Virtuelt TR-Regionsmøde den 18. marts 2021 i Region Syd

To gange om året får TR en invitation fra Etf til TR-regionsmøde i Region Syd. Du kan vælge mellem 2 datoer i foråret 2021. Møderne bliver afholdt som virtuelle møder grundet COVID-19.    Efter TR-regionsmødet inviteres nyvalgte TR på virtuelt cafe-møde om 'Samarbejdet mellem TR og Regionsformanden'.
Torsdag 18. marts 2021
09.30
Ergoterapeutforeningen
Nørre Voldgade 90
1358 København K

Dato og tid

TR-regionsmøde i Region Syd torsdag den 18. marts 2021, kl. 9.30-14.00.

Samme dag, kl. 14.15 - 15.15 er der virtuelt 'cafemøde' for nyvalgte TR. 

Der tages forbehold for evt. ændringer i fald der, mod forventning, ikke bliver aftalt et OK21-forlig med udgangen af februar måned. Alle tilmeldte får information om evt. aflysninger eller andre ændringer, hvis det bliver aktuelt. Ændringer annonceres også på Etf.dk. Hold dig orienteret om senest nyt om OK21 på etf.dk.

Tilmeldingsfrist

Den 4. marts 2021. Tilmeld dig nederst på siden. Når du tilmelder dig, bedes du angive om du også deltager i det virtuelle 'Cafemøde' for nyvalgte TR.  

Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder, inden du tilmelder dig.

Pladserne til TR-regionsmødet  og 'Cafemøde' for nyvalgte TR bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på, at du umiddelbart efter din tilmelding modtager en bekræftelse på, om du har fået en plads. 

Ca. en uge før mødet, får du en mail med link til de virtuelle møder, samt endeligt program og en deltagerliste.

Mødet/rne afvikles i programmet Teams. Du behøver ikke at downloade programmet for at deltage.  

Vi glæder os til at møde dig på et af de kommende regionsmøder samt evt. cafemødet for nyvalgte TR. For at deltage skal du have tilmeldt dig inden fristens udløb. Det er ikke muligt at tilmelde sig efter fristens udløb – ligesom du heller ikke kan bytte plads med andre efter fristens udløb.

Program

Hovedtemaerne for forårets virtuelle TR-regionsmøder er: 

  • Aktuelle, lokale fagpolitiske temaer v. Regionsformand Anna-Marie Laustsen i samarbejde med TR 
  • Psykologisk sikkerhed i arbejdsfællesskaber v. Mille Mortensen, Cand. mag. i psykologi og virksomhedsstudier samt forsker på institut for psykologi på Københavns Universitet   

Hovedtemaet for det virtuelle cafe-møde for nyvalgte er: 

  •  Samarbejdet mellem TR og Etf's regionsformand  

Programmet for forårets og efterårets TR-regionsmøder fastlægges fra gang til gang. 

Mødernes indhold vil ofte være en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling mv. 

Almindeligvis holdes TR-regionsmøderne fælles for alle TR, uanset om TR er ansat på den kommunale, den regionale eller anden overenskomst. Nogle gange opdeles møderne efter overenskomst - så der er særskilt møde for TR primært ansat på KL's overenskomst og særskilt møde for TR primært ansat på Danske Regioners overenskomst.

Her møder du andre TR og FTR fra din region, din Regionsformand, konsulenter fra Etf samt evt. Etf’s formand eller næstformand.

 

Forudsætninger for at deltage

TR-regionsmøde:

Du er enten:

  • TR og TR for flere faggrupper
  • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver Etf dig mulighed for at deltage sammen med TR. Men spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage på mødet.

Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret.

Cafemøde for nyvalgte:

Du er enten:

  • nyvalgt TR og TR for flere faggrupper
  • nyvalgt TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

Cafemødet er en del af den nye TR-grunduddannelse fra oktober 2020. 

Er du begyndt på/har TR-grunduddannelsen før oktober 2020, er cafemødet ikke relevant for dig.

 

Sted

Virtuelt TR-regionsmøde, via Teams.

Virtuelt Cafemøde for nyvalgte, via Teams.

 

Udgifter ifm med TR-regionsmødet og cafemødet for nyvalgte TR

Begge møder er gratis.

Etf giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste, hvis arbejdsgiver anmoder om det.

 

Husk at søge om tjenestefri med løn

Husk at søge om tjenestefri inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-møder arrangeret af organisationen.

TR-regionsmødet er et internt Etf-møde. 

Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberettigede organisation arrangerer. 

Cafemødet for nyvalgte TR er en del af Etf's TR-grunduddannelse. Husk at søge om tjenestefri inden mødet jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse i kurser/møder arrangeret af organisationen.

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende din tilmelding, kontakt sekretær Kirsten Andersen tlf. 53 36 49 43 eller kan@etf.dk.

Spørgsmål vedrørende mødets indhold, kontakt din Regionsformand Anna-Marie Laustsen, tlf. 53 36 49 81 eller mail aml@etf.dk eller chefkonsulent Merete Lauesen, tlf. 53 36 49 34 eller mail ml@etf.dk.

 

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.