Kurser og arrangementer

Filtrer
24. august 2021
Kan man rehabilitere på et hospital? Kan man overhovedet lade være? Hvad er dine erfaringer set fra lederstolen? Vær med, del dine erfaringer med andre ledere, og få den nyeste viden fra professor i rehabilitering Thomas Maribo.
24. august 2021
Præsentation af begreberne aktivitetscentreret, aktivitetsfokuseret og aktivitetsbaseret jf. Anne G. Fisher samt teori om aktivitetsanalyse. Målgruppen er ergoterapeuter, som ønsker "genopfriskning" af teori om aktivitetsanalyse samt inspiration til refleksion over og udvikling af egen praksis.
1. september 2021
'Før-Modul 2' er for dig, der har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og som skal fortsætte på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021. Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding m.m.
7. - 9. september 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge.
9. - 10. september 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. september og oktober 2021.
13. - 14. september 2021
Visuel perceptions kursus med oplægsholderne Anna Asp Vonsild Lund - Neuropsykolog og Ingrid van den Tillaar - ergoterapeut fra Holand. Størstedelen af kurset vil foregå på engelsk.
13. september 2021
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer og byer i efteråret 2021. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
13. september 2021
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Midt-Nord, til et cafe-møde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Cafe-mødet ligger i forlængelse af TR-regionsmødet samme dag. Du kan vælge mellem tre datoer og byer i efteråret 2021.
14. - 15. september 2021
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2 + 1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
16. september 2021
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer og to byer i efteråret 2021. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
16. september 2021
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Øst, til et cafe-møde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Cafe-mødet ligger i forlængelse af TR-regionsmødet samme dag. Du kan vælge mellem tre datoer og to byer i efteråret 2021.
17. - 18. september 2021
Bestyrelsen inviterer til endnu et netværksdøgn med fokus på at udvikle dit arbejdsliv og din virksomhed Netværksdøgnet har de sidste år vist sit værd. Uanset om du er garvet, nystartet eller overvejer får du ny energi, viden og samarbejder, som du kan tage med dig hjem. Samtidig bliver der afholdt Generalforsamling i Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter.
21. september 2021
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer og to byer i efteråret 2021. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
21. september 2021
'Før-Modul 2' er for dig, der har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og som skal fortsætte på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021. Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding m.m.
21. september 2021
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Øst, til et cafe-møde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Cafe-mødet ligger i forlængelse af TR-regionsmødet samme dag. Du kan vælge mellem tre datoer og to byer i efteråret 2021.
22. september 2021
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem to datoer og byer i efteråret 2021. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
22. september 2021
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Syd, til et cafe-møde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Cafe-mødet ligger i forlængelse af TR-regionsmødet samme dag. Du kan vælge mellem to datoer og byer i efteråret 2021.
23. september 2021
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer og byer i efteråret 2021. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
23. september 2021
Tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
23. september 2021
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Midt-Nord, til et cafe-møde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Cafe-mødet ligger i forlængelse af TR-regionsmødet samme dag. Du kan vælge mellem tre datoer og byer i efteråret 2021.
27. september 2021
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer og to byer i efteråret 2021. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
27. september 2021
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Øst, til et cafe-møde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Cafe-mødet ligger i forlængelse af TR-regionsmødet samme dag. Du kan vælge mellem tre datoer og to byer i efteråret 2021.
27. september 2021
Er du interesseret i at høre om ergoterapi i Grønland?
28. - 29. september 2021
For FTR, TR og AMR: På kurset får du udbygget og trænet redskaber til at opnå en konstruktiv, åben, direkte og dagsordensættende kommunikation, der styrker din varetagelse af medlemmernes interesser og det gode samarbejde med ledelsen. Et to dages kursus, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
28. - 29. september 2021
Inspiration til, hvordan man med interkulturelle redskaber og metoder, kan sikre at den ergoterapeutiske vejledning rammer plet hos studerende med anden etnisk baggrund end dansk.
28. - 30. september 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge.
30. september 2021
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer og byer i efteråret 2021. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
30. september 2021
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Midt-Nord, til et cafe-møde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Cafe-mødet ligger i forlængelse af TR-regionsmødet samme dag. Du kan vælge mellem tre datoer og byer i efteråret 2021.
1. oktober 2021
Der vil være kaffe/te og morgenbrød fra kl. 09.30
5. - 6. oktober 2021
For TRIO'en (TR, AMR og Leder) Konflikter kan ikke undgås - derfor gælder det om at kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter og bliv inspireret til hvordan I kan arbejde hen mod en kultur, der kan rumme og håndtere konflikter. Et to-dages kursus for TR, AMR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
5. oktober 2021
Kære ergoterapeuter og andre med interesse i forskning og udvikling!
7. oktober 2021
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem to datoer og byer i efteråret 2021. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
7. - 8. oktober 2021
Bestyrelsen i DSF Håndterapi inviterer hermed til to spændende temadage med de meget kompetente og erfarne schweiziske undervisere Sarah Ewald og Vera Beckmann-Fries som gennem både teoretisk og praktisk tilgang vil give os seneste nyt om behandling af patienter med flexor- og extensorsenelæsioner. Underviserne taler et meget let forståeligt engelsk.
7. oktober 2021
Seminaret har til formål at udveksle viden om kognitive vanskeligheder ved Parkinsons sygdom med henblik på at indkredse anbefalinger for videre forskning og udvikling inden for det kognitive felt af Parkinson og herunder belyse relevante forskningsmetoder og perspektiver.
7. oktober 2021
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Syd, til et cafe-møde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Cafe-mødet ligger i forlængelse af TR-regionsmødet samme dag. Du kan vælge mellem to datoer og byer i efteråret 2021.
11. - 12. oktober 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for dig, der gerne vil lære at navigere i et landskab med frygt, fascination og buzzwords, og blive inspireret til, hvordan du fremadrettet kan bruge dit hverv som TR til at få indflydelse på den digitale dagsorden på din arbejdsplads.
12. - 13. oktober 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
26. oktober 2021
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2+1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. - 27. oktober 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.
27. oktober 2021
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i staten, til et cafémøde med din næstformand - sammen med andre nye tillidsvalgte.
28. oktober 2021
Den årlige netværksdag for FTR og FTR-suppleanter, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
2. - 3. november 2021
Konferencen afholdes af RKKP, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning og Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.
2. november 2021
'Før-Modul 2' er for dig, der har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og som skal fortsætte på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021. Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding m.m.
9. - 11. november 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
18. - 19. november 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
23. - 24. november 2021
For AMR, TR og FTR: Hvordan kan den tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne, i stedet for at blive tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
23. november 2021
Vær med når Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter inviterer til lederkonference den 23. november 2021.
27. - 28. november 2021
På vegne af Institut for Rehabiliteringsvidenskab ved Hong Kong Polytechnic University er jeg glad for at invitere dig til at deltage i vores 12. Pan-Pacific-konference om rehabilitering (PPCR), der afholdes den 27. og 28. november 2021 Prof. Hector Tsang, OTR, ph.d. Formandsprofessor og chefafdeling for rehabiliteringsvidenskab The Hong Kong Polytechnic University
6. december 2021
Er du interesseret i at høre om ergoterapi i Grønland?
27. - 30. marts 2022
Kort beskrivelse.
31. marts 2022
Kurset består av to moduler, begge med innlogging via Teams. Nordiske ergoterapeuter kan delta på kurset og medlemmer av de nordiske forbundene får medlemspris på våre kurs.