Kurser og arrangementer

Filtrer
30. november 2020
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
30. november 2020
Vi håber det bliver muligt at gennemføre et fysisk møde i Seniorklub Øst. Programmet vil bestå af tre elementer: oplæg og debat om dagens og fremtidens Ergoterapeutforening, spisning og årsmøde med evaluering af de afholdte aktiviteter og drøftelse af fremtidige aktiviteter.
2. december 2020
På regionale møder for AMR får du ny viden og inspiration, udveksler erfaringer og møder dit netværk af andre arbejdsmiljørepræsentanter. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
2. december 2020
Ergoterapeutforeningen inviterer til et fagligt arrangement kombineret med stiftende generalforsamling for et nyt ergoterapifagligt selskab på hjælpemiddelområdet. Tidligere navn: Ergoterapeutforeningens faglige arrangement om Ergoterapi og hjælpemiddelformidling
2. december 2020
Ergoterapeutforeningen inviterer til et fagligt arrangement kombineret med stiftende generalforsamling for et nyt ergoterapifagligt selskab på hjælpemiddelområdet.
4. december 2020
EFS forskning afholder virtuel Generalforsamling og håber på mange deltagere - både medlemmer og ikke medlemmer af EFS forskning. Bestyrelsen præsenterer årsplaner for 2021 herunder nye tiltag for kommende aktiviteter. 2 bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen, derfor opfordres du til at overveje muligheden for at stille op til som nyt medlem.
7. december 2020
Dette er 3. temadag i en temarække på 3. Præsentation af kernebegreber indenfor det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab.
8. december 2020
Vi inviterer dig til at deltage i dette ledelseswebinar med Christian Ørsted som oplægsholder.
11. december 2020
EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering er sammen med Sundhedsstyrelsen i gang med et projekt vedrørende karriereveje i den regionale psykiatri for ergoterapeuter. Formålet med projektet er at få flere ergoterapeuter til at få øjnene op for de spændende og attraktive muligheder, der er inden for den regionale psykiatri. Du kan finde mere information om projektet på www.ergopsyk.dk. Dette onlinekursus afholdes som en del af projektet og afholdes den 11.12.2020 og den 20.01.2021
16. december 2020
Kort beskrivelse.
1. januar 2021
I dag lancerer vi et nyt, gratis e-learningskursus til fagpersoner. Kurset handler om udfordrende adfærd hos mennesker med demens.
5. januar 2021
Med udgangspunkt i den nyeste forskning og lovgivning på området, sætter vi på kurset fokus på vurdering af arbejdsrelaterede belastninger under siddende og stående kontorarbejde. Herunder hvilke praktiske virkemidler, der kan gøres brug af for at reducere på disse belastninger.
7. januar 2021
Region Øst - Temaforløb i København: Opdatering i ergoterapi teori og praksismodeller. 1 Temaaften: "Det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab" 2 Temaaften: "Powerful Practice" 3 Temaaften: "De canadiske ergoterapimodeller og redskab"
12. januar 2021
OM KONFERENCEN Konferencen byder på oplæg og samtaler med fokus på, hvordan pårørende styrkes i at håndtere det at være pårørende. Dagen henvender sig til politiske og faglige beslutningstagere og medarbejdere i kommuner, regioner og stat samt interesseorganisationer og andre, der arbejder med pårørende.
13. januar 2021
Få gode råd og værktøjer til at lykkes med distribueret ledelse aka brug af særlige funktioner som fx udviklingsterapeut, koordinator, tovholder mv., når ledelseskonsulent fra konsulenthuset LEAD Kim Martin Nielsen deler ud af værktøjer og modeller.
20. januar 2021
EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering er sammen med Sundhedsstyrelsen i gang med et projekt vedrørende karriereveje i den regionale psykiatri for ergoterapeuter. Formålet med projektet er at få flere ergoterapeuter til at få øjnene op for de spændende og attraktive muligheder, der er inden for den regionale psykiatri. Du kan finde mere information om projektet på www.ergopsyk.dk. Dette onlinekursus afholdes som en del af projektet og afholdes den 11.12.2020 og den 20.01.2021
25. januar 2021
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser. En spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
26. januar 2021
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser. En spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. januar 2021
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser. En spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
28. - 29. januar 2021
Sensory Profile adolescent/adult - Aarhus - Modul 1 & 2 Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i marts 2020.
4. - 5. februar 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. februar og marts 2021.
4. februar 2021
Vi håber det bliver muligt at gennemføre et fysisk møde i Seniorklub Øst. Programmet vil bestå af tre elementer: oplæg og debat om dagens og fremtidens Ergoterapeutforening, spisning og årsmøde med evaluering af de afholdte aktiviteter og drøftelse af fremtidige aktiviteter.
9. - 10. februar 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
9. februar 2021
Region Øst - Temaforløb i København: Opdatering i ergoterapi teori og praksismodeller. 1 Temaaften: "Det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab" 2 Temaaften: "Powerful Practice" 3 Temaaften: "De canadiske ergoterapimodeller og redskab"
9. marts 2021
Region Øst - Temaforløb i København: Opdatering i ergoterapi teori og praksismodeller. 1 Temaaften: "Det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab" 2 Temaaften: "Powerful Practice" 3 Temaaften: "De canadiske ergoterapimodeller og redskab"
24. - 25. marts 2021
For AMR, TR og FTR: Har du tidligere deltaget på Konflikthåndtering og samarbejde og har du lyst til at arbejde mere i dybden med udvalgte aspekter af konflikthåndtering, så er her et forsætter kursus der følger op på Konflikthåndtering og samarbejde. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter
8. - 9. april 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. april og maj 2021
13. april 2021
Reserver allerede nu datoen for generalforsamlingen i Region Midt-Nord
14. - 15. april 2021
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
14. april 2021
Reserver allerede nu datoen for generalforsamlingen i Region Øst
21. april 2021
På temadagen sætter vi fokus på din rolle som FTR og FTR-suppleant i et perspektiv af styringsparadigmerne. Vi skal rundt om rollen som FTR, der står i spidsen for sit valggrundlag, TR-fællesskabet, og FTR's relation til ledelsen. Temadagen afholdes af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
22. - 23. april 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. april og maj 2021
22. april 2021
Reserver allerede nu datoen for generalforsamlingen i Region Syd.
18. - 20. maj 2021
Kort beskrivelse.
27. maj 2021
Få brugbare redskaber og metoder til at træffe bedre beslutninger og til bedre at kunne koordinere implementeringen af beslutningerne på tværs af fagligheder og organisatoriske grænser. Ergoterapeutforeningen, Jordemoderforeningen og Danske Fysioterapeuter står i fællesskab bag seminaret.
2. - 3. juni 2021
Som tillidsrepræsentant forhandler du mere eller mindre hele tiden. Uanset om du har stor forhandlingserfaring, eller om du er relativt ny i forhandlerrollen, vil du på Etf's 2-dages forhandlingskursus blive meget mere bevidst i din forhandlingstilgang. Du vil få nogle let-omsættelige redskaber til at tackle vanskeligheder og til at komme godt igennem alle faser i en forhandling lige fra forberedelsen, over forhandlingsmødet og til det endelige resultat. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
8. - 9. juni 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
8. - 9. juni 2021
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
9. - 10. september 2021
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. september og oktober 2021.
14. - 15. september 2021
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2 + 1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
28. - 29. september 2021
For FTR, TR og AMR: Har du været på kurset "Få dit budskab hørt" vil "Kommunikation 2" måske have din interesse. Sæt foreløbigt kryds i din kalender den 28. - 29. september 2021. Vi forventer at annoncere endelig kursustitel, indhold og mål senest i foråret 2021. Et to dages kursus, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
5. - 6. oktober 2021
For TRIO'en (TR, AMR og Leder) Konflikter kan ikke undgås - derfor gælder det om at kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter og bliv inspireret til hvordan I kan arbejde hen mod en kultur, der kan rumme og håndtere konflikter. Et to-dages kursus for TR, AMR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
12. - 13. oktober 2021
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
26. oktober 2021
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2+1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
28. oktober 2021
Den årlige netværksdag for FTR og FTR-suppleanter, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
23. - 24. november 2021
For AMR, TR og FTR: Hvordan kan den tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne, i stedet for at blive tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. - 30. marts 2022
Kort beskrivelse.