Kurser og arrangementer

Filtrer
27. januar 2021
GRATIS konference om ergonomi og forflytning, hvor de danske deltagere i projekt Safe Transfer Techniques - Aarhus Kommune og VIA University College - deler ud af den viden de har opnået i projektet.
28. - 29. januar 2021
Sensory Profile adolescent/adult - Aarhus - Modul 1 & 2 Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i marts 2020.
28. januar 2021
"A critical discourse analysis of Dementia-friendliness"
29. januar 2021
"Evidence-based practice framing an occupational therapybased weight loss program for the Danish municipalities"
4. - 5. februar 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. februar og marts 2021.
4. februar 2021
Vi håber det bliver muligt at gennemføre et fysisk møde i Seniorklub Øst. Programmet vil bestå af tre elementer: oplæg og debat om dagens og fremtidens Ergoterapeutforening, spisning og årsmøde med evaluering af de afholdte aktiviteter og drøftelse af fremtidige aktiviteter.
9. - 10. februar 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
9. februar 2021
Region Øst - Temaforløb i København: Opdatering i ergoterapi teori og praksismodeller. 1 Temaaften: "Det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab" 2 Temaaften: "Powerful Practice" 3 Temaaften: "De canadiske ergoterapimodeller og redskab"
4. marts 2021
To gange om året får TR en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem 3 datoer i foråret 2021. Møderne bliver afholdt som virtuelle møder grundet COVID-19.    Efter TR-regionsmødet inviteres nyvalgte TR på virtuelt cafe-møde om 'Samarbejdet mellem TR og Regionsformanden'.
8. marts 2021
To gange om året får TR en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem 3 datoer i foråret 2021. Møderne bliver afholdt som virtuelle møder grundet COVID-19.    Efter TR-regionsmødet inviteres nyvalgte TR på virtuelt cafe-møde om 'Samarbejdet mellem TR og Regionsformanden'.
9. marts 2021
Region Øst - Temaforløb i København: Opdatering i ergoterapi teori og praksismodeller. 1 Temaaften: "Det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab" 2 Temaaften: "Powerful Practice" 3 Temaaften: "De canadiske ergoterapimodeller og redskab"
15. marts 2021
To gange om året får TR en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem 3 datoer i foråret 2021. Møderne bliver afholdt som virtuelle møder grundet COVID-19.    Efter TR-regionsmødet inviteres nyvalgte TR på virtuelt cafe-møde om 'Samarbejdet mellem TR og Regionsformanden'.
17. marts 2021
To gange om året får TR en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem 3 datoer i foråret 2021. Møderne bliver afholdt som virtuelle møder grundet COVID-19.    Efter TR-regionsmødet inviteres nyvalgte TR på virtuelt cafe-møde om 'Samarbejdet mellem TR og Regionsformanden'.
18. marts 2021
To gange om året får TR en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem 2 datoer i foråret 2021. Møderne bliver afholdt som virtuelle møder grundet COVID-19.    Efter TR-regionsmødet inviteres nyvalgte TR på virtuelt cafe-møde om 'Samarbejdet mellem TR og Regionsformanden'.
19. marts 2021
To gange om året får TR en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem 3 datoer i foråret 2021. Møderne bliver afholdt som virtuelle møder grundet COVID-19.    Efter TR-regionsmødet inviteres nyvalgte TR på virtuelt cafe-møde om 'Samarbejdet mellem TR og Regionsformanden'.
22. marts 2021
To gange om året får TR en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem 2 datoer i foråret 2021. Møderne bliver afholdt som virtuelle møder grundet COVID-19.    Efter TR-regionsmødet inviteres nyvalgte TR på virtuelt cafe-møde om 'Samarbejdet mellem TR og Regionsformanden'.
23. - 24. marts 2021
For AMR, TR og FTR: Har du tidligere deltaget på Konflikthåndtering og samarbejde og har du lyst til at arbejde mere i dybden med udvalgte aspekter af konflikthåndtering, så er her et forsætter kursus der følger op på Konflikthåndtering og samarbejde. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
23. marts 2021
To gange om året får TR en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem 3 datoer i foråret 2021. Møderne bliver afholdt som virtuelle møder grundet COVID-19.    Efter TR-regionsmødet inviteres nyvalgte TR på virtuelt cafe-møde om 'Samarbejdet mellem TR og Regionsformanden'.
8. - 9. april 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. april og maj 2021
13. april 2021
Reserver allerede nu datoen for generalforsamlingen i Region Midt-Nord
14. - 15. april 2021
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
14. april 2021
Reserver allerede nu datoen for generalforsamlingen i Region Øst
20. - 21. april 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.
21. april 2021
På temadagen sætter vi fokus på din rolle som FTR og FTR-suppleant i et perspektiv af styringsparadigmerne. Vi skal rundt om rollen som FTR, der står i spidsen for sit valggrundlag, TR-fællesskabet, og FTR's relation til ledelsen. Temadagen afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
22. - 23. april 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. april og maj 2021
22. april 2021
Reserver allerede nu datoen for generalforsamlingen i Region Syd.
27. april 2021
'Før-Modul 2' er for dig, der har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og som skal fortsætte på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021. Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding m.m.
18. maj 2021
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser. En spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
18. - 20. maj 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
18. - 20. maj 2021
Kort beskrivelse.
25. maj - 1. juni 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
26. maj 2021
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser. En spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. - 27. maj 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
27. maj 2021
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser. En spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. maj 2021
Få brugbare redskaber og metoder til at træffe bedre beslutninger og til bedre at kunne koordinere implementeringen af beslutningerne på tværs af fagligheder og organisatoriske grænser. Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Danske Fysioterapeuter står i fællesskab bag seminaret.
1. - 2. juni 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer.  Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Få skærpet din forståelse for de bagvedliggende forudsætninger for de enkelte institutioners budgetter, økonomistyring og budgetplanlægning med fokus på de økonomiske rammer for TR's arbejde.
2. - 3. juni 2021
Som tillidsrepræsentant forhandler du mere eller mindre hele tiden. Uanset om du har stor forhandlingserfaring, eller om du er relativt ny i forhandlerrollen, vil du på Etf's 2-dages forhandlingskursus blive meget mere bevidst i din forhandlingstilgang. Du vil få nogle let-omsættelige redskaber til at tackle vanskeligheder og til at komme godt igennem alle faser i en forhandling lige fra forberedelsen, over forhandlingsmødet og til det endelige resultat. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
8. - 9. juni 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
8. - 9. juni 2021
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
15. juni 2021
Kurset er et afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
1. september 2021
'Før-Modul 2' er for dig, der har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og som skal fortsætte på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021. Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding m.m.
7. - 9. september 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge.
9. - 10. september 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. september og oktober 2021.
14. - 15. september 2021
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2 + 1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
17. - 18. september 2021
Bestyrelsen inviterer til endnu et netværksdøgn med fokus på at udvikle dit arbejdsliv og din virksomhed Netværksdøgnet har de sidste år vist sit værd. Uanset om du er garvet, nystartet eller overvejer får du ny energi, viden og samarbejder, som du kan tage med dig hjem. Samtidig bliver der afholdt Generalforsamling i Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter.
21. september 2021
'Før-Modul 2' er for dig, der har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og som skal fortsætte på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021. Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding m.m.
23. september 2021
Tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
28. - 29. september 2021
For FTR, TR og AMR: Har du været på kurset "Få dit budskab hørt" vil "Kommunikation 2" måske have din interesse. Sæt foreløbigt kryds i din kalender den 28. - 29. september 2021. Vi forventer at annoncere endelig kursustitel, indhold og mål senest i foråret 2021. Et to dages kursus, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
28. - 30. september 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge.
5. - 6. oktober 2021
For TRIO'en (TR, AMR og Leder) Konflikter kan ikke undgås - derfor gælder det om at kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter og bliv inspireret til hvordan I kan arbejde hen mod en kultur, der kan rumme og håndtere konflikter. Et to-dages kursus for TR, AMR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
11. - 12. oktober 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for dig, der gerne vil lære at navigere i et landskab med frygt, fascination og buzzwords, og blive inspireret til, hvordan du fremadrettet kan bruge dit hverv som TR til at få indflydelse på den digitale dagsorden på din arbejdsplads.
12. - 13. oktober 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
26. oktober 2021
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2+1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. - 27. oktober 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.
28. oktober 2021
Den årlige netværksdag for FTR og FTR-suppleanter, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
18. - 19. november 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
23. - 24. november 2021
For AMR, TR og FTR: Hvordan kan den tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne, i stedet for at blive tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. - 30. marts 2022
Kort beskrivelse.