Kurser og arrangementer

Filtrer
20. september 2018
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
25. september 2018
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem to mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
25. september 2018
Temadagen stiller skarpt på, hvordan I på arbejdspladsen kan skabe dialog og samarbejde om at udvikle og værne om kvaliteten i arbejdet ? også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. september 2018
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
26. september 2018
TEMADAGEN I MIDDELFART ER AFLYST P.G.A. FOR FÅ TILMELDTE. Temadagen stiller skarpt på, hvordan I på arbejdspladsen kan skabe dialog og samarbejde om at udvikle og værne om kvaliteten i arbejdet ? også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. september 2018
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
27. september 2018
Temadagen stiller skarpt på, hvordan I på arbejdspladsen kan skabe dialog og samarbejde om at udvikle og værne om kvaliteten i arbejdet ? også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. september 2018
Kom og hør om "Byen for livet", en demenslandsby under skabelse. Bliv udfordret på, hvordan ergoterapeuter kan bringe vores faglighed i spil. Oplægsholder er formand for Margurittens Venner Aster Schepel.
28. september 2018
I anledning af Karen la Cours tiltrædelse som professor i rehabilitering og palliation ved REHPA inviterer det Sundhedsvidenskabelige fakultet SDU til tiltrædelsesseminar.
1. oktober 2018
med fokus på rollen som vejleder/konsulent
2. - 3. oktober 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
2. - 3. oktober 2018
Kurset har til formål og styrke dig i at håndtere de mange forskelligartede opgaver i det daglige arbejdsmiljøarbejde og dermed give dig solidt fodfæste i rollen som AMiR. Et 2 dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
2. oktober 2018
Vi arbejder med formulering og skriftlig dokumentationen af global baseline, clusters samt forslag til mål og interventionsstrategier.
3. oktober 2018
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre mødedatoer i efteråret. Mødernes indhold er ofte en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
4. oktober 2018
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem to datoer i foråret. Om efteråret er der også to datoer. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
4. oktober 2018
med fokus på rollen som vejleder/konsulent
6. oktober 2018
Der har været stor efterspørgsel og mange kom ikke med, så vi gentager derfor succes'en. Skynd dig at tilmelde dig, så du er sikret en plads.
8. oktober 2018
Valide og reliable undersøgelsesredskaber
9. - 10. oktober 2018
Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag. Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Et 3 dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
9. - 10. oktober 2018
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
11. oktober 2018
I de seneste år er der ansat mange nye ergoterapeuter på plejecenter-området, og vi laver derfor en konference om ergoterapi på plejecentre, plejeboliger mv. Konferencen skal give gejst og inspiration til udvikling af det værdifulde arbejde i den sidste del af menneskers hverdagsliv. Den henvender sig både til ergoterapeuter og deres ledere.
22. oktober 2018
En aften om at overføre det ergoterapeutiske fagsprog til din praksis og din virkelighed
23. oktober 2018
LO Fyn og FTF Region Syddanmark sætter fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge 43. Oplev også Per Helge, som er kendt fra showet "Djøf med Løg(n).
24. - 25. oktober 2018
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
25. oktober 2018
Det Dobbelte KRAM. hvad udvikler mental sundhed, robusthed, psykisk modstandskraft og trivsel?
30. - 31. oktober 2018
BEMÆRK! TILMELDINGSFRISTEN ER ÆNDRET FRA 16.9. TIL 13.9.2018 !! Tillidsvalgte navigerer blandt mange aktører, relationer og forskellige interesser. Dette kursus tager udgangspunkt i det systemiske perspektiv og belyser, hvordan kommunikation, sprog og fortællinger skaber forståelser af virkeligheden på arbejdspladsen. Du får redskaber til at navigere både på og uden for formelle møder - med særligt fokus på relationerne på øverste eller næstøverste niveau i MED/SU-systemet. Kurset er særligt målrettet til FTR, TR og AMiR på de to øverste niveauer i MED/SU, og bliver holdt i fællesskab af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
1. - 2. november 2018
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. november og december 2018.
1. november 2018
Netværksmødet er et nyt tiltag fra Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Formålet med mødet er, at give FTR og FTR-suppleanter et fælles forum, hvor de kan drøfte og reflektere over selvvalgte problemstillinger og dilemmaer, med ligesindede ud fra positionen som FTR.
6. - 7. november 2018
Når Ergo 18 afholdes i dagene 6. - 7. november på Comwell Kolding er det årets største faglige begivenhed for ergoterapeuter. Der vil være ny viden at hente, inspiration at finde og høj faglighed på programmet, som er i støbeskeen.
8. - 9. november 2018
DSF Håndterapi holder Efterårstemadage 8. - 9. nov. med spændende oplæg af både engelske og danske oplægsholdere.
13. november 2018
På efterårets regionale møder for AMiR får du viden om hvordan ergo- og fysioterapeuter vurderer deres psykiske arbejdsmiljø og desuden bliver du præsenteret for konkrete redskaber til stressforebyggelse på arbejdspladsen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
13. - 14. november 2018
Løsning af kerneopgaven er i fokus. De offentlige arbejdspladser gennemgår grundlæggende forandringer, hvor ledelsens strategier hele tiden udvikler sig. Hvordan kan den tillidsvalgte undgå at blive tilskuer til processen, og i stedet medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
14. november 2018
På efterårets regionale møder for AMiR får du viden om hvordan ergo- og fysioterapeuter vurderer deres psykiske arbejdsmiljø og desuden bliver du præsenteret for konkrete redskaber til stressforebyggelse på arbejdspladsen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
15. november 2018
På efterårets regionale møder for AMiR får du viden om hvordan ergo- og fysioterapeuter vurderer deres psykiske arbejdsmiljø og desuden bliver du præsenteret for konkrete redskaber til stressforebyggelse på arbejdspladsen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
20. - 22. november 2018
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
20. november 2018
Har du lyst til at brænde igennem på møder, og blive bedre til at argumentere for din sag? Fat mod. Gennemslagskraft er ikke bare noget, nogen har. Det kan læres! Et 3 dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
22. november 2018
Sæt kryds i kalenderen og deltag i generalforsamlingen og årsmødet. Det teoretiske indlæg er "Ergoterapeutiske kompetencer i Neurorehabilitering".
26. november 2018
På efterårets regionale møder for AMiR får du viden om hvordan ergo- og fysioterapeuter vurderer deres psykiske arbejdsmiljø og desuden bliver du præsenteret for konkrete redskaber til stressforebyggelse på arbejdspladsen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
26. november 2018
Motivation og ledelse. Vores Hovedorganisation FTF holder et arrangement, hvor alle medlemmer inviteres til at komme og høre om Ledelseskommisionens anbefalinger
28. november 2018
Nyt tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
29. november 2018
Sæt X i kalenderen 29.11.2018. Her holder Sundhedsstyrelsens "Videnscenter for værdig ældrepleje" åbningskonference i Middelfart.
5. december 2018
På efterårets regionale møder for AMiR får du viden om hvordan ergo- og fysioterapeuter vurderer deres psykiske arbejdsmiljø og desuden bliver du præsenteret for konkrete redskaber til stressforebyggelse på arbejdspladsen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
9. - 10. januar 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
30. - 31. januar 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
19. - 21. februar 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
5. - 6. marts 2019
Bliv klar til fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Få styrket din faglige ledelse og få inspiration til, hvordan du integrerer de unge nyuddannede på arbejdspladsen.
7. - 8. marts 2019
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. marts og april 2019.
15. - 16. marts 2019
Prioriter et døgn, som giver plads til udvikling af dit selvstændige virke. Her er højt fagligt indhold med fokus på dit selvstændige virke. Her er plads til solid sparring. Formålet med netværksdøgnet er at styrke og nyttiggøre relationer mellem privatpraktiserende ergoterapeuter. Der tages udgangspunkt i egen situation og der udvikles herfra. Der er ligeværdigt fokus på arbejdsliv, trivsel, selvledelse, indtjening, samarbejde og udvikling.
3. - 4. april 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
4. april 2019
Traditionen tro gør vi generalforsamlingen til et spændende medlemsarrangement.
11. april 2019
Sæt X i kalenderen og reserver dagen allerede nu! Datoen for konferencen er ændret fra den 28. november til den 11. april 2019. Efter sommeren 2018 kan du læse mere om hvad konferencen handler om, og der bliver åbnet for tilmelding.
25. - 26. april 2019
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. marts og april 2019.
7. - 8. maj 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
12. - 13. juni 2019
Kurset har til formål og styrke dig i at håndtere de mange forskelligartede opgaver i det daglige arbejdsmiljøarbejde og dermed give dig solidt fodfæste i rollen som AMiR. Et 2 dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
19. - 20. juni 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Når du tilmelder dig Modul 1, har du samtidigt tilmeldt dig Modul 2.
3. - 5. september 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
26. september 2019
Tilmeld dig allerede nu til en dag, som giver plads til solid indsigt i journalføring og sparring om håndtering af Persondata (GDPR)?.