Kurser og arrangementer

Filtrer
22. november 2018
Sæt kryds i kalenderen og deltag i generalforsamlingen og årsmødet. Det teoretiske indlæg er "Ergoterapeutiske kompetencer i Neurorehabilitering".
26. november 2018
På efterårets regionale møder for AMiR får du viden om hvordan ergo- og fysioterapeuter vurderer deres psykiske arbejdsmiljø og desuden bliver du præsenteret for konkrete redskaber til stressforebyggelse på arbejdspladsen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
26. november 2018
Motivation og ledelse. Vores Hovedorganisation FTF holder et arrangement, hvor alle medlemmer inviteres til at komme og høre om Ledelseskommisionens anbefalinger
26. november 2018
Regionsbestyrelsen skal jf. Etf's vedtægter §17, stk. 7 afholde møde for medlemmer og repræsentanter inden afholdelse af Repræsentantskabsmøde.
26. november 2018
EFS Børn og Unge har opnået en enestående mulighed for at tilbyde en forelæsning med Patricia Davies fra Colorado State University for ergoterapeuter for børn og unge i Danmark.
27. november 2018
Mangler du faglig sparring eller har du viden at dele ud af, så kom og deltag i netværksmøde omkring dysfagi.
28. november 2018
Nyt tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
29. november 2018
Sæt X i kalenderen 29.11.2018. Her holder Sundhedsstyrelsens "Videnscenter for værdig ældrepleje" åbningskonference i Middelfart.
29. november 2018
Er du ene-ergoterapeut? Er du studerende på vej mod job? Hvordan kan man påvirke arbejdsopgaverne i en retning af mere ergoterapi, hvis man oprindelig er ansat i en mere tværfaglig stilling? Hvordan skaber man netværk på tværs af arbejdspladsen?
5. december 2018
På efterårets regionale møder for AMiR får du viden om hvordan ergo- og fysioterapeuter vurderer deres psykiske arbejdsmiljø og desuden bliver du præsenteret for konkrete redskaber til stressforebyggelse på arbejdspladsen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
5. december 2018
Det årlige evaluerings- og planlægningstræf i Ergoterapeutforeningen, Seniorklub Øst.
11. december 2018
Ergoterapeutforeningens faglige selskab for Børn og unge inviterer til en temadag om inklusion af børn i skole og dagtilbud. Dagen vil indeholde oplæg fra ergoterapeuter der arbejder med inklusion i praksis, forskere og psykologer og oplæggene vil spænde over teoretiske tilgange og praktiske metoder til implementering i hverdagen. Det vil i pauserne være muligt at besøge stande hvor der vises inklusionshjælpemidler mv. frem.
12. december 2018
Få inspiration til god interessevaretagelse i rollen som FTR og FTR-suppleant.
8. januar 2019
2000 arbejdsmiljørepræsentanter skyder arbejdsmiljørepræsentantåret i gang den 8. januar 2019. Vær med til startskuddet af den største kampagne med fokus på arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljø nogensinde
9. - 10. januar 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
14. januar 2019
Få kickstartet arbejdet med dit personlige ledelsesgrundlag med inspiration og gode råd fra Alfred Josefsen. Arbejdet med ledelsesgrundlag handler ikke om teorier og modeller. Det handler heller ikke om at finde på nye smarte ord. Det handler om, at finde ind til - og blive klar på den lederidentitet, du i forvejen har og så gøre den klar og tydelig.
22. januar 2019
Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser på en temadag fælles for TR, AMiR og ledere. Temadagen bliver holdt fælles med Danske Fysioterapeuter.
22. januar 2019
Få kickstartet arbejdet med dit personlige ledelsesgrundlag med inspiration og gode råd fra Alfred Josefsen. Arbejdet med ledelsesgrundlag handler ikke om teorier og modeller. Det handler heller ikke om at finde på nye smarte ord. Det handler om, at finde ind til - og blive klar på den lederidentitet, du i forvejen har og så gøre den klar og tydelig.
23. januar 2019
Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser på en temadag fælles for TR, AMiR og ledere. Temadagen bliver holdt fælles med Danske Fysioterapeuter.
23. - 24. januar 2019
Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. På kurset kommer du til at arbejde med, hvordan konflikter kan forstås og mødes, og hvordan du konstruktivt håndterer en situation, hvor noget er på spil. Kurset bliver afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske fysioterapeuter.
24. januar 2019
Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser på en temadag fælles for TR, AMiR og ledere. Temadagen bliver holdt fælles med Danske Fysioterapeuter.
29. januar 2019
Få kickstartet arbejdet med dit personlige ledelsesgrundlag med inspiration og gode råd fra Alfred Josefsen. Arbejdet med ledelsesgrundlag handler ikke om teorier og modeller. Det handler heller ikke om at finde på nye smarte ord. Det handler om, at finde ind til - og blive klar på den lederidentitet, du i forvejen har og så gøre den klar og tydelig.
30. - 31. januar 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
30. januar 2019
Dette er 1. temadag i en temarække på 3. Præsentation af kernebegreber indenfor det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetvidenskab. Målgruppen er ergoterapeuter, som brænder for at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber.
4. februar - 19. juni 2019
Som tillidsvalgt skal du kunne handle i en kompleks organisatorisk kontekst. På modulet udvikler du færdigheder og kompetencer gennem at reflektere over teori i forhold til din praksis og dine erfaringer.
19. - 21. februar 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
20. februar 2019
Dette er 2. temadag, (del 1) i en række på 3. - MOHO (Model of Human Occupation) - OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model) Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder
27. - 28. februar 2019
Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. På kurset kommer du til at arbejde med, hvordan konflikter kan forstås og mødes, og hvordan du konstruktivt håndterer en situation, hvor noget er på spil. Kurset bliver afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske fysioterapeuter.
5. - 6. marts 2019
Bliv klar til fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Få styrket din faglige ledelse og få inspiration til, hvordan du integrerer de unge nyuddannede på arbejdspladsen.
7. - 8. marts 2019
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. marts og april 2019.
13. marts 2019
Dette er 3. temadag i en række af 3. - CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance and Engagement), CPPF (Canadian Practice Process Framework) og COPM (Canadian Occupational Performance Measure). - Aktivitetsanalyse Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder.
15. - 16. marts 2019
Prioriter et døgn, som giver plads til udvikling af dit selvstændige virke. Her er højt fagligt indhold med fokus på dit selvstændige virke. Her er plads til solid sparring. Formålet med netværksdøgnet er at styrke og nyttiggøre relationer mellem privatpraktiserende ergoterapeuter. Der tages udgangspunkt i egen situation og der udvikles herfra. Der er ligeværdigt fokus på arbejdsliv, trivsel, selvledelse, indtjening, samarbejde og udvikling.
28. - 29. marts 2019
Sæt kryds i kalenderen, så du er sikker på at kunne deltage på vores årlige generalforsamling og årsmøde, som vi afholder sammen med Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.
3. - 4. april 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
3. april 2019
Traditionen tro gør vi generalforsamlingen til et spændende medlemsarrangement.
4. april 2019
Traditionen tro gør vi generalforsamlingen til et spændende medlemsarrangement.
11. april 2019
Sæt X i kalenderen og reserver dagen allerede nu! Datoen for konferencen er ændret fra den 28. november 2018 til den 11. april 2019. Medio november bliver der åbnet for tilmelding og det endelige program forventes at ligge klar.
25. - 26. april 2019
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. marts og april 2019.
7. - 8. maj 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
22. - 23. maj 2019
Vi går i dybden med de herskende styringsparadigmer på arbejdspladsen, med hvad de hver især indebærer for tilgangen til borgeren, medarbejderen, ledelse og for kerneopgaven og for dit virke som tillidsvalgt. Kurset er for FTR, TR, AMiR på de to øverste niveauer i MED/SU og holdes fælles med Danske Fysioterapeuter.
12. - 13. juni 2019
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMiR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
19. - 20. juni 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
3. - 5. september 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
26. september 2019
Tilmeld dig allerede nu til en dag, som giver plads til solid indsigt i journalføring og sparring om håndtering af Persondata (GDPR)?.
2. - 3. oktober 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
29. - 30. oktober 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
26. - 28. november 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.