Webinar - Kompetenceprofil for ergoterapeuter inden for det somatiske akut-område

Ergoterapeutforeningen inviterer fagligt webinar om foreningens kompetenceprofil vedrørende ergoterapeutisk viden, færdigheder og kompetencer indenfor det somatiske akut-område.
Tirsdag 18. maj 2021
14.00

 

Hvad handler arrangementet om

Ergoterapeutforeningen udgav i 2020 en kompetenceprofil for ergoterapeuter på det medicinske akut-område på sygehusene.

Selve kompetencebeskrivelsen er bygget op ift. Dreyfus modellen, som indeholder fem kompetenceniveauer. Her er det kompetenceniveau 3, som er vedrørende den kompetente praktiker, som er udfoldet i beskrivelsen.

Kompetenceprofilen kan være med til at styrke, at ergoterapeuter, der arbej­der på området har eller får de rette kompetencer til at løse deres opgaver med høj kvalitet. Det er ambitionen, at profilen kan anvendes til kvalitets­sikring og udvikling af indsatserne. F.eks. er kompetenceprofilen tænkt som støtte for ergoterapeuter og deres ledere i planlægning af kompetence- og karriereudvikling.

Webinaret henvender sig således til alle ergoterapeuter der arbejder med eller har interesse i det somatisk akut-område.

På webinaret præsenterer forfatteren kompetenceprofilens opbygning og indhold, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

 

Forudsætninger for at deltage

Medlem af Ergoterapeutforeningen.

 

Program

  • Velkomst ved Ergoterapeutforeningen
  • Kort introduktion af relevansen for praksis ved Helle Kruuse-Andersen og Maria Nørgaard fra Aarhus Universitetshospital
  • Præsentation af kompetenceprofilen for ergoterapeuter inden for akut-området. Hvad indeholder den, hvordan læses den, og hvad kan jeg som ergoterapeut bruge den til? Ved kompetenceprofilens forfatter Louise Møldrup Nielsen lektor, ph.d, MPH, ergoterapeut, VIA Ergoterapeutuddannelsen Campus Aarhus
  • Mulighed for spørgsmål og dialog

 

Link til kompetenceprofilen
kompetencebeskrivelse_medicinsk_akut_2020.pdf (etf.dk)

 

Oplægsholdere

Louise Møldrup Nielsen lektor, ph.d, MPH, ergoterapeut, VIA Ergoterapeutuddannelsen Campus Aarhus og Helle Kruuse-Andersen ledende terapeut i afdelingsledelsen, Aarhus Universitetshospital og Maria Nørgaard, ergotera­peut, dokumentationssuperbruger, Aarhus Universitetshospital

 

Sted

Arrangementet er virtuelt.

 

Dato og tid

Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 14.00 – 15.00.

Link til Teams sendes ud efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Målgruppe

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen, der arbejder med eller har interesse i området.

 

Deltagerantal

Max. 40.

 

Pris

Gratis.

 

Tilmeldingsfrist

Fredag den 7. maj 2021.

Link til Teams sendes ud efter tilmeldingsfristens udløb.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til webinarets indhold, kan du kontakte Chefkonsulent Ulla Garbøl, Ergoterapeutforeningen ug@etf.dk

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Anette Meulengracht-Jensen på amj@etf.dk

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.