Kurser og arrangementer

Filtrer
21. maj 2019
Bandagist-Centret, fysioterapeut Dorte Støvring og Anatomic SITT er gået i laboratoriet sammen og har brygget et helt nyt og spændende seminar sammen til ergo- og fysioterapeuter, som arbejder med komplicerede siddestillinger. Seminaret er gratis og vi forventer at pladserne bliver revet væk, så tilmeld dig i god tid.
21. maj 2019
Netværket "Ergoterapeuter i Hjørring Kommune" og Ergoterapeutforeningen inviterer hermed alle interesserede ergoterapeuter i Vendsyssel til fyraftensmøde med opdatering på viden og teori, som tegner vores kernefaglighed nu og fremadrettet; og vi sætter spot på, hvordan dette kan bruges i vores egen daglige praksis. Vi har inviteret Inge Lange, Lektor på University College Nordjylland, som oplægsholder og hun vil føre os igennem programmet.
21. maj 2019
Mød den canadisk ergoterapeut Marie Laberge der forsker i unges adgang til arbejdsmarkedet. Gå-hjem mødet er den 21. maj 2019 i København.
22. maj 2019
Bandagist-Centret, fysioterapeut Dorte Støvring og Anatomic SITT er gået i laboratoriet sammen og har brygget et helt nyt og spændende seminar sammen til ergo- og fysioterapeuter, som arbejder med komplicerede siddestillinger. Seminaret er gratis og vi forventer at pladserne bliver revet væk, så tilmeld dig i god tid.
22. - 23. maj 2019
Arrangement for FTR, TR og AMiR. Vi går i dybden med de herskende styringsparadigmer på arbejdspladsen, med hvad de hver især indebærer for tilgangen til borgeren, medarbejderen, ledelse og for kerneopgaven og for dit virke som tillidsvalgt. Kurset er for FTR, TR, AMiR på de to øverste niveauer i MED/SU og holdes fælles med Danske Fysioterapeuter.
23. maj 2019
Hvad kan jeg bruge ValMO til? Kender du dette? Du har lige besøgt en borger, som straks var med på ideen om ergoterapi. Glad besøger du borger nr. to, siger nogenlunde det samme ... og møder massiv modstand. Hvorfor? Måske kan kendskab til ValMO modellen gøre dig klogere på, hvad det var, der skete!
24. maj 2019
For FTR og TR-grupper: Den aktuelle situation med skift af hovedorganisation til AC samt fusionen mellem LO og FTF kan medføre dønninger i samarbejdsrelationer lokalt. På dagen får tillidsvalgte i de øverste MED-niveauer, politikere og konsulenter i Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen mulighed for at videndele fakta og aktuelle erfaringer med MED-repræsentation lokalt. Du vil også gennem erfaringsudveksling få inspiration til, hvordan du kan fastholde og udvikle den lokale indflydelse i MED. Den fælles MED-dag er for FTR, TR, på de to øverste niveauer i MED/SU og holdes fælles med Danske Fysioterapeuter
27. - 28. maj 2019
På årets ergonomiseminar vil vi stille skarpt på, hvad der skal til for at vi, som de mennesker vi er (med og uden begrænsninger), kan være på en arbejdsplads - og helt til vi når pensionsalderen.
27. maj 2019
Konferencen henvender sig både til ergoterapeuter, der arbejder på området, og ergoterapeuter der gerne vil vide mere om området. Du vil du få inspiration til din egen praksis, til at søge job eller til at organisere arbejdet anderledes.
27. maj 2019
Generalforsamling i EFS ergoterapeuter i arbejdsliv
6. juni 2019
Neuronetværksmøde i EFS Neurorehabilitering - Fyn For ergoterapeuter der arbejder med eller har interesse for neurorehabilitering
12. - 13. juni 2019
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMiR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
13. juni 2019
Præsentation af kernebegreber indenfor det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetvidenskab. Målgruppen er ergoterapeuter, som brænder for at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber.
15. - 16. juni 2019
Slå et slag for ergoterapi på Folkemødet 2019. Lørdag den 15. juni inviterer Ergoterapeutforeningen på endagstur fra København til Allinge.
18. juni 2019
Temadag og workshop den 18. juni 2019
19. juni 2019
Kurset er et kort afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
19. - 20. juni 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
24. - 25. juni 2019
Cognitive Rehabilitation Workshop for Occupational therapists. INSIGHT FOLLOWING BRAIN INJURY
23. august 2019
Docenttiltrædelsesforelæsning: 'Rehabilitering og palliation: Udvikling af indsatser for et meningsfuldt hverdagsliv trods livstruende sygdom' Docent, Ph.d., MPH, OT, Line Lindahl-Jacobsen
26. august - 11. oktober 2019
Modulet har fokus på de ledelsesmæssige muligheder, der er i at arbejde målrettet og samarbejdende om udviklingen af organisationens psykiske og fysiske arbejdsmiljø koordineret med organisationens kerneopgave og strategier.
29. august 2019
Medlemsarrangement om modellen: The Intentional Relationship Model (IRM)
3. - 5. september 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
4. - 5. september 2019
For TR-grupper: Det kan være en udfordring at involvere og engagere kollegerne i en travl hverdag. Tag på kursus og bliv klædt på til at motivere og involvere kollegerne og få skabt et attraktivt fællesskab. Et fællesskab, hvor flere får lyst til at indgå i diskussioner om udfordringer på arbejdspladsen, og spille ind med konkrete løsningsforslag til dialog med ledelsen.
11. - 12. september 2019
For AMiR- og TR-grupper: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.
17. september 2019
For TRIO: Temadagen stiller skarpt på rationaler og principper, der påvirker den faglige praksis og giver og inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
17. september 2019
Tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
18. september 2019
For TRIO: Temadagen stiller skarpt på rationaler og principper, der påvirker den faglige praksis og giver og inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
23. september 2019
For TRIO: Temadagen stiller skarpt på rationaler og principper, der påvirker den faglige praksis og giver og inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
24. - 25. september 2019
Inspirerende udviklings dag med pædagogiske krydderiet
26. september 2019
Tilmeld dig allerede nu til en dag, som giver plads til solid indsigt i journalføring og sparring om håndtering af Persondata (GDPR)?.
1. - 3. oktober 2019
Kurset gir ergoterapeuter kompetanse i praktiske kjørevurderinger og opplæring i bruk av Performance Analysis of Driving Ability (P-Drive).
2. - 3. oktober 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
10. oktober 2019
For FTR-grupper: God interessevaretagelse i rollen som FTR og FTR-suppleant.
23. - 24. oktober 2019
For AMiR- og TR-grupper: Løsning af kerneopgaven er i fokus. De offentlige arbejdspladser gennemgår grundlæggende forandringer, hvor ledelsens strategier hele tiden udvikler sig. Hvordan kan den tillidsvalgte undgå at blive tilskuer til processen, og i stedet medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
28. oktober - 1. december 2019
Modulet økonomisk ledelse giver en overordnet økonomisk forståelse og et grundlag for at sætte dig ind i jeres organisations økonomi som tillidsvalgt.
29. - 30. oktober 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
31. oktober 2019
Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.
26. - 28. november 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.