Webinar: Distribueret ledelse

Få gode råd og værktøjer til at lykkes med distribueret ledelse aka brug af særlige funktioner som fx udviklingsterapeut, koordinator, tovholder mv., når ledelseskonsulent fra konsulenthuset LEAD Kim Martin Nielsen deler ud af værktøjer og modeller.
Onsdag 13. januar 2021
14.30

 

Distribueret ledelse er en praksis, der handler om at involvere udvalgte medarbejdere i bestemte opgaver og funktioner – typisk med fokus på udvikling. Fordelene er bl.a. højere faglig udvikling, bedre koordinering og øget trivsel. Hvordan udnytter I bedst potentialerne i distribueret ledelse? Hvad er den formelle leders rolle? Hvilke kloge greb kan I benytte jer af i henholdsvis rollen som formel leder og som medarbejder, der har en form for hybridrolle med delegeret ansvar for fx udviklingsprocesser og faglig kvalitet? Det får du svar på gennem dette webinar, som både henvender sig til dig der som medarbejdere har særlige funktioner ift. udvikling og faglig kvalitet og til dig, der er leder. Man kan deltage solo, men vi opfordrer til at deltage leder og medarbejder sammen for størst udbytte.

Med afsæt i forskning og 10 års praktisk erfaring med at træne både ledere og medarbejdere, der udfylder forskellige roller som ’ressourcepersoner’, som fx vejledere, teamkoordinatorer og faglige fyrtårne - deler Kim Martin Nielsen sine bedste råd til ledelse af og med ressourcepersoner. Der er værktøjer til både jer der har den formelle ledelse og jer med særlige funktioner.

På webinaret får du:

  • Metoder til at facilitere udviklingsprocesser med aktionslæring som grundmodel
  • Gode råd og redskaber til at arbejde med dilemmaer og balancer i funktioner, hvor man som medarbejder har fået distribueret særligt ansvar
  • Et skarpt blik på faldgruber som både leder og medarbejder sammen skal styre uden om
  • Modeller og strukturer til grundig forventningsafstemning op, ned og til siden.
  • Fem råd til den formelle leder i.f.t. at understøtte medarbejderens legitimitet i funktionen.

Webinaret vil være interaktivt og tager udgangspunkt i oplæg fra underviser, spørgsmål til underviseren via chat samt korte dialoger i mindre grupper i virtuelle grupperum. Vær derfor forberedt på at dele erfaringer med de andre deltagere på webinaret og på at have lyd og kamera tændt undervejs.

 

Målgruppe

Medlemmer af Ergoterapeutforenignen og Danske Fysioterapeuter, der i en eller anden form praktiserer distribueret ledelse.

 

Underviser

Kim Martin Nielsen har 20 års erfaring som konsulent i ledelses- og organisationsudvikling. Han har trænet hundredevis af medarbejdere med særlige funktioner og skrevet en række artikler om fænomenet, som de seneste år er blevet betegnet distribueret ledelse.

 

Praktisk info

Et par dage før webinaret får du tilsendt et link og nærmere vejledning om, hvordan du deltager.

Webinaret udbydes i et samarbejde mellem  Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.