Kurser og arrangementer

Filtrer
1. september 2020
Kom og hør om ergoterapeut Eva Wæhrens fortælle om forskning i "Kvalificering af det ergoterapeutiske ADL-interview" (ADL-I) og om hvordan, du kan bruge denne nye viden i din praksis. Forskningsprojektet er super praksis rettet.
2. - 4. september 2020
Health & Rehab Scandinavia er den førende og største skandinaviske fagmesse inden for hjælpemidler, sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering samt pleje- og hospitalsudstyr.
7. september 2020
Tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
8. - 10. september 2020
Ny TR: - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
9. - 10. september 2020
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2 + 1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
10. september 2020
Arrangementet er flyttet til Vojens-Hallerne, Stadion Parken 6, 6500 Vojens. CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance and Engagement), CPPF (Canadian Practice Process Framework og COPM (Canadian Occupational Performance Measure) Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder. Bemærk at der har været holdt tilsvarende temadage i Odense i februar og november samt i Esbjerg i november 2019.
11. september 2020
TR-regionsmødet i Region Øst den 11. september 2020 - er for TR ansat på KL's overenskomst.
11. september 2020
TR-regionsmødet i Region Øst den 11. september 2020 - er for TR ansat på Danske Regioners overenskomst.
15. - 16. september 2020
Ny TR - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
15. september 2020
Bryggernes København: Det er tiden før og efter Grundlovens indførelse i 1849, der beskrives, og de kolossale forandringer, der sker i København som følge af starten på industrialiseringen. Fokus er bl.a. på de tre store bryggere i København, Guldalderens og dermed borgernes stigende indflydelse og kravet om en forfatningsændring i retning af en demokratisering.
16. september 2020
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Temadagen stiller skarpt på styringsparadigmer og hvordan de påvirker og sætter rammer for kvaliteten i den faglige praksis. Dagen giver inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld jer til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
16. september 2020
TR-regionsmødet i Region Syd den 16. september 2020 - er for TR ansat på KL's overenskomst.
16. september 2020
Generalforsamling i Region Midt-Nord og afskedsreception for Lisbeth Krabbe Nielsen den 16. september 2020 i Aalborg
17. september 2020
TR-regionsmødet i Region Øst den 17. september 2020 - er for TR ansat på KL's overenskomst.
17. september 2020
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Temadagen stiller skarpt på styringsparadigmer og hvordan de påvirker og sætter rammer for kvaliteten i den faglige praksis. Dagen giver inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld jer til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
17. september 2020
TR-regionsmødet i Region Øst den 17. september 2020 - er for TR ansat på KL's overenskomst.
17. september 2020
TR-regionsmødet i Region Øst den 17. september 2020 - er for TR ansat på KL's overenskomst.
18. - 19. september 2020
Sæt kryds i kalenderen til et døgn, som giver plads til solid networking og sparring. På baggrund af jer medlemmers tilbagemeldinger har vi videreudviklet på tidligere netværksdøgns store succes. Derfor inviterer vi allerede nu til et superinspirerende netværksdøgn fra fredag den 18. september 2020 kl. 13:00 til lørdag den 19. september 2020 kl. 14:00. HUSET i Middelfart danner rammen om netværksdøgnet. Samtidig afholder vi vores generalforsamling.
21. - 23. september 2020
Arrangementet er fuldt booket, men du er velkommen til at skrive dig på venteliste til arrangementet. Ønsker du at tilmelde dig ventelisten, skal du sende en mail til Anette Meulengracht-Jensen på amj@etf.dk Sensory Babies er et tre-dages kursus, der omhandler betydningen af sensorisk bearbejdning i den tidlige barndom, udvikling, adfærd associeret til ændringer i den sensoriske bearbejdning og brugen af sensoriske strategier til at fremme udvikling hos børn.
23. - 24. september 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
23. september 2020
TR-regionsmødet i Region Syd den 23. september 2020 - er for TR ansat på KL's overenskomst.
23. september 2020
TR-regionsmødet i Region Syd den 23. september 2020 - er for TR ansat på Danske Regioners overenskomst.
23. september 2020
Region Øst afholder Generalforsamling den 23. september. Få indblik og indflydelse i Etf. Kom og vær med i fællesskabet.
24. september 2020
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Temadagen stiller skarpt på styringsparadigmer og hvordan de påvirker og sætter rammer for kvaliteten i den faglige praksis. Dagen giver inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld jer til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
24. september 2020
TR-regionsmødet i Region Midt-Nord den 24. september 2020 - er for TR ansat på KL's overenskomst.
24. september 2020
TR-regionsmødet i Region Midt-Nord den 24. september 2020 - er for TR ansat på Danske Regioners overenskomst.
24. september 2020
Ny dato for Regionsgeneralforsamlingen i Region Syd. Du skal tilmelde dig påny. Tag del i demokratiet i Etf. Regions generalforsamling i Region Syd I Etf er det medlemmerne, der bestemmer. Du bidrager, får indflydelse og tager ansvar ved at deltage i Regionsgeneralforsamlingen den 24. september 2020.
28. september 2020
Få gode råd og værktøjer til at håndtere rollen som mellemleder, når ledelseskonsulent Dorte Cohr Lützen deler ud af guldkornene fra sin nye bog Mellemlederens dilemmaer.
29. - 30. september 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
5. - 6. oktober 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.
6. oktober 2020
Kom til dette vigtige arrangement: "Hvad og hvordan er du forpligtet til at dokumentere jf. din autorisation som ergoterapeut" Der vil være oplæg og god tid til at besvare spørgsmål.
8. oktober 2020
TR-regionsmødet i Region Midt-Nord den 8. oktober 2020 - er for TR ansat på KL's overenskomst.
8. oktober 2020
TR-regionsmødet i Region Midt-Nord den 8. oktober 2020 - er for TR ansat på KL's overenskomst.
8. oktober 2020
TR-regionsmødet i Region Midt-Nord den 8. oktober 2020 - er for TR ansat på KL's overenskomst.
20. - 21. oktober 2020
På Ergonomiseminar 2020 bliver du inspireret til at arbejde med arbejdskultur og adfærd gennem oplæg, workshops og paneldebat. Du vil desuden få mulighed for networking med ergo-og fysioterapeuter fra hele landet, der deler din interesse for arbejdsmiljø.
20. - 21. oktober 2020
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
21. - 22. oktober 2020
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
27. oktober 2020
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. oktober 2020
Præsentation af de nyeste videnskabelige studier indenfor hjælpemiddelformidling samt diskussion af hvordan man kan arbejde med at integrere denne viden i egen praksis. Målgruppen er ergoterapeuter, som brænder for hjælpemiddelformidling og som ønsker at blive inspireret i forhold til udvikling af egen praksis.
28. oktober 2020
Som noget nyt afholder Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen en netværksdag for FTR og FTR-suppleanter.
28. oktober 2020
Der vil være kaffe/te og morgenbrød fra kl 09.30
3. - 4. november 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
3. - 4. november 2020
Kurset er flyttet fra den 20.-21. april 2020 som følge af COVID-19. Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.
9. november 2020
Kom til dette vigtige arrangement: "Hvad og hvordan er du forpligtet til at dokumentere jf. din autorisation som ergoterapeut" Der vil være oplæg og god tid til at besvare spørgsmål.
12. november 2020
Præsentation af de nyeste videnskabelige studier indenfor hjælpemiddelformidling samt diskussion af hvordan man kan arbejde med at integrere denne viden i egen praksis. Målgruppen er ergoterapeuter, som brænder for hjælpemiddelformidling og som ønsker at blive inspireret i forhold til udvikling af egen praksis.
17. november 2020
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
17. - 18. november 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.
17. - 18. november 2020
For AMR, TR og FTR: Løsning af kerneopgaven er i fokus. Hvordan kan den tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne, i stedet for at blive tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
17. - 18. november 2020
Ledere, eksperter og forskere deler ud af deres viden om aktuelle udfordringer og tendenser på ledelses- og sundhedsområdet.
17. - 19. november 2020
Ny TR - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
18. november 2020
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
19. november 2020
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
24. - 25. november 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
25. november 2020
Kom og hør om ergoterapeut Eva Wæhrens fortælle om forskning i "Kvalificering af det ergoterapeutiske ADL-interview" (ADL-I) og om hvordan, du kan bruge denne nye viden i din praksis. Forskningsprojektet er super praksis rettet.
30. november 2020
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
2. december 2020
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
8. - 9. april 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. april og maj 2021
14. - 15. april 2021
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
22. - 23. april 2021
ONLINE live undervisning. Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. april og maj 2021
9. - 10. september 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. september og oktober 2021.