Webinar - Mulige karriereveje for ergoterapeuter i psykiatrien og en ny kompetenceprofil på området

Ergoterapeutforeningen inviterer til fagligt webinar om mulige karriereveje for ergoterapeuter i den regionale psykiatri og en ny kompetenceprofil på området. Det vil også være relevant for ergoterapeuter i socialpsykiatrien at deltage.
Mandag 10. maj 2021
13.30

 

Hvad handler arrangementet om

I november 2020 udgav EFS Psykiatri og Psykosocialrehabilitering en beskrivelse af mulige karriereveje for ergoterapeuter i den regionale psykiatri samt en ny kompetenceprofil for ergoterapeuter i den regionale psykiatri.

Målet er at ergoterapeuter i både den regionale psykiatri og socialpsykiatrien kan bruge produkterne til at få konkretiseret grundprincipper i psykiatrisk ergoterapi, og blive tydeligere på, hvad ergoterapeuter bidrager med af monofaglige kompetencer i psykiatrien. Det er samtidig tænkt som et støtteværktøj for ergoterapeuter og deres ledere i planlægning af kompetence- og karriereudvikling.

Webinaret henvender sig således til alle ergoterapeuter der arbejder med eller har interesse for psykiatrien.

På webinaret præsenterer en af forfatterne beskrivelsen af mulige karriereveje for ergoterapeuter i den regionale psykiatri samt kompetenceprofilens opbygning og indhold, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Produkterne er blevet til med midler som EFS Psykiatri og Psykosocialrehabilitering har fået som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet (2019-2022), og er afsat til at fremme rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale, herunder ergoterapeuter i den regionale psykiatri. På ergopsyk.dk finder du udover disse materialer en række podcast og videoer.

 

Forudsætninger for at deltage

Medlem af Ergoterapeutforeningen

 

Program

  • Velkomst ved Ergoterapeutforeningen og EFS Psykiatri og Psykosocialrehabilitering
  • Præsentation af beskrivelsen af mulige karriereveje for ergoterapeuter i psykiatrien og kompetenceprofilen. Hvad indeholder de, hvordan læses de, og hvad kan jeg som ergoterapeut bruge dem til? Ved en af forfatterne Henrik Kruse-Hansen, Lektor, Cand. san. i ergoterapi
  • Mulighed for spørgsmål og dialog

 

Link til ergopsyk.dk hvor kompetenceprofiler og beskrivelse af mulige karriereveje findes.

 

Oplægsholdere

Henrik Kruse-Hansen, Lektor, Cand. san. i ergoterapi.

 

Sted

Arrangementet er virtuelt.

 

Dato og tid

Mandag den 10. maj 2021 kl. 13.30 – 14.30.

Link til Teams sendes ud efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Målgruppe

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der arbejder med eller har interesse for psykiatrien.

 

Deltagerantal

Max. 40.

 

Pris

Gratis.

 

Tilmeldingsfrist

Onsdag den 5. maj 2021.

Link til Teams sendes ud efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til webinarets indhold, kan du kontakte Chefkonsulent Ulla Garbøl, Ergoterapeutforeningen ug@etf.dk

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Anette Meulengracht-Jensen på amj@etf.dk

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.