Kurser og arrangementer

Filtrer
3. - 4. oktober 2022
Temaet er mødet med autismespektrumforstyrrelse, i psykiatrien. Fordommene kan være mange, og dem vil vi være med til at nedbryde. Nogle mener måske at personer med autisme, slet ikke hører til i psykiatrien. "De profiterer ikke af den vanlige behandling?. Eller, ?vi har ikke ressourcer til at tage særlige hensyn". Måske bliver man som behandler helt opgivende når man oplever at der skal noget andet til, end det man plejer at gøre. Men der er risiko for komorbiditet som, angst, depression, spiseforstyrre, OCD m.fl. Diagnoser der behandles i hospitalspsykiatrien. Vi møder det også i socialpsykiatrien hvor mange (specielt mindre kommuner) lader områder overlappe, som tidligere var skilt ad, f.eks. psykiske funktionsnedsættelser, misbrug og mildere udviklingsforstyrrelser. Derfor ser i behov for øget kendskab til hvordan man forholder sig til autismespektrumforstyrrelse i psykiatrien, både i kommunerne og regionerne.
3. oktober 2022
Få den nyeste viden om hvad der motiverer unge medarbejdere i jobbet, og hvordan I som TRIO kan styrke deres trivsel.
4. oktober 2022
Kurset vil indeholde vekslen mellem teori og praktik. Der vil være fokus på de terapeutiske udfordringer i forbindelse med nedsat bevægelighed over albuen, primært manuelle behandlingsteknikker men også årsagssammenhænge, herunder typer af skader og kirurgisk behandling. Hvis muligt, vil der være patient-demonstration og kursist-cases. Herudover kort om neurogene smerter omkring albuen samt den funktionelle påvirkning over skulderen som sequelae til albueproblematikken. Kurset henvender sig til terapeuter, som ikke tidligere har været på albuekursus.
4. - 5. oktober 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
5. oktober 2022
Du får introduktion til begrebet "The dark side of occupation", der refererer til aktiviteter, der "befinder sig i mørket", fordi vi ikke har tradition for at tale om dem eller de forskningsmæssigt er underbelyste. Der bliver lagt op til drøftelser og refleksioner i forhold til ergoterapeutisk indsats og egen praksis.
6. oktober 2022
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer og to byer i efterår 2022.
6. oktober 2022
Kom til en inspirerende og netværksskabende temadag i Odense. Den sidste tid hos mennesker i den palliative fase kan opleves magtesløs og fyldt med sorg. Hvordan kan ergoterapeuten rumme dette hos den enkelte, og være i stand til at støtte i udførelsen af de meningsfulde og glædesskabende aktiviteter?
6. oktober 2022
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Øst, til et intromøde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen. Intromødet ligger i forlængelse af TR-regionsmødet samme dag. Du kan vælge mellem tre datoer og to byer i efteråret 2022.
6. oktober 2022
Deltag i generalforsamlings EFS Kræft og Palliation
6. oktober 2022
Mød dine kollegaer, FTR og Regionsformand til fyraftensmøde hvor vi vil sætte fokus på faglighed og rehabilitering. Du kan forvente at få nye perspektiver og nye handlemuligheder i dit daglige arbejde.
7. oktober 2022
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til et TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer og byer i efterår 2022.
7. oktober 2022
Etf inviterer dig, der er nyvalgt TR i region Midt-Nord, til et intromøde med din regionsformand - sammen med andre nye tillidsvalgte. Intromødet er en del af TR-grunduddannelsen. Intromødet ligger i forlængelse af TR-regionsmødet samme dag. Du kan vælge mellem tre datoer og byer i efteråret 2022.
11. - 12. oktober 2022
For TRIO'en (TR, AMR og Leder) Konflikter kan ikke undgås - derfor gælder det om at kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Få viden om konflikter, hvad der påvirker konflikter og bliv inspireret til hvordan I kan arbejde hen mod en kultur, der kan rumme og håndtere konflikter. Et to-dages kursus for TR, AMR og leder, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
11. oktober 2022
Hvilken sundhedspolitik vil du stemme på? Folketingsvalget er i realiteten allerede i gang, selv om det i skrivende stund endnu ikke er udskrevet. Men rygterne vil vide, at det snart sker. Derfor inviterer en række sundhedsfaglige organisationer til debatmøde, hvor der især vil være fokus på sundhedsområdet. Her kan du få indblik i partiernes prioriteringer og scenarier i forhold til sundhedsvæsenet og dermed blive klogere på, hvor du skal sætte dit X.
12. - 13. oktober 2022
For FTR, TR og AMR: På kurset får du udbygget og trænet redskaber til at opnå en konstruktiv, åben og direkte kommunikation, der styrker din varetagelse af medlemmernes interesser og det gode samarbejde med ledelsen. Et to dages kursus, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
24. oktober - 21. december 2022
For FTR og TR: Etf tilbyder nu 20 tillidsvalgte at få tilbagemelding på deres JTI-profil, som led i et individuelt forløb, bestående af tre virtuelle samtaler med erhvervspsykologisk konsulent Louise Winther, der er autoriseret i JTI. Gennem forløbet får du bl.a. indsigt i, hvordan du, men også andre, foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere, og hvordan du kan bruge det i dit TR-hverv. Læs mere om den såkaldte JTI-profil, og om hvad forløbet indeholder
26. oktober 2022
Med dette webinar ønsker vi at sætte fokus kost og ernæring til mennesker med udviklingshandicap. Vi kommer bl.a. ind på kosttilpasning samt hvornår der er nødvendigt at tænke i alternativer som fx sonde.
26. oktober 2022
Præcentation af Mettes modificerede COPM, der er implementeret på flere plejehjem. Præcentation af redskabet NORD.
27. - 28. oktober 2022
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. oktober og november 2022
27. oktober 2022
Kom og vær med til at fejre Ergoterapiens dag. Vi markerer dagen med et fagligt oplæg. Anette Enemark vil præsentere sine spændende, men også kontroversielle forskningsresultater om brugen af COPM. Med fokus på den forskningsbaserede praktiske anvendelse - "COPM's do's and don'ts". Arrangementet lægger op til refleksion over og udvikling af egen praksis.
27. oktober 2022
Præcentation af Mettes modificerede COPM, der er implementeret på flere plejehjem. Præcentation af redskabet NORD.
31. oktober 2022
Kom og mød de ergoterapeuter, der er valgt til at deltage på Etfs Repræsentantskab 19. - 20. november 2022. Det er medlemsdemokrati i praksis. Du hører mere om de ting, som skal besluttes. Med dine spørgsmål, din undren og dine holdninger er du med til at klæde de valgte repræsentanter bedre på.
1. november 2022
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2+1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
1. november 2022
Efter et gennemført webinar med Kelly Mahler i 2021 kommer hun nu og fortsætter med en mere praktisk tilgang, til arbejdet med den Interoceptive sans.
1. november 2022
Dagen kommer til at indeholde udstilling med stande fra forskellige producenter af hjælpemidler og træningsredskaber. Nogle af producenterne vil også holde et kort oplæg om udvalgte produkter. Dagen vil også indeholde forskellige oplæg hvor ergoterapeuter fortæller om konkrete træningsforløb fra deres praksis.
1. - 3. november 2022
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
1. november 2022
Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling i Selskab for Ledere.
1. november 2022
På mødet vil vi ligge op til drøftelse ud fra materialet til REP 22. Bestyrelsen vil komme med forslag til hvilket punkter der kan være relevante at drøfte.
2. november 2022
Vær med når Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter inviterer til lederkonference den 2. november 2022.
3. - 4. november 2022
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer.  Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte. Få skærpet din forståelse for de bagvedliggende forudsætninger for de enkelte institutioners budgetter, økonomistyring og budgetplanlægning med fokus på de økonomiske rammer for TR's arbejde.
3. november 2022
Kom og mød de ergoterapeuter, der er valgt til at deltage på Etfs Repræsentantskab 19. - 20. november 2022. Det er medlemsdemokrati i praksis. Med dine spørgsmål, din undren og dine holdninger er du med til at klæde de valgte repræsentanter bedre på.
8. november 2022
Efterårstemdagen omhandler undersøgelse og behandling af akutte og kroniske CRPS patienter.
8. november 2022
Professor og forskningsleder Karen la Cour og associeret professor og uddannelsesleder Jeanette Reffstrup Christensen, begge fra Syddansk Universitet, holder oplæg om forskning og videreuddannelse. I en efterfølgende paneldebat med oplægsholderne vil lektor Henrik Kruse-Hansen, Københavns Professionshøjskole bidrage i forhold til grunduddannelsen, og udviklingsergoterapeut Kate Allen Christensen bidrage med afsæt i klinisk praksis. Temamødet forsøger at give et svar på: Hvordan bidrager videreuddannelse og forskning til at kvalificere den ergoterapifaglige praksis?
9. november 2022
Årsmøde og generalforsamling i EFS Ergoterapifagligt Selskab Neurorehabilitering 2022.
14. - 15. november 2022
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte. Kurset er for dig, der gerne vil lære at navigere i et landskab med frygt, fascination og buzzwords, og blive inspireret til, hvordan du fremadrettet kan bruge dit hverv som TR til at få indflydelse på den digitale dagsorden på din arbejdsplads.
16. - 17. november 2022
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.
16. november 2022
Med fokus på aktivitetsvidenskab og ergoterapi, holder vi dette arrangement om Occupational Deprivation - udelukkelse fra aktivitet. Aftenen byder på oplæg om Occupationel Deprivation samt refleksion over begrebet og udviklingsmuligheder i egen praksis.
19. - 20. november 2022
Kort beskrivelse.
22. - 23. november 2022
For FTR: Som Fællestillidsrepræsentant skal du typisk overskue mere komplekse forhandlinger på arbejdspladsen. På 2-dages kurset og i den efterfølgende individuelle forhandlingssparring, får du lejlighed til at arbejde med forhandlingsudfordringer og redskaber, særligt relevante for dig, som FTR. Vi skal arbejde i dybden med den interessebaserede metode, der både har fokus på resultat og relationerne i en forhandling, og skaber større ejerskab til hos parterne til de aftaler, der indgås. Vi skal arbejde med uformelle forhandlingsrum og redskaber til at håndtere delegationsforhandlinger, med flere og ofte forskelligartede synspunkter på hver side af forhandlingsbordet. Endelig skal vi runde lidt om kommunikation og pondus. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
22. - 23. november 2022
For AMR, TR og FTR: Hvordan kan den tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne, i stedet for at blive tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
24. november 2022
Aktivitetsvidenskab eller Occupational Science er en forskningsdisciplin, som vokser mere og mere ind i vores fag, ergoterapi. Det bidrager til, at vi kan holde et stærkt fokus på aktivitet som vores genstandsfelt. Aktivitetsvidenskab er et forskningsområde, som bidrager med viden om menneskelig aktivitet og relationen mellem aktivitet og sundhed. Undervisningen vil have sin opmærksomhed rettet mod centrale begreber fra aktivitetsvidenskaben, herunder fx aktivitetsbalance og aktivitetsmønstre.
28. - 29. november 2022
For FTR: Som Fællestillidsrepræsentant skal du typisk overskue mere komplekse forhandlinger på arbejdspladsen. På 2-dages kurset og i den efterfølgende individuelle forhandlingssparring, får du lejlighed til at arbejde med forhandlingsudfordringer og redskaber, særligt relevante for dig, som FTR. Vi skal arbejde i dybden med den interessebaserede metode, der både har fokus på resultat og relationerne i en forhandling, og skaber større ejerskab til hos parterne til de aftaler, der indgås. Vi skal arbejde med uformelle forhandlingsrum og redskaber til at håndtere delegationsforhandlinger, med flere og ofte forskelligartede synspunkter på hver side af forhandlingsbordet. Endelig skal vi runde lidt om kommunikation og pondus. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
28. november 2022
Arrangementet holdes for at dele viden om, hvordan ergoterapeuter som privatpraktiserende arbejder med udgangspunkt i ergoterapeutisk kernefaglighed. Vi har derfor bedt fire ergoterapeuter og formanden for Klubben af privatpraktiserende ergoterapeuter holde oplæg.
29. - 30. november 2022
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS) og De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) afholder Klinisk Kvalitetskonference 2022.
30. november 2022
Kort introduktion til Oral Place Therapy (OPT)til mennesker med udviklingshandicap.
5. december 2022
For TRIO'en (TR, AMR og Leder) "Hvad skal vi som terapeuter gøre ved al den nye teknologi i vores arbejdsliv? Få nogle svar på dette kursus, sammen med resten af din TRIO, når ph.d. Anna Marie Lassen formidler om sin forskning på området og inspirerer til, hvordan teknologien kan understøtte jeres faglighed på kort og lang sigt.
11. januar 2023
Du får introduktion til begrebet "The dark side of occupation", der refererer til aktiviteter, der "befinder sig i mørket", fordi vi ikke har tradition for at tale om dem eller de forskningsmæssigt er underbelyste. Der bliver lagt op til drøftelser og refleksioner i forhold til ergoterapeutisk indsats og egen praksis.
17. - 19. januar 2023
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
30. januar 2023
For TRIO'en (TR, AMR og Leder) "Hvad skal vi som terapeuter gøre ved al den nye teknologi i vores arbejdsliv? Få nogle svar på dette kursus, sammen med resten af din TRIO, når ph.d. Anna Marie Lassen formidler om sin forskning på området og inspirerer til, hvordan teknologien kan understøtte jeres faglighed på kort og lang sigt.
1. februar 2023
For TRIO'en (TR, AMR og Leder) "Hvad skal vi som terapeuter gøre ved al den nye teknologi i vores arbejdsliv? Få nogle svar på dette kursus, sammen med resten af din TRIO, når ph.d. Anna Marie Lassen formidler om sin forskning på området og inspirerer til, hvordan teknologien kan understøtte jeres faglighed på kort og lang sigt.
7. - 8. februar 2023
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
28. februar - 2. marts 2023
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
2. - 3. marts 2023
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i marts 2023
18. - 20. april 2023
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
4. - 5. maj 2023
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. maj og juni
9. - 11. maj 2023
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.
23. - 24. maj 2023
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
21. - 23. juni 2023
Occupational Therapy Australia is pleased to invite you to attend the 30th National Conference and Exhibition 2023 to be held 21. - 23. June 2023 at Cairns Convention Centre, Queensland. The committee are now seeking submissions from all over Australia and Internationally.
5. - 7. september 2023
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 2 og om tilmelding m.m.
3. - 4. oktober 2023
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 1 og om tilmelding m.m.
14. - 16. november 2023
TR-grunduddannelsen er for dig, der er ny TR eller TR-suppleant for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe. Uddannelsen består af modul 1, modul 2 og modul 3, som du tager i nævnte rækkefølge. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding m.m.