Kurser og arrangementer

Filtrer
26. oktober 2021
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2+1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. - 27. oktober 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.
27. oktober 2021
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i staten, til et cafémøde med din næstformand - sammen med andre nye tillidsvalgte.
27. oktober 2021
Ergoterapeutforeningen inviterer til webinar om den nye journalføringsbekendtgørelse, der trådte i kraft pr. 1. juli 2021.
27. oktober 2021
Kom og vær med til at fejre Ergoterapiens dag.
27. oktober 2021
I Region Syd har vi valgt at markere Ergoterapiens Dag 27. oktober ved at sætte fokus på gode eksempler, hvor ergoterapeuter arbejder på nye måder, eller der er flyttet opgaver til ergoterapeuter fra andre faggrupper. Eksempler, hvor ergoterapeutiske kernekompetencer sættes i spil, og borgere/ patienter sikres den rette faglige indsats.
28. oktober 2021
Den årlige netværksdag for FTR og FTR-suppleanter, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
1. november 2021
Kurset er lavet i samarbejde mellem EFS Kræft og Palliation og EFS Lungerehabilitering. Mød Hanne Kaae Kristensen, Helene Honoré, Gitte Johannesen og Malene Juul Hylle og få ny inspiration til dit arbejde med kræft, palliation og lungerehabilitering
2. - 3. november 2021
Konferencen afholdes af RKKP, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning og Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.
2. november 2021
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
2. november 2021
'Før-Modul 2' er for dig, der har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og som skal fortsætte på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021. Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding m.m.
2. november 2021
Valgmøde er arrangeret i samarbejde mellem Ergoterapeutforeningen, Region Øst og Danske Fysioterapeuter, Hovedstaden. Kom i dialog med lokalpolitikerne i København om:
2. november 2021
Ordinær generalforsamling. Temamøde omhandlende praktiske erfaringen med samarbejdet mellem ergoterapeuter og tandplejer.
3. november 2021
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
3. november 2021
Ergoterapeutforeningen inviterer til webinar om den nye journalføringsbekendtgørelse, der trådte i kraft pr. 1. juli 2021.
3. november 2021
Mange ergoterapeuter møder mennesker med vedvarende smerter. Hvad vi kan bidrage med og kan vi kvalificere vores indsats på området?
3. november 2021
Vi indkalder dig hermed til generalforsamling i DSF Håndterapi den 3. november 2021, som vil foregå virtuelt. Afstemning ift. valg til bestyrelsen vil ske elektronisk efter generalforsamlingen.
4. november 2021
Ergoterapeuten som kontaktperson. Vi skal sammen diskutere og arbejde med mulighederne i nye roller og funktioner. Hvad er det vi bidrager med? Hvor er vi særligt stærke monofagligt? Hvordan bevarer vi vores faglighed, når vi også skal løse opgaver på lige fod med andre faggrupper?
8. november 2021
Børneterapeutmøde den 8 november 2021 med spændende oplæg fra hospitalspræst Christian Juul Busch
9. november 2021
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
9. - 11. november 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
9. november 2021
Årsmøde og generalforsamling i EFS Ergoterapifagligt Selskab Neurorehabilitering 2021
9. november 2021
Ergoterapeuter, som brænder for at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber samt ledere, der er ledere for ergoterapeuter. Du vil få størst udbytte ud af at deltage i alle 3 temaaftner, men det er også muligt kun at deltage en eller to gange.
9. november 2021
Præsentation af videnskabelige studier inden for hjælpemiddelformidling samt diskussion af hvordan man kan arbejde med at integrere denne viden i egen praksis. Målgruppen er ergoterapeuter, som brænder for hjælpemiddelformidling og som ønsker at blive inspireret i forhold til udvikling af egen praksis. Oplægsholder er Stina Meyer Larsen
10. november 2021
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
10. november 2021
Få forståelse for, hvordan du bliver en autentisk og nærværende leder. Få værktøjer til at have dig selv med i din ledelse og dine beslutninger, så du kan videreformidle budskaber, der skaber troværdighed og opfattes relevante for andre.
11. november 2021
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
15. november 2021
Information om AMPS onlinekursus - hvordan bliver jeg AMPS kalibreret ergoterapeut?
16. - 18. november 2021
Health & Rehab Scandinavia er den førende skandinaviske fagmesse og Ergoterapeutforeningen er en del af det officielle program, samtidig med at foreningen har sin egen stand og egne aktiviteter for blandt andre studerende. Det er gratis at deltage.
18. - 19. november 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
22. november 2021
Spot problemer med at synke-spise-drikke (dysfagi) på en social institution
22. november 2021
Indbydelse til generalforsamling i Selskab for ledere
23. - 24. november 2021
For AMR, TR og FTR: Hvordan kan den tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne, i stedet for at blive tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
23. november 2021
Vær med når Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter inviterer til lederkonference den 23. november 2021.
23. - 25. november 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
24. november 2021
Styrk din forretning, dit brand og din markedsføring
24. november 2021
Præsentation af videnskabelige studier inden for hjælpemiddelformidling samt diskussion af hvordan man kan arbejde med at integrere denne viden i egen praksis. Målgruppen er ergoterapeuter, som brænder for hjælpemiddelformidling og som ønsker at blive inspireret i forhold til udvikling af egen praksis. Oplægsholder er Stina Meyer Larsen
25. november 2021
Fysiodema kan nu tilbyde et kursus i behandlingsmetoder med Lymphatouch indenfor dysfagi. Den terapeutiske effekt er baseret på dannelse af et negativt tryk (sug) i behandlings-mundstykket, for stimulation af lymfestrømmen. Gennem hele behandlingsforløbet analyserer LymphaTouch® huden og det underliggende vævs mekaniske egenskaber. Analyseresultatet anvendes til at kontrollere intensiteten af behandlingen. Denne målings baserede tilgang sikrer anvendelse med optimal patientbehandling. Kurset afholdes af Annette Kjærsgaard og Louise Rosholm, som et online kursus.
27. - 28. november 2021
På vegne af Institut for Rehabiliteringsvidenskab ved Hong Kong Polytechnic University er jeg glad for at invitere dig til at deltage i vores 12. Pan-Pacific-konference om rehabilitering (PPCR), der afholdes den 27. og 28. november 2021 Prof. Hector Tsang, OTR, ph.d. Formandsprofessor og chefafdeling for rehabiliteringsvidenskab The Hong Kong Polytechnic University
30. november 2021
Ergoterapeuter, som brænder for at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber samt ledere, der er ledere for ergoterapeuter. Du vil få størst udbytte ud af at deltage i alle 3 temaaftner, men det er også muligt kun at deltage en eller to gange.
6. december 2021
Er du interesseret i at høre om ergoterapi i Grønland?
11. - 13. januar 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
12. januar 2022
Med udgangspunkt i en AMPS-observation på video, arbejder vi med: Hvordan man anvender resultaterne af AMPS- undersøgelsen til at udarbejde aktivitetsfokuserede mål for intervention. Formidling af den ergoterapeutiske dokumentation i henhold til ovenstående. Hvilken viden man i øvrigt får fra resultatet af AMPS-undersøgelsen, som kan være relevante at formidle til borgeren og samarbejdspartnere.
13. januar 2022
Anette Enemark vil præsentere sine spændende, men også kontroversielle forskningsresultater om brugen af COPM. Med fokus på den forskningsbaserede praktiske anvendelse ? ?COPM?s do?s and don?ts? Arrangementet lægger op til refleksion over og udvikling af egen praksis.
1. - 2. februar 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
8. - 10. marts 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
10. - 11. marts 2022
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. marts og april 2022.
22. - 24. marts 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
31. marts 2022
Kurset består av to moduler, begge med innlogging via Teams. Nordiske ergoterapeuter kan delta på kurset og medlemmer av de nordiske forbundene får medlemspris på våre kurs.
3. - 5. maj 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
17. - 19. maj 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
19. - 20. maj 2022
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. maj og juni 2022
14. - 15. juni 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
28. - 31. august 2022
Kort beskrivelse.
6. - 8. september 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
4. - 5. oktober 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
1. - 3. november 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.