Kurser og arrangementer

Filtrer
21. januar 2019
Har du styr på genoptræningsplanerne? Fyraftensmøde den 21.1.19 I Viborg
22. januar 2019
Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser på en temadag fælles for TR, AMiR og ledere. Temadagen bliver holdt fælles med Danske Fysioterapeuter.
22. januar 2019
Få kickstartet arbejdet med dit personlige ledelsesgrundlag med inspiration og gode råd fra Alfred Josefsen. Arbejdet med ledelsesgrundlag handler ikke om teorier og modeller. Det handler heller ikke om at finde på nye smarte ord. Det handler om, at finde ind til - og blive klar på den lederidentitet, du i forvejen har og så gøre den klar og tydelig.
23. januar 2019
Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser på en temadag fælles for TR, AMiR og ledere. Temadagen bliver holdt fælles med Danske Fysioterapeuter.
23. - 24. januar 2019
Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. På kurset kommer du til at arbejde med, hvordan konflikter kan forstås og mødes, og hvordan du konstruktivt håndterer en situation, hvor noget er på spil. Kurset bliver afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske fysioterapeuter.
24. januar 2019
Inddragelse af medarbejderne har stor betydning for, om forandringsprocesser bliver oplevet positivt eller negativt. Få kendskab til konkrete metoder til at inddrage medarbejdere i forandringsprocesser på en temadag fælles for TR, AMiR og ledere. Temadagen bliver holdt fælles med Danske Fysioterapeuter.
29. januar 2019
Få kickstartet arbejdet med dit personlige ledelsesgrundlag med inspiration og gode råd fra Alfred Josefsen. Arbejdet med ledelsesgrundlag handler ikke om teorier og modeller. Det handler heller ikke om at finde på nye smarte ord. Det handler om, at finde ind til - og blive klar på den lederidentitet, du i forvejen har og så gøre den klar og tydelig.
30. - 31. januar 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
30. januar 2019
Dette er 1. temadag i en temarække på 3. Præsentation af kernebegreber indenfor det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetvidenskab. Målgruppen er ergoterapeuter, som brænder for at få en opdatering af de ergoterapeutiske kernebegreber.
4. februar - 19. juni 2019
Som tillidsvalgt skal du kunne handle i en kompleks organisatorisk kontekst. På modulet udvikler du færdigheder og kompetencer gennem at reflektere over teori i forhold til din praksis og dine erfaringer.
7. februar 2019
Fagligt oplæg fra kl. 15.30: Værdighed i ældreplejen - også en opgave for ergoterapeuter
19. - 21. februar 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
20. februar 2019
Dette er 2. temadag, (del 1) i en række på 3. - MOHO (Model of Human Occupation) - OTIPM (Occupational Therapy Intervention Process Model) Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder
27. - 28. februar 2019
Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. På kurset kommer du til at arbejde med, hvordan konflikter kan forstås og mødes, og hvordan du konstruktivt håndterer en situation, hvor noget er på spil. Kurset bliver afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske fysioterapeuter.
28. februar 2019
Kom til spændende temadag med oplæg om sansebearbejdning, hjælpemidler og udviklingen i indsatserne til mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser.
5. - 6. marts 2019
Der er fortsat få ledige pladser på lederkonferencen, så du kan nå at tilmelde dig frem til den 6.1.19. Du vil modtage endelig besked om optagelse, når fristen er udløbet. Bliv klar til fremtidens udfordringer på sundhedsområdet. Få styrket din faglige ledelse og få inspiration til, hvordan du integrerer de unge nyuddannede på arbejdspladsen.
7. - 8. marts 2019
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. marts og april 2019.
7. marts 2019
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2019. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
13. marts 2019
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2019. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
13. marts 2019
Dette er 3. temadag i en række af 3. - CMOP-E (Canadian Model of Occupational Performance and Engagement), CPPF (Canadian Practice Process Framework) og COPM (Canadian Occupational Performance Measure). - Aktivitetsanalyse Præsentation af ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller og undersøgelsesredskaber og metoder.
14. marts 2019
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem to datoer i foråret 2019. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
15. - 16. marts 2019
Prioriter et døgn, som giver plads til udvikling af dit selvstændige virke. Her er højt fagligt indhold med fokus på dit selvstændige virke. Her er plads til solid sparring. Formålet med netværksdøgnet er at styrke og nyttiggøre relationer mellem privatpraktiserende ergoterapeuter. Der tages udgangspunkt i egen situation og der udvikles herfra. Der er ligeværdigt fokus på arbejdsliv, trivsel, selvledelse, indtjening, samarbejde og udvikling.
19. marts 2019
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2019. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
20. marts 2019
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2019. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
20. - 21. marts 2019
Ergoterapeut Hanne Holmer: Sanseintegration - en retrospektiv rejse gennem 30 år med multisensorisk stimulation/snoezelen. Dr. Lesley Collies University of Southampton - Multisensorisk stimulation. Hvad kan forskningsbaserede undersøgelser vise? Hvordan skabes de bedste multisensoriske omgivelser for mennesker med sensoriske udfordringer?
21. marts 2019
Kom til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Midt-Nord. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2019. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
25. marts 2019
Kom til TR-regionsmøde i Region Syd. To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem to datoer i foråret 2019. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
26. marts 2019
Kom til TR-regionsmøde i Region Øst To gange om året får du en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Øst. Du kan vælge mellem tre datoer i foråret 2019. Oftest vil mødernes indhold være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv.
28. - 29. marts 2019
Sæt kryds i kalenderen, så du er sikker på at kunne deltage på vores årlige generalforsamling og årsmøde, som vi afholder sammen med Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.
2. april 2019
Traditionen tro gør vi generalforsamlingen til et spændende medlemsarrangement.
3. - 4. april 2019
DSF Håndterapi udbyder endnu engang det populære kursus i ledmobilisering for håndterapeuter som er et 1½ dags kursus.
3. - 4. april 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
3. april 2019
Traditionen tro gør vi generalforsamlingen til et spændende medlemsarrangement.
4. - 5. april 2019
DSF Håndterapi udbyder for anden gang et fortsætter-kursus til det populære level A ledmobiliseringskursus for håndterapeuter, som blev afholdt første gang i Danmark i 2014.
4. april 2019
Traditionen tro gør vi generalforsamlingen til et spændende medlemsarrangement.
6. april 2019
Der har været stor efterspørgsel og mange kom ikke med, så vi gentager derfor succes'en. Skynd dig at tilmelde dig, så du er sikret en plads.
7. april 2019
Der har været stor efterspørgsel og mange kom ikke med, så vi gentager derfor succes'en. Skynd dig at tilmelde dig, så du er sikret en plads.
11. april 2019
Kom og vær med, når Etf holder TR-konference i foråret 2019. En dag, med spændende oplæg og stor deltageraktivitet om samspillet og de fælles løsninger om kerneopgaven. Hvordan samarbejder vi om at gøre hinanden bedre? Tilmeld dig nu - pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet!
25. - 26. april 2019
Sensory Profile adolescent/adult er et valideret, standardiseret og struktureret interview-redskab til at afdække sansebearbejdningsmønstre. 2 moduler á 2 dage i hhv. marts og april 2019.
7. - 8. maj 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
22. - 23. maj 2019
Vi går i dybden med de herskende styringsparadigmer på arbejdspladsen, med hvad de hver især indebærer for tilgangen til borgeren, medarbejderen, ledelse og for kerneopgaven og for dit virke som tillidsvalgt. Kurset er for FTR, TR, AMiR på de to øverste niveauer i MED/SU og holdes fælles med Danske Fysioterapeuter.
12. - 13. juni 2019
Bliv styrket i at håndtere og prioritere de forskelligartede opgaver i arbejdsmiljøarbejdet og få solidt fodfæste i rollen som AMiR. Kursets har også til formål at styrke samarbejdet mellem dig og Ergoterapeutforeningen. Et 2-dages kursus for AMiR med ½-2 års erfaring arrangeret af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
19. juni 2019
Kurset er et kort afklaringsforløb for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.
19. - 20. juni 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
3. - 5. september 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
26. september 2019
Tilmeld dig allerede nu til en dag, som giver plads til solid indsigt i journalføring og sparring om håndtering af Persondata (GDPR)?.
2. - 3. oktober 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.
29. - 30. oktober 2019
Tilmeld dig Modul 3 - det sidste modul i TR-grunduddannelsen, når du har gennemført Modul 1 og Modul 2. TR, der har gennemført den tidligere grunduddannelse (før 2012), har mulighed for at deltage på Modul 3, hvis der er ledige pladser. Læs mere om Modul 3 og om tilmelding
26. - 28. november 2019
Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om.