Kurser og arrangementer

Filtrer
21. april 2021
På temadagen sætter vi fokus på din rolle som FTR og FTR-suppleant i et perspektiv af styringsparadigmerne. Vi skal rundt om rollen som FTR, der står i spidsen for sit valggrundlag, TR-fællesskabet, og FTR's relation til ledelsen. Temadagen afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
22. - 23. april 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. april og maj 2021
22. april 2021
I Etf er det medlemmerne, der bestemmer. Kom og vær med til at gøre medlemsdemokratiet levende Du bidrager, får indflydelse og tager ansvar ved at deltage i regionsgeneralforsamlingen. Hvad er vigtigt for dig? For faget? For kollegerne? Vi har brug for dit bidrag, din holdning og din beslutning
27. april 2021
'Før-Modul 2' er for dig, der har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og som skal fortsætte på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021. Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding m.m.
28. april 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.
28. april 2021
Dette er 2. temadag i en temarække på 3. REGION MIDT-NORD - AFHOLDER TEMAFORLØB: OPDATERING I ERGOTERAPI TEORI OG PRAKSISMODELLER
3. maj 2021
Anette Enemark vil præsentere sine spændende, men også kontroversielle forskningsresultater om brugen af COPM. Med fokus på den forskningsbaserede praktiske anvendelse - "COPM's do's and don'ts" Arrangementet lægger op til refleksion over og udvikling af egen praksis.
4. maj 2021
Dette er 2. temaaften i en temarække på 3. I Region Øst er vi glade for at kunne tilbyde medlemmerne denne række af Tema-aftener i samarbejde med Ergoterapeutuddannelsen og Sundhed, Social og Beskæftigelse Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole
5. maj 2021
Med udgangspunkt i en AMPS-observation på video, arbejder vi med: - at tolke resultat af AMPS-undersøgelsen og formulere den ergoterapeutiske dokumentation. - at anvende resultatet af AMPS undersøgelsen til at udarbejde aktivitetsfokuserede mål for intervention
5. maj 2021
Ergoterapeutforeningen inviterer fagligt webinar om foreningens kompetenceprofil vedrørende ergoterapeutisk viden, færdigheder og kompetencer indenfor håndterapi.
6. maj 2021
Arrangeres i et samarbejde mellem EFS Børn og Unge, Kompetencecenter for Amning, Elsass Fonden og AmmeErgo. Bliv klogere på hvordan du som ergoterapeut kan bringe din faglige viden i spil, når det gælder ammevejledning.
10. maj 2021
Ergoterapeutforeningen inviterer til fagligt webinar om mulige karriereveje for ergoterapeuter i den regionale psykiatri og en ny kompetenceprofil på området. Det vil også være relevant for ergoterapeuter i socialpsykiatrien at deltage.
18. maj 2021
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser. En spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
18. - 20. maj 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
18. - 20. maj 2021
Kort beskrivelse.
18. maj 2021
Ergoterapeutforeningen inviterer fagligt webinar om foreningens kompetenceprofil vedrørende ergoterapeutisk viden, færdigheder og kompetencer indenfor det somatiske akut-område.
19. maj 2021
Dette er 3. temadag i en temarække på 3. REGION MIDT-NORD - AFHOLDER TEMAFORLØB: OPDATERING I ERGOTERAPI TEORI OG PRAKSISMODELLER
19. maj 2021
Præsentation af begreberne aktivitetscentreret, aktivitetsfokuseret og aktivitetsbaseret jf. Anne G. Fisher samt teori om aktivitetsanalyse. Målgruppen er ergoterapeuter, som ønsker "genopfriskning" af teori om aktivitetsanalyse samt inspiration til refleksion over og udvikling af egen praksis.
25. maj - 1. juni 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
25. maj 2021
Dette er 3. temaaften i en temarække på 3. I Region Øst er vi glade for at kunne tilbyde medlemmerne denne række af Tema-aftener i samarbejde med Ergoterapeutuddannelsen og Sundhed, Social og Beskæftigelse Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole
26. - 28. maj 2021
Til Årsmødet 2021 kommer den anderkendte canadiske kursus og oplægsholder Kim Barthel. Hun afholder kurserne "Autism Matters" og "Trauma- Sensitive Practice".
26. maj 2021
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser. En spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. maj 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.
26. - 27. maj 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
27. maj 2021
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser. En spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. maj 2021
Få brugbare redskaber og metoder til at træffe bedre beslutninger og til bedre at kunne koordinere implementeringen af beslutningerne på tværs af fagligheder og organisatoriske grænser. Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Danske Fysioterapeuter står i fællesskab bag seminaret.
31. maj - 1. juni 2021
For AMR, TR og FTR: Har du tidligere deltaget på Konflikthåndtering og samarbejde og har du lyst til at arbejde mere i dybden med udvalgte aspekter af konflikthåndtering, så er her et forsætter kursus der følger op på Konflikthåndtering og samarbejde. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
1. - 2. juni 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer.  Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Få skærpet din forståelse for de bagvedliggende forudsætninger for de enkelte institutioners budgetter, økonomistyring og budgetplanlægning med fokus på de økonomiske rammer for TR's arbejde.
2. - 3. juni 2021
Som tillidsrepræsentant forhandler du mere eller mindre hele tiden. Uanset om du har stor forhandlingserfaring, eller om du er relativt ny i forhandlerrollen, vil du på Etf's 2-dages forhandlingskursus blive meget mere bevidst i din forhandlingstilgang. Du vil få nogle let-omsættelige redskaber til at tackle vanskeligheder og til at komme godt igennem alle faser i en forhandling lige fra forberedelsen, over forhandlingsmødet og til det endelige resultat. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
2. - 3. juni 2021
Executive funktioner og dysfunktioner efter hjerneskade Undervisere: Neuropædagog Kit Malia og ergoterapeut Anne Brannagan
4. juni 2021
Workshop ACTIVE RELAXATION TRAINING FOR FATIGUE AND STRESS MANAGEMENT An approach to developing health Undervisere: Neuropædagog Kit Malia og ergoterapeut Anne Brannagan Aktiv afspændingstræning for Fatigue. Undersøgelse og intervention
7. juni 2021
Præsentation af begreberne aktivitetscentreret, aktivitetsfokuseret og aktivitetsbaseret jf. Anne G. Fisher samt teori om aktivitetsanalyse. Målgruppen er ergoterapeuter, som ønsker "genopfriskning" af teori om aktivitetsanalyse samt inspiration til refleksion over og udvikling af egen praksis.
8. - 9. juni 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
8. - 9. juni 2021
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
15. juni 2021
Kurset er et afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
24. august 2021
Præsentation af begreberne aktivitetscentreret, aktivitetsfokuseret og aktivitetsbaseret jf. Anne G. Fisher samt teori om aktivitetsanalyse. Målgruppen er ergoterapeuter, som ønsker "genopfriskning" af teori om aktivitetsanalyse samt inspiration til refleksion over og udvikling af egen praksis.
1. september 2021
'Før-Modul 2' er for dig, der har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og som skal fortsætte på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021. Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding m.m.
7. - 9. september 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge.
9. - 10. september 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. september og oktober 2021.
14. - 15. september 2021
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2 + 1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
17. - 18. september 2021
Bestyrelsen inviterer til endnu et netværksdøgn med fokus på at udvikle dit arbejdsliv og din virksomhed Netværksdøgnet har de sidste år vist sit værd. Uanset om du er garvet, nystartet eller overvejer får du ny energi, viden og samarbejder, som du kan tage med dig hjem. Samtidig bliver der afholdt Generalforsamling i Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter.
21. september 2021
'Før-Modul 2' er for dig, der har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og som skal fortsætte på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021. Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding m.m.
23. september 2021
Tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
28. - 29. september 2021
For FTR, TR og AMR: På kurset får du udbygget og trænet redskaber til at opnå en konstruktiv, åben, direkte og dagsordensættende kommunikation, der styrker din varetagelse af medlemmernes interesser og det gode samarbejde med ledelsen. Et to dages kursus, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
28. - 30. september 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge.
5. - 6. oktober 2021
For TRIO'en (TR, AMR og Leder) Konflikter kan ikke undgås - derfor gælder det om at kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter og bliv inspireret til hvordan I kan arbejde hen mod en kultur, der kan rumme og håndtere konflikter. Et to-dages kursus for TR, AMR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
11. - 12. oktober 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for dig, der gerne vil lære at navigere i et landskab med frygt, fascination og buzzwords, og blive inspireret til, hvordan du fremadrettet kan bruge dit hverv som TR til at få indflydelse på den digitale dagsorden på din arbejdsplads.
12. - 13. oktober 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
26. oktober 2021
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2+1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. - 27. oktober 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.
28. oktober 2021
Den årlige netværksdag for FTR og FTR-suppleanter, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
2. november 2021
'Før-Modul 2' er for dig, der har gennemført Modul 1 på TR-grunduddannelsen FØR oktober 2020, og som skal fortsætte på Modul 2 på den nye TR-grunduddannelse i 2021. Læs mere om 'Før-Modul 2' og om tilmelding m.m.
9. - 11. november 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
18. - 19. november 2021
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
23. - 24. november 2021
For AMR, TR og FTR: Hvordan kan den tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne, i stedet for at blive tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. - 30. marts 2022
Kort beskrivelse.
31. marts 2022
Kurset består av to moduler, begge med innlogging via Teams. Nordiske ergoterapeuter kan delta på kurset og medlemmer av de nordiske forbundene får medlemspris på våre kurs.