de forslag, der skal diskuteres og tages stilling til på REP19. Medlemmer der ikke skal deltage i REP19 er også meget velkomne til at deltage.
5. november 2019
På regionale møder for AMiR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
6. november 2019
Alice Ørts vil snakke om brug af aktiviteter i håndterapi, koble teori til praksis gennem viden fra hendes Ph.d., erfaringer fra praksis, cases samt inddragelse af deltagernes egne erfaringer og spørgsmål.
6. november 2019
På regionale møder for AMiR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
7. november 2019
På regionale møder for AMiR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
9. november 2019
Medlemmer af Etf (eller hvis de er organiseret under andre fagforeninger så er det ok) udenlandske ergoterapeuter skal være organiseret lokalt. Kun for ergoterapeuter.
9. - 10. november 2019
Invitation til årsmøde for De Studerendes Netværk i ETF. Vi starter lørdag kl. 11.00 hvor der vil blive afviklet forskellige aktiviteter, faglige oplæg og selvfølgelig mad. Når vi er færdige omkring kl. 19.00, vil der være mulighed for at blive og hygge med andre studerende og sove på Brenderup højskole. Søndagen starter vi kl. 9.00 med morgenmad. Her vil der også være forskellige aktiviteter og oplæg gennem dagen, indtil vi er færdige kl. 16.00. Generalforsamlingen vil foregå på Brenderup Højskole på Fyn og arrangementet er gratis for dig som deltager. Vi håber at se en masse af jer, til en rigtig god weekend!
11. november 2019
Etf inviterer dig til foredrag med Michael Svendsen om arbejdspladsens kulturbærer. Michael Svendsen er foredragsholder, forfatter, HR-konsulent og musiker.
12. november 2019
Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi inviterer til Temadag om hvordan Ergoterapeuter arbejder med Sanseintegration.
12. november 2019
Med udgangspunkt i en AMPS-observation på video, arbejder vi med: 1) Hvordan man anvender resultaterne af AMPS- undersøgelsen til at udarbejde aktivitetsfokuserede mål for intervention? 2) Hvordan kan man formulere/formidle/udarbejde den ergoterapeutiske dokumentation i henhold til ovenstående? 3) Hvilken viden får man i øvrigt fra resultatet af AMPS-undersøgelsen, som kan være relevante at formidle til borgeren og samarbejdspartnere?
14. november 2019
Sæt kryds i kalenderen og deltag i generalforsamlingen og årsmødet.
25. november 2019
CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance and Engagement), CPPF (Canadian Practice Process Framework og COPM (Canadian Occupational Performance Measure) Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder. Bemærk at der har været holdt / holdes tilsvarende temadage i Odense i februar og november 2019. Dette arrangement gentages senere i Vojens.
26. november 2019
Temadag: Meningsfuld hverdagsrehabilitering - med loven i hånden og fokus på værdighed.
26. - 28. november 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
26. november 2019
Selskab for ledere inviterer til gå-hjem-arrangement i tidsrummet fra kl. 16.00-18.00 samt afslutning med gå-hjem-sandwich fra kl. 18.00-19.00
27. november 2019
1. Pia Dahl Holbæk, ergoterapeut SUH, Køge. TEMA: Undersøgelse (primært FEES) 2. Vibeke Funch Madsen, ergoterapeut Ringsted kommune. TEMA: Forslag til behandling 3. Jeanet Bøg Orlik, Ergoterapeut Pilebo Døgnrehabilitering, Fredensborg Kommune. TEMA: Ergoterapeutisk opsporing af silent aspiration 4. Gitte Johannesen, ergoterapeut, Master i sundhedsfremme. TEMA: Dysfagi og KOL 5. Anne Hjordt, fysioterapeut og indehaver af Hostrup Have fysioterapi. TEMA: Den fysioterapeutiske indsats til patienter der er behandlet for hoved-halscancer. 6. Ernæringsteamet Roskilde Kommune, Klinisk diætist Tina Møller, Klinisk diætist Tina Bossow TEMA: Ernæring til borgere med dysfagi
28. november 2019
CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance and Engagement), CPPF (Canadian Practice Process Framework) og COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Aktivitetsanalyse Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder. Bemærk at temadagen er en gentagelse af arrangement i Odense 13. marts 2019
21. - 22. januar 2020
Ny TR - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
28. - 29. januar 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
26. - 27. februar 2020
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
5. - 6. marts 2020
Sensory Profile adolescent/adult - Aarhus - Modul 1 & 2 Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i marts 2020.
10. - 11. marts 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer.  Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.
13. - 14. marts 2020
Sæt kryds i kalenderen til et døgn, som giver plads til solid networking og sparring. På baggrund af jer medlemmers tilbagemeldinger har vi videreudviklet på forårets store succes. Derfor inviterer vi allerede nu til et superinspirerende netværksdøgn fra fredag den 13. marts 2020 kl. 15:00 til lørdag den 14. marts 2020 kl. 14:00. HUSET i Middelfart danner rammen om netværksdøgnet.
17. - 19. marts 2020
Ny TR: - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
18. - 19. marts 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
20. - 21. april 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.
5. - 6. maj 2020
Ny TR - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
14. - 15. maj 2020
Sensory Profile adolescent/adult - København- Modul 1 & 2 Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre 2 moduler á 2 dage i hhv. maj og juni 2020.
27. - 28. maj 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
10. juni 2020
Kurset er et afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
16. - 18. juni 2020
Ny TR - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
23. - 24. september 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
29. - 30. september 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
5. - 6. oktober 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.
3. - 4. november 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
17. - 18. november 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.