Kurser og arrangementer

Filtrer
24. februar 2020
MOHO (Model og Human Occupation) OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model) Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder. Bemærk at der har været holdt tilsvarende temadage i Odense i februar og oktober samt i Esbjerg i november 2019.
25. februar 2020
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2020. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
25. februar 2020
Spændende temadag i Odense med deltagelse af oplægsholder Gitten Hammerberg og Charlotte Voetmann. Gittens oplæg ?Hvordan kommunikerer jeg endnu bedre med dem der ikke ligner mig selv?? tager afsæt i JTI-profiler og samarbejde.  Charlotte Voetmann forfatter af bogen ?hvis ikke du rør mig, så dør jeg? fortæller om hudsult, alle mennesker har brug for berøring uanset diagnose.
26. februar 2020
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2020. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
26. - 27. februar 2020
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
3. marts 2020
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2020. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
3. marts 2020
Kom og mød kandidaterne til regionsformandsposten i Region Midt-Nord
4. marts 2020
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2020. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
4. marts 2020
Ergoterapeutforeningens faglige selskab for Børn og Unge inviterer til en temadag om forældresamarbejde. Dagen vil indeholde oplæg fra psykologer, forskere, konfliktmæglere og ergoterapeuter der arbejder med forældresamarbejde på forskellige måder, i forskellige kontekster. Oplæggene vil spænde over teoretisk tilgange, etiske overvejelser og praktiske metoder til implementering i hverdagen.
5. marts 2020
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem to datoer i foråret 2020. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
5. - 6. marts 2020
Sensory Profile adolescent/adult - Aarhus - Modul 1 & 2 Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i marts 2020.
5. marts 2020
Kom og mød kandidaten til regionsformandsposten i Region Syd
9. marts 2020
Årsmødets tema er velfærdsteknologi. Se indhold i oplæg på EFS Forskning Facebook
10. marts 2020
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2020. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
10. - 11. marts 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer.  Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.
10. - 11. marts 2020
Kort beskrivelse.
11. marts 2020
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem to datoer i foråret 2020. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
11. marts 2020
Kom og mød kandidaten til regionsformandsposten i Region Syd
11. marts 2020
Kom og mød kandidaterne til regionsformandsposten i Region Midt-Nord
12. marts 2020
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2020. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
12. marts 2020
Generalforsamling i AMPS FNE og fagligt oplæg: COPM som redskab til udarbejdelse af klientcentreret intervention ved Anette Enemark Larsen
13. - 14. marts 2020
Sæt kryds i kalenderen til et døgn, som giver plads til solid networking og sparring. På baggrund af jer medlemmers tilbagemeldinger har vi videreudviklet på forårets store succes. Derfor inviterer vi allerede nu til et superinspirerende netværksdøgn fra fredag den 13. marts 2020 kl. 15:00 til lørdag den 14. marts 2020 kl. 14:00. HUSET i Middelfart danner rammen om netværksdøgnet.
16. marts 2020
Fra kl. 15.30 er der oplæg/debat om, hvordan vi tilrettelægger interview med skrøbelige ældre om, hvad der er meningsfuldt for dem i deres hverdag. Kl 18.00 er der generalforsamling.
17. - 19. marts 2020
Ny TR: - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
18. - 19. marts 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
19. marts 2020
Vi skal sammen diskutere og arbejde med mulighederne i nye roller og funktioner. Hvad er det vi bidrager med? Hvor er vi særligt stærke monofagligt? Hvordan bevarer vi vores faglighed, når vi også skal løse opgaver på lige fod med andre faggrupper? Hvad kan vi brande os på? Hvad vil vi ikke sælge ud af?
19. marts 2020
Esben Elholm Madsen (lektor og ph.d. stud.) har særligt fokus på "Motivation". Med udgangspunkt i citat fra Edward Deci: "Instead of asking, 'how can I motivate people?' we should be asking, 'how can I create the conditions within which people will motivate themselves?" vil Esben fortæller om hvordan vi ergoterapeuter kan arbejde med og argumentere for vores arbejde med motivation.
23. - 24. marts 2020
DSF Håndterapi udbyder to 2-dages kurser for håndterapeuter i Manual Edema Mobilization, som er et effektivt redskab i behandlingen af subakut ødem. Vi har været så heldige, at få fat i en meget kompetent amerikansk underviser, Sandy Sublett. Der er begrænset antal pladser, så tøv ikke for længe med tilmelding. Kurserne foregår på engelsk!
23. marts 2020
CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance and Engagement), CPPF (Canadian Practice Process Framework og COPM (Canadian Occupational Performance Measure) Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder. Bemærk at der har været holdt tilsvarende temadage i Odense i februar og november samt i Esbjerg i november 2019.
24. - 25. marts 2020
For alle FTR samt TR og AMR, som har eller har haft en plads på de to øverste SU/MED-niveauer inden for de to sidste år. Kurset er en fortsættelse af kurset 'Styringsparadigmer og tendenser i den offentlige sektor' - 2019. Vi går i dybden med nogle af de tematikker, der var i spil på kurset i 2019. Det vil være en fordel, men ikke et krav at have deltaget på kurset i 2019. Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
24. marts 2020
Kom til dette vigtige arrangement: "Hvad og hvordan er du forpligtet til at dokumentere jf. din autorisation som ergoterapeut" Der vil være oplæg og god tid til at besvare spørgsmål.
25. marts 2020
Ergoterapeutisk intervention - fra idé til evidensbaseret praksis.
25. - 26. marts 2020
Workshop Behavioral problems. Undervisere: Neuropædagog Kit Malia og ergoterapeut Anne Brannagan. Problemadfærd - udadreagerende adfærd efter hjerneskade. Undersøgelse og intervention.
26. - 27. marts 2020
DSF Håndterapi udbyder to 2-dages kurser for håndterapeuter i Manual Edema Mobilization, som er et effektivt redskab i behandlingen af subakut ødem. Vi har været så heldige, at få fat i en meget kompetent amerikansk underviser, Sandy Sublett. Der er begrænset antal pladser, så tøv ikke for længe med tilmelding. Kurserne foregår på engelsk!
26. marts 2020
På temadagen sætter vi fokus på din rolle som FTR og FTR-suppleant i et perspektiv af styringsparadigmerne. Vi skal rundt om ledelse af dit valggrundlag som FTR, og din relation til ledelsen. Temadagen ligger i direkte forlængelse af to-dages kurset 'Styringsparadigmer, version 2 - 2020' som afvikles de to forudgående dage. Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du også deltager i to-dages kurset forud for temadagen. Temadagen afholdes af Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen.
26. marts 2020
Vi inviterer til en spændende temaeftermiddag med to inspirerende og erfarne oplægsholdere, der vil berige vores praksisfelt med deres viden fra arbejdet med kræftramte og hverdagslivet. Om oplægsholderne: Bo Snedker Boman er psykolog og har arbejdet med kræft, død, sorg og ulykker i sundhedsvæsnet i 20 år og har sideløbende haft egen praksis. Han er en habil foredragsholder og stor inspirator. Du kan læse om Bo her: http://bosnedkerboman.dk/om-mig/ Jesper Larsen Mærsk er ergoterapeut, lektor og ph.d. på ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon. Jespers ekspertområde er kvalitativ forskning indenfor hverdagsliv med kronisk og livstruende sygdom. Du kan læse om Jesper her: https://phabsalon.dk/ekspert/jlm/
30. marts 2020
I samarbejde med FOA og Kost- og Ernæringsforbundet inviterer Etf til fyraftensmøde i Hillerød om "Det gode måltid. Måltidet er en aktivitet, hvor mange faggrupper arbejder sammen om at skabe de bedste rammer og forudsætninger for at patienter/borgerne. Det er vigtigt med. Gevinsten for borgeren ved et godt tværfagligt arbejde er bl.a. at undgå uønsket vægttab og mindre risiko for udvikling af lungebetændelser.
31. marts - 1. april 2020
For TRIO'en (TR, AMR, Leder): Tag på kursus sammen og få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Et tre-dages kursus (2+1) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
2. april 2020
Tag del i demokratiet i Etf. I Etf er det medlemmerne, der bestemmer. Du bidrager, får indflydelse og tager ansvar ved at deltage i regionsgeneralforsamlingen den 2. april 2020.
16. - 17. april 2020
Sæt kryds i kalenderen, så du er sikker på at kunne deltage på vores årlige generalforsamling og årsmøde den 16. - 17. april 2020.
16. april 2020
Den årlige generalforsamling i Region Midt-Nord indledes i år med en temaeftermiddag med Kristina Tomra fra Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg, hun vil holde et oplæg om det seneste nye vedr. OPTIM. Derefter er det et farvel til Lisbeth Krabbe Nielsen som regionsformand og goddag til den nyvalgte.
20. - 21. april 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.
25. april 2020
Ønsker du at være selvstændig, elsker du babyer og deres mødre, har du lyst til at prøve kræfter med undervisning, så er Stimulastik Instruktør kurset måske noget for dig Kun for ergoterapeuter.
26. april 2020
Ønsker du at være selvstændig, elsker du babyer og deres mødre, har du lyst til at prøve kræfter med undervisning, så er Stimulastik Instruktør kurset måske noget for dig Kun for ergoterapeuter.
27. april 2020
Forårstemadag omhandlende tissue injury and healing, frie- og delhudslapper, sårpleje og arvævsbehandling.
27. april 2020
I april og maj er der regionale møder for arbejdsmiljøgrupper i Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Møderne er planlagt som workshops. I vil få præsenteret forskellige metoder, som I på mødet får tid til at arbejde med i arbejdsmiljøgruppen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
28. april 2020
I april og maj er der regionale møder for arbejdsmiljøgrupper i Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Møderne er planlagt som workshops. I vil få præsenteret forskellige metoder, som I på mødet får tid til at arbejde med i arbejdsmiljøgruppen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
28. april 2020
Regionsbestyrelsen i Etf Region Øst har inviteret Eva Ejlersen Wæhrens og Anette Enemark Larsen til at formidle deres nyeste viden om brugen af interviewredskaberne ADL-I og COPM i en klientcentreret praksis.
28. april 2020
Etf inviterer dig til foredrag med Michael Svendsen om arbejdspladsens kulturbærer. Michael Svendsen er foredragsholder, forfatter, HR-konsulent og musiker.
28. april 2020
Få indblik og indflydelse i Etf. Kom og vær med i fællesskabet. Region Øst har Generalforsamling i København i Spisehuset i DGI-byen ved Hovedbanegården.
29. april 2020
I april og maj er der regionale møder for arbejdsmiljøgrupper i Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Møderne er planlagt som workshops. I vil få præsenteret forskellige metoder, som I på mødet får tid til at arbejde med i arbejdsmiljøgruppen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
30. april 2020
I april og maj er der regionale møder for arbejdsmiljøgrupper i Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Møderne er planlagt som workshops. I vil få præsenteret forskellige metoder, som I på mødet får tid til at arbejde med i arbejdsmiljøgruppen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
5. - 6. maj 2020
Ny TR - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
6. maj 2020
Kom til dette vigtige arrangement: "Hvad og hvordan er du forpligtet til at dokumentere jf. din autorisation som ergoterapeut" Der vil være oplæg og god tid til at besvare spørgsmål.
11. maj 2020
I april og maj er der regionale møder for arbejdsmiljøgrupper i Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. Møderne er planlagt som workshops. I vil få præsenteret forskellige metoder, som I på mødet får tid til at arbejde med i arbejdsmiljøgruppen. Møderne bliver holdt fem steder i landet.
12. - 13. maj 2020
Som tillidsrepræsentant forhandler du mere eller mindre hele tiden. Uanset om du har stor forhandlingserfaring, eller om du er relativt ny i forhandlerrollen, vil du på Etf?s 2-dages forhandlingskursus blive meget mere bevidst i din forhandlingstilgang. Du vil få nogle let-omsættelige redskaber til at tackle vanskeligheder og til at komme godt igennem alle faser i en forhandling lige fra forberedelsen, over forhandlingsmødet og til det endelige resultat. Kurset er IKKE et lønforhandlingskursus, men handler om forhandling i bred forstand.
14. - 15. maj 2020
Sensory Profile adolescent/adult - København- Modul 1 & 2 Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret undersøgelsesredskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre 2 moduler á 2 dage i hhv. maj og juni 2020.
25. - 26. maj 2020
Årets tema: Arbejds kultur og adfærd Vores arbejdspladser er i forandring og omstillingsparathed er en vigtig kompetence - men hvordan påvirker det arbejdsmiljøet? På årets Ergonomiseminar stiller vi skarpt på hvilken betydning arbejdspladsens kultur har, for at kunne håndtere de ændringer der sker og hvordan vi kan bruge viden om arbejdspladskulturen i vores arbejdsmiljøarbejde. Hvordan sættes der fokus på ændring af vaner og adfærd både organisatorisk og på individniveau - og hvordan påvirker det arbejdsmiljøet?
26. maj 2020
For TRIO'en (TR, AMR, Leder): Tag på kursus sammen og få inspiration til at sætte gang i en proces om udvikling af det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Et tre-dages kursus (2+1) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. - 28. maj 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
10. juni 2020
Kurset er et afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
13. juni 2020
Slå et slag for ergoterapi på Folkemødet 2020. Lørdag den 13. juni inviterer Ergoterapeutforeningen på endagstur fra København til Allinge.
16. - 18. juni 2020
Ny TR - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
7. september 2020
Tilbud til dig der f.eks. er koordinator, udviklingsterapeut, tovholder mv.
9. - 10. september 2020
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus (2 + 1 dag) afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
16. september 2020
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Temadagen stiller skarpt på styringsparadigmer og hvordan de påvirker og sætter rammer for kvaliteten i den faglige praksis. Dagen giver inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld jer til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
17. september 2020
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Temadagen stiller skarpt på styringsparadigmer og hvordan de påvirker og sætter rammer for kvaliteten i den faglige praksis. Dagen giver inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld jer til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
23. - 24. september 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte ansatte og arbejdspladsen som helhed. Derfor er det vigtigt, at der findes gode og holdbare løsninger på de udfordringer, der er med det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, og her spiller TR en vigtig rolle.
24. september 2020
For TRIO'en (TR, AMR, Leder) Temadagen stiller skarpt på styringsparadigmer og hvordan de påvirker og sætter rammer for kvaliteten i den faglige praksis. Dagen giver inspiration til, hvordan I kan skabe dialog og samarbejde om kvalitetsudvikling - også når rammerne er udfordret. Tilmeld jer til en spændende temadag afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
28. - 29. september 2020
Kort beskrivelse.
29. - 30. september 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
5. - 6. oktober 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner. Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.
20. - 21. oktober 2020
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
27. oktober 2020
For AMR, TR og FTR: Har du lyst til at brænde igennem på møder og blive bedre til at argumentere for din sag? Gennemslagskraft er ikke bare noget alle har. Det kan læres. Et tre-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
28. oktober 2020
Funktionen som FTR og FTR-suppleant Som noget nyt afholder Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen en netværksdag for FTR og FTR-suppleanter. Sæt kryds i kalenderen. Der kommer mere info om dagen senere. BEMÆRK! Der åbnes for tilmelding april 2020
3. - 4. november 2020
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
17. - 18. november 2020
Akademikernes (AC) overbygningskurser henvender sig til tillidsvalgte fra AC's medlemsorganisationer. Kurset er eet blandt flere AC-overbygningskurser, som Etf tilbyder til tillidsvalgte i staten, samt FTR i kommuner og regioner.
17. - 18. november 2020
For AMR, TR og FTR: Løsning af kerneopgaven er i fokus. Hvordan kan den tillidsvalgte medvirke til at skabe bedst mulige rammer for løsning af kerneopgaverne, i stedet for at blive tilskuer til processen? Tag på kursus og bliv klogere på medskabelse, som en vej til indflydelse. BEMÆRK! Der åbnes for tilmelding april 2020 Et to-dages kursus afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.