Kurser og arrangementer

Filtrer
23. august 2019
Docenttiltrædelsesforelæsning: 'Rehabilitering og palliation: Udvikling af indsatser for et meningsfuldt hverdagsliv trods livstruende sygdom' Docent, Ph.d., MPH, OT, Line Lindahl-Jacobsen
26. august - 11. oktober 2019
Modulet har fokus på de ledelsesmæssige muligheder, der er i at arbejde målrettet og samarbejdende om udviklingen af organisationens psykiske og fysiske arbejdsmiljø koordineret med organisationens kerneopgave og strategier.
29. august 2019
Medlemsarrangement om modellen: The Intentional Relationship Model (IRM)
3. - 5. september 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
4. - 5. september 2019
For TR-grupper: Det kan være en udfordring at involvere og engagere kollegerne i en travl hverdag. Tag på kursus og bliv klædt på til at motivere og involvere kollegerne og få skabt et attraktivt fællesskab. Et fællesskab, hvor flere får lyst til at indgå i diskussioner om udfordringer på arbejdspladsen, og spille ind med konkrete løsningsforslag til dialog med ledelsen.
10. september 2019
Med udgangspunkt i den nyeste forskning og lovgivning på området, sætter vi på kurset fokus på vurdering af arbejdsrelaterede belastninger under siddende og stående kontorarbejde. Herunder hvilke praktiske virkemidler, der kan gøres brug af for at reducere på disse belastninger.
10. september 2019
Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi får besøg af professor Malcolm Cutchin og adjunkt Heather Fritz fra Institute of Gerontology & Department of Health Care Sciences, Wayne State University i uge 37.
10. september 2019
Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi får besøg af professor Malcolm Cutchin og adjunkt Heather Fritz fra Institute of Gerontology & Department of Health Care Sciences, Wayne State University i uge 37.
11. september 2019
Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi får besøg af professor Malcolm Cutchin og adjunkt Heather Fritz fra Institute of Gerontology & Department of Health Care Sciences, Wayne State University i uge 37.
11. - 12. september 2019
For AMiR- og TR-grupper: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.
12. september 2019
Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi får besøg af professor Malcolm Cutchin og adjunkt Heather Fritz fra Institute of Gerontology & Department of Health Care Sciences, Wayne State University i uge 37.
17. september 2019
For TRIO: Temadagen stiller skarpt på rationaler og principper, der påvirker den faglige praksis og giver og inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
17. september 2019
To gange om året får TR en invitation fra Etf til at deltage på et TR-regionsmøde. Det landsdækkende møde den 17. september er for TR fra hele landet, der arbejder inden for psykiatrien, og er ansat i en region.
17. september 2019
Tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
18. september 2019
To gange om året får TR en invitation fra Etf til at deltage på et TR-regionsmøde. TR-regionsmødet i Region Øst den 18. september - er primært for dig, der er ansat på KL's overenskomst. Du kan alternativt tilmelde dig mødet den 1. oktober 2019, hvis datoen passer dig bedre.
18. september 2019
For TRIO: Temadagen stiller skarpt på rationaler og principper, der påvirker den faglige praksis og giver og inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
19. september 2019
To gange om året får TR en invitation fra Etf til at deltage på et TR-regionsmøde. TR-regionsmødet i Region Syd den 19. september - er primært for dig, der er ansat på KL's overenskomst. Du kan alternativt tilmelde dig mødet den 7. oktober, hvis datoen passer dig bedre.
19. september 2019
Med udgangspunkt i en AMPS-observation på video, arbejder vi med: 1) Hvordan man anvender resultaterne af AMPS- undersøgelsen til at udarbejde aktivitetsfokuserede mål for intervention? 2) Hvordan kan man formulere/formidle/udarbejde den ergoterapeutiske dokumentation i henhold til ovenstående? 3) Hvilken viden får man i øvrigt fra resultatet af AMPS-undersøgelsen, som kan være relevante at formidle til borgeren og samarbejdspartnere?
19. september 2019
Ligger der uforløste potentialer i vores arbejde med de kognitive udfordrede patienter og borgere, som vi ikke er tilstrækkeligt bevidste om? Kom og tilbring en inspirerende aften i selskab med fysioterapeuter og andre ergoterapeuter samt ikke mindst oplægsholderne senhjerneskadekoordinator Heidi Raahauge og neuropsykolog Kim Rune.
23. september 2019
For TRIO: Temadagen stiller skarpt på rationaler og principper, der påvirker den faglige praksis og giver og inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld TRIO-en til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
24. - 25. september 2019
Inspirerende udviklings dag med pædagogiske krydderiet
25. september 2019
To gange om året får TR en invitation fra Etf til at deltage på et TR-regionsmøde. Det landsdækkende TR-møde den 25. september er for TR fra hele landet, der arbejder inden for somatikken, og er ansat i en region.
25. september 2019
Ergoterapeut Lene Dalsgaard fortæller om arbejdet som ergoterapeut ved Jobcentret i Kalundborg Kommune. Efter spisning af den medbragt mad, vil Elise Nygaard introducere os til udstilling af korsriddertapetet. Der vil derefter være mulighed for at købe kaffe og te.
26. september 2019
To gange om året får TR en invitation fra Etf til at deltage på et TR-regionsmøde. TR-regionsmødet i Region Midt-Nord den 26. september - er primært for dig, der er ansat på KL's overenskomst. Du kan alternativt tilmelde dig mødet den 30. september, hvis datoen passer dig bedre.
26. september 2019
Tilmeld dig efterårets netværksdag og generalforsamling. Generalforsamlingen er altid vigtig, - og grund nok til at komme. MEN vi ønsker at give dig mere.
26. september 2019
Præsentation af kernebegreber indenfor det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab. Målgruppen er ergoterapeuter, som brænder for at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber. Bemærk at temadagen er en gentagelse af arrangement i Odense 30. januar.
30. september 2019
To gange om året får TR en invitation fra Etf til at deltage på et TR-regionsmøde. TR-regionsmødet i Region Midt-Nord den 30. september - er primært for dig, der er ansat på KL's overenskomst. Du kan alternativt tilmelde dig mødet den 26. september, hvis datoen passer dig bedre.
1. oktober 2019
To gange om året får TR en invitation fra Etf til at deltage på et TR-regionsmøde. TR-regionsmødet i Region Øst den 1. oktober - er primært for dig, der er ansat på KL's overenskomst. Du kan alternativt tilmelde dig mødet den 18. september 2019, hvis datoen passer dig bedre.
1. - 3. oktober 2019
Kurset gir ergoterapeuter kompetanse i praktiske kjørevurderinger og opplæring i bruk av Performance Analysis of Driving Ability (P-Drive).
2. - 3. oktober 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
3. - 4. oktober 2019
Arrangør: Palliative foreninger og faglige selskaber: Dansk Selskab for Palliativ Medicin Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi Ergoterapifagligt selskab for Kræft og Palliation Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation og Onkologi Foreningen af Hospiceledere Foreningen for Palliativ Indsats Socialrådgivere i den Palliative Indsats Musikterapeuter i den Palliative Indsats
3. oktober 2019
Generalforsamling i EFS-Dysfagi inkl. temadagen "Jura & etik i relation til dysfagi". Mange ergoterapeuter oplever dilemmaer i relation til behandling af mennesker med dysfagi. På dagen sætter vi fokus på udvalgte etiske og juridiske aspekter problemstillinger.
7. oktober 2019
To gange om året får TR en invitation fra Etf til at deltage på et TR-regionsmøde. TR-regionsmødet i Region Syd den 7. oktober - er primært for dig, der er ansat på KL's overenskomst. Du kan alternativt tilmelde dig mødet den 19. september, hvis datoen passer dig bedre.
7. - 8. oktober 2019
Emnet er kreativitet og skabende aktiviteter i den ergoterapeutiske praksis. Emnet belyses fra flere vinkler; afprøvning af kreative aktiviteter, oplæg om kreative aktiviteter og praksis, oplæg og drøftelser om udviklings- og forskningsviden om kreative aktiviteter og aktivitetsbegrebet.
9. oktober 2019
"Hvordan du forstår et problem, dikterer også, hvordan du prøver at løse et problem" citat ukendt. Det kan være en udfordring som terapeut at arbejde med smerteramte borgere i forbindelse med arbejdslivet, da smerte er komplekst og det er individuel hvordan borgerne takler smerten.
9. oktober 2019
Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi inviterer til Temadag om hvordan Ergoterapeuter arbejder med Sanseintegration.
10. oktober 2019
Få større indflydelse i din region og kommune - om god interessevaretagelse i rollen som FTR og FTR-suppleanter
23. - 24. oktober 2019
For AMiR- og TR-grupper: Løsning af kerneopgaven er i fokus. De offentlige arbejdspladser gennemgår grundlæggende forandringer, hvor ledelsens strategier hele tiden udvikler sig. Hvordan kan den tillidsvalgte undgå at blive tilskuer til processen, og i stedet medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Kurset afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
24. oktober 2019
Med udgangspunkt i den nyeste forskning og lovgivning på området, sætter vi på kurset fokus på vurdering af arbejdsrelaterede belastninger under siddende og stående kontorarbejde. Herunder hvilke praktiske virkemidler, der kan gøres brug af for at reducere på disse belastninger.
28. oktober - 1. december 2019
Modulet økonomisk ledelse giver en overordnet økonomisk forståelse og et grundlag for at sætte dig ind i jeres organisations økonomi som tillidsvalgt.
29. oktober 2019
På regionale møder for AMiR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
29. - 30. oktober 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
30. oktober 2019
På regionale møder for AMiR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
30. oktober 2019
MOHO (Model of Human Occupation) OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model) Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder. Bemærk at temadagen er en gentagelse af arrangement i Odense 20. februar 2019.
31. oktober 2019
Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus for TR og AMiR arrangeret af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.
5. november 2019
På regionale møder for AMiR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
6. november 2019
Alice Ørts vil snakke om brug af aktiviteter i håndterapi, koble teori til praksis gennem viden fra hendes Ph.d., erfaringer fra praksis, cases samt inddragelse af deltagernes egne erfaringer og spørgsmål.
6. november 2019
Alice Ørts vil snakke om brug af aktiviteter i håndterapi, koble teori til praksis gennem viden fra hendes Ph.d., erfaringer fra praksis, cases samt inddragelse af deltagernes egne erfaringer og spørgsmål.
6. november 2019
På regionale møder for AMiR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
7. november 2019
På regionale møder for AMiR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
12. november 2019
Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi inviterer til Temadag om hvordan Ergoterapeuter arbejder med Sanseintegration.
26. november 2019
Temadag: Meningsfuld hverdagsrehabilitering ? med loven i hånden og fokus på værdighed.
26. - 28. november 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
28. november 2019
CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance and Engagement), CPPF (Canadian Practice Process Framework) og COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Aktivitetsanalyse Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder. Bemærk at temadagen er en gentagelse af arrangement i Odense 13. marts 2019
21. - 22. januar 2020
Ny TR - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
28. - 29. januar 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
26. - 27. februar 2020
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMiR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. - 28. februar 2020
Sensory Profile adolescent/adult - Aarhus - Modul 1 & 2 Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. februar og marts 2020.
13. - 14. marts 2020
Sæt kryds i kalenderen til et døgn, som giver plads til solid networking og sparring. På baggrund af jer medlemmers tilbagemeldinger har vi videreudviklet på forårets store succes. Derfor inviterer vi allerede nu til et superinspirerende netværksdøgn fra fredag den 13. marts 2020 kl. 15:00 til lørdag den 14. marts 2020 kl. 14:00. HUSET i Middelfart danner rammen om netværksdøgnet.
17. - 19. marts 2020
Ny TR: - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
5. - 6. maj 2020
Ny TR - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
14. - 15. maj 2020
Sensory Profile adolescent/adult - København- Modul 1 & 2 Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre 2 moduler á 2 dage i hhv. maj og juni 2020.
27. - 28. maj 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
10. juni 2020
Kurset er et afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
16. - 18. juni 2020
Ny TR - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
29. - 30. september 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
3. - 4. november 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding