Webinar - Coronatræthed, hvordan håndterer vi det?

Corona har ændret arbejdslivet for mange medarbejdere og ledere. Situationen har bevæget sig fra at være ekstraordinær og krisepræget til at blive en længerevarende og indgribende forandringsproces. Det kan påvirke både trivsel og opgaveløsning hos rigtig mange mennesker. Så hvad er vigtigt for ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter at vide og gøre lige nu, for at sikre at situationen gribes bedst muligt an? Webinaret udbydes i samarbejde med Danske Fysioterapeuter.
Tirsdag 16. marts 2021
14.00
Virtuelt møde
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter 1
1358 København K

 

Hvad handler webinaret om

Indhold

 • Indsigt i de mekanismer, der går i gang i mennesker og i grupper ifm. større forandringsprocesser.
 • Indblik i typiske reaktioner og den effekt, de har på den enkelte medarbejder, på samarbejdet, opgaveløsning og arbejdsmiljøet.
 • Viden om de mekanismer, der går i gang under forandringsprocesser, som den vi er en del af med Covid-19.
 • Indblik i, hvad der virker, når ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter skal sikre et godt arbejdsmiljø i store forandringsprocesser.
 • Redskaber til at håndtere de særlige udfordringer forbundet med at lede og hjælpe medarbejdere og kollegaer i store forandringsprocesser.

Form

Umiddelbart før webinaret får du tilsendt et link til zoom samt nærmere vejledning om, hvordan du deltager.

På webinaret bliver der lejlighed til at stille spørgsmål til Katrine Bastian via Q&A.

Slides fra præsentationen sendes ud efter webinaret.

 

Målgruppe

 • AMR
 • TR/FTR
 • Ledere

Webinaret er målrettet til ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, men alle medlemmer er velkomne til at lytte med. 
 

Varighed

Tirsdag den 16. marts 2021, kl. 14-15
 

Pris

Webinaret er gratis.
 

Udgifter i forbindelse med temadagen

TR

 • Etf yder ikke lønrefusion, da det er et TRIO-arrangement, som konkret omhandler forhold på arbejdspladsen og de medarbejdere, du repræsenterer som TR.
  Husk at aftale med din leder derfor at søge om tjenestefrihed med løn inden du tilmelder dig webinaret og oplys din leder om, at der ikke efterfølgende gives lønrefusion fra Etf.

AMR

 • Etf yder ikke lønrefusion. Husk at søge om tjenestefrihed med løn.

 

Deltagerantal

500
 

Undervisere og kursusledere

Katrine Bastian, Cand.Psych.Aut., LEAD. Katrine har solid erfaring med udvikling af ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om Katrine Bastian her.

 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til webinarets indhold, kan du kontakte arbejdsmiljøkonsulent Britt Thorning Lind på btl@etf.dk eller tlf. 53 36 49 34.

Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding, skal du kontakte kursussekretær Kirsten Andersen på kan@etf.dk eller tlf. 53 36 49 43.

             

Dine data

Ergoterapeutforeningen gør opmærksom på, at webinaret optages og gøres tilgængelig på vores hjemmeside med henblik på, at du og andre senere kan se eller gense webinaret. Det er som udgangspunkt oplægsholderen, der optages, men hvis du stiller spørgsmål eller på anden vis deltager aktivt i webinaret kan din deltagelse, herunder video af dig, hvis dit kamera er slået til, også blive en del af optagelsen. Du kan læse nærmere om dine persondatamæssige rettigheder i den forbindelse i vores persondatapolitik, som du finder her:  https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/etfs-persondatapolitik