Kurser og arrangementer

Filtrer
25. marts 2019
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem to datoer i foråret 2019. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
25. marts 2019
Indkaldelse til Årsmøde og generalforsamling 2019
26. marts 2019
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2019. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
27. marts 2019
Vi møder konsulent Ellen Christensen, som fortæller om skolens historie og de mange aktiviteter, der foregår.
28. - 29. marts 2019
Sæt kryds i kalenderen, så du er sikker på at kunne deltage på vores årlige generalforsamling og årsmøde, som vi afholder sammen med Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.
28. marts 2019
Præsentation af god ergoterapi og faglige udfordringer på de enkelte arbejdspladser
2. april 2019
Traditionen tro gør vi generalforsamlingen til et spændende medlemsarrangement.
3. - 4. april 2019
DSF Håndterapi udbyder endnu engang det populære kursus i ledmobilisering for håndterapeuter som er et 1½ dags kursus.
3. - 4. april 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
3. april 2019
Traditionen tro gør vi generalforsamlingen til et spændende medlemsarrangement.
4. - 5. april 2019
DSF Håndterapi udbyder for anden gang et fortsætter-kursus til det populære level A ledmobiliseringskursus for håndterapeuter, som blev afholdt første gang i Danmark i 2014.
4. april 2019
Kom og vær med til at gøre medlemsdemokratiet levende. Kom og oplev at være en del af fællesskabet med andre ergoterapeuter. Kom med dine gode ideer, lad dig inspirere af andre, deltag i debatten og vær med til at træffe de rigtige beslutninger.
6. april 2019
Der har været stor efterspørgsel og mange kom ikke med, så vi gentager derfor succes'en. Skynd dig at tilmelde dig, så du er sikret en plads.
7. april 2019
KURSET ER AFLYST P.G.A. FOR FÅ TILMELDTE. Der har været stor efterspørgsel og mange kom ikke med, så vi gentager derfor succes'en. Skynd dig at tilmelde dig, så du er sikret en plads.
10. april 2019
Ergoterapeutforeningen Region Øst Nu sker der omsider noget! Særligt for dig i Myndighedsfunktion
11. april 2019
Kom og vær med, når Etf holder TR-konference i foråret 2019. En dag, med spændende oplæg og stor deltageraktivitet om samspillet og de fælles løsninger om kerneopgaven. Hvordan samarbejder vi om at gøre hinanden bedre? Tilmeld dig nu - pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet!
25. - 26. april 2019
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. marts og april 2019.
7. maj 2019
Internationale erfaringer tyder på, at der er et stort potentiale for forbedring af tilbud til mennesker med psykisk sygdom.
7. - 8. maj 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
8. maj 2019
Få effektiv og let tilgængelig inspiration til at udvikle dit lederskab, når en af Danmarks førende ledelseseksperter Søren Barlebo Rasmussen præsenterer de nyeste tanker indenfor strategisk ledelse og ledelse af fagprofessionelle. Deltag on-site på selve arrangementet eller tilmeld dig til live-streaming og vær med fra din arbejdsplads, alene eller sammen med din ledergruppe. Så kan du være med, - uanset hvor i landet du holder til.
9. maj 2019
Konferencen 2019 for ergoterapeuter og fysioterapeuter i arbejdsmiljøgrupper sætter fokus på begrebet tidsmiljø og giver konkrete bud på indsatsområder og metoder til at understøtte arbejdet med at skabe et sundt tidsmiljø.
20. maj 2019
Ergoterapeutforeningen inviterer til faglig temadag med oplæg fra såvel forskning som praksis
21. maj 2019
Bandagist-Centret, fysioterapeut Dorte Støvring og Anatomic SITT er gået i laboratoriet sammen og har brygget et helt nyt og spændende seminar sammen til ergo- og fysioterapeuter, som arbejder med komplicerede siddestillinger. Seminaret er gratis og vi forventer at pladserne bliver revet væk, så tilmeld dig i god tid.
22. maj 2019
Bandagist-Centret, fysioterapeut Dorte Støvring og Anatomic SITT er gået i laboratoriet sammen og har brygget et helt nyt og spændende seminar sammen til ergo- og fysioterapeuter, som arbejder med komplicerede siddestillinger. Seminaret er gratis og vi forventer at pladserne bliver revet væk, så tilmeld dig i god tid.
22. - 23. maj 2019
Vi går i dybden med de herskende styringsparadigmer på arbejdspladsen, med hvad de hver især indebærer for tilgangen til borgeren, medarbejderen, ledelse og for kerneopgaven og for dit virke som tillidsvalgt. Kurset er for FTR, TR, AMiR på de to øverste niveauer i MED/SU og holdes fælles med Danske Fysioterapeuter.
23. maj 2019
Hvad kan jeg bruge ValMO til? Kender du dette? Du har lige besøgt en borger, som straks var med på ideen om ergoterapi. Glad besøger du borger nr. to, siger nogenlunde det samme ... og møder massiv modstand. Hvorfor? Måske kan kendskab til ValMO modellen gøre dig klogere på, hvad det var, der skete!
24. maj 2019
Den aktuelle situation med skift af hovedorganisation til AC samt fusionen mellem LO og FTF kan medføre dønninger i samarbejdsrelationer lokalt. På dagen får tillidsvalgte i de øverste MED-niveauer, politikere og konsulenter i Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen mulighed for at videndele fakta og aktuelle erfaringer med MED-repræsentation lokalt. Du vil også gennem erfaringsudveksling få inspiration til, hvordan du kan fastholde og udvikle den lokale indflydelse i MED. Den fælles MED-dag er for FTR, TR, på de to øverste niveauer i MED/SU og holdes fælles med Danske Fysioterapeuter
27. - 28. maj 2019
På årets ergonomiseminar vil vi stille skarpt på, hvad der skal til for at vi, som de mennesker vi er (med og uden begrænsninger), kan være på en arbejdsplads - og helt til vi når pensionsalderen.
27. maj 2019
På konferencen vil du få inspiration til din egen praksis, til at søge job eller til at organisere arbejdet anderledes, i det ergoterapeutiske arbejde på beskæftigelsesområdet.
12. - 13. juni 2019
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMiR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
15. - 16. juni 2019
Slå et slag for ergoterapi på Folkemødet 2019. Lørdag den 15. juni inviterer Ergoterapeutforeningen på endagstur fra København til Allinge.
19. juni 2019
Kurset er et kort afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
19. - 20. juni 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
24. - 25. juni 2019
Cognitive Rehabilitation Workshop for Occupational therapists. INSIGHT FOLLOWING BRAIN INJURY
26. august - 11. oktober 2019
Modulet har fokus på de ledelsesmæssige muligheder, der er i at arbejde målrettet og samarbejdende om udviklingen af organisationens psykiske og fysiske arbejdsmiljø koordineret med organisationens kerneopgave og strategier.
3. - 5. september 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
4. - 5. september 2019
Det kan være en udfordring at involvere og engagere kollegerne i en travl hverdag. Tag på kursus og bliv klædt på til at motivere og involvere kollegerne og få skabt et attraktivt fællesskab. Et fællesskab, hvor flere får lyst til at indgå i diskussioner om udfordringer på arbejdspladsen, og spille ind med konkrete løsningsforslag til dialog med ledelsen.
11. - 12. september 2019
Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.
17. september 2019
Temadagen stiller skarpt på rationaler og principper, der påvirker den faglige praksis og giver og inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
17. september 2019
Tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
18. september 2019
Temadagen stiller skarpt på rationaler og principper, der påvirker den faglige praksis og giver og inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
23. september 2019
Temadagen stiller skarpt på rationaler og principper, der påvirker den faglige praksis og giver og inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
24. - 25. september 2019
Inspirerende udviklings dag med pædagogiske krydderiet
26. september 2019
Tilmeld dig allerede nu til en dag, som giver plads til solid indsigt i journalføring og sparring om håndtering af Persondata (GDPR)?.
2. - 3. oktober 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
23. - 24. oktober 2019
Løsning af kerneopgaven er i fokus. De offentlige arbejdspladser gennemgår grundlæggende forandringer, hvor ledelsens strategier hele tiden udvikler sig. Hvordan kan den tillidsvalgte undgå at blive tilskuer til processen, og i stedet medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
28. oktober - 1. december 2019
Modulet økonomisk ledelse giver en overordnet økonomisk forståelse og et grundlag for at sætte dig ind i jeres organisations økonomi som tillidsvalgt.
29. - 30. oktober 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
31. oktober 2019
Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.
26. - 28. november 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.